CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/tr.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
* @fileOverview
*/
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['tr'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Zengin metin editörü, %1, yardım için ALT 0 tuşuna basın.',
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Toolbar',
	    editor    'Zengin Metin Editörü',
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'Kaynak',
	    newPage            'Yeni Sayfa',
	    save            'Kaydet',
	    preview            'Ön İzleme',
	    cut                'Kes',
	    copy            'Kopyala',
	    paste            'Yapıştır',
	    print            : 'Yazdır',
	    underline        'Altı Çizgili',
	    bold            'Kalın',
	    italic            'İtalik',
	    selectAll        'Tümünü Seç',
	    removeFormat    'Biçimi Kaldır',
	    strike            'Üstü Çizgili',
	    subscript        'Alt Simge',
	    superscript        'Üst Simge',
	    horizontalrule    'Yatay Satır Ekle',
	    pagebreak        'Sayfa Sonu Ekle',
	    unlink            'Köprü Kaldır',
	    undo            'Geri Al',
	    redo            'Tekrarla',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Sunucuyu Gez',
		        url                'URL',
		        protocol        'Protokol',
		        upload            'Karşıya Yükle',
		        uploadSubmit    'Sunucuya Yolla',
		        image            'Resim',
		        flash            'Flash',
		        form            'Form',
		        checkbox        'Onay Kutusu',
		        radio            'Seçenek Düğmesi',
		        textField        'Metin Girişi',
		        textarea        'Çok Satırlı Metin',
		        hiddenField        'Gizli Veri',
		        button            'Düğme',
		        select            'Seçim Menüsü',
		        imageButton        'Resimli Düğme',
		        notSet            '<tanımlanmamış>',
		        id                'Kimlik',
		        name            'Ad',
		        langDir            'Dil Yönü',
		        langDirLtr        'Soldan Sağa (LTR)',
		        langDirRtl        'Sağdan Sola (RTL)',
		        langCode        'Dil Kodlaması',
		        longDescr        'Uzun Tanımlı URL',
		        cssClass        'Biçem Sayfası Sınıfları',
		        advisoryTitle    'Danışma Başlığı',
		        cssStyle        'Biçem',
		        ok                'Tamam',
		        cancel            'İptal',
		        close            'Kapat',
		        preview            'Ön gösterim',
		        generalTab        'Genel',
		        advancedTab        'Gelişmiş',
		        validateNumberFailed 'Bu değer sayı değildir.',
		        confirmNewPage    'İceriğiniz kayıt edilmediğinden dolayı kaybolacaktır. Yeni bir sayfa yüklemek istediğinize eminsiniz?',
		        confirmCancel    'Bazı seçenekler değişmiştir. Dialog penceresini kapatmak istediğinize eminmisiniz?',
		        options            'Seçenekler',
		        target            'Hedef',
		        targetNew        'Yeni Pencere (_blank)',
		        targetTop        'Enüst Pencere (_top)',
		        targetSelf        'Aynı Pencere (_self)',
		        targetParent    'Ana Pencere (_parent)',
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, hazır değildir</span>'
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'İçerik Menüsü Seçenekleri'
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Özel Karakter Ekle',
		        title        'Özel Karakter Seç',
		        options 'Özel Karakter Seçenekleri'
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Link Ekle/Düzenle',
		        other         '<diğer>',
		        menu        'Link Düzenle',
		        title        'Link',
		        info        'Link Bilgisi',
		        target        'Hedef',
		        upload        'Karşıya Yükle',
		        advanced    'Gelişmiş',
		        type        'Link Türü',
		        toUrl        'URL',
		        toAnchor    'Bu sayfada çapa',
		        toEmail        'E-Posta',
		        targetFrame        '<çerçeve>',
		        targetPopup        '<yeni açılan pencere>',
		        targetFrameName    'Hedef Çerçeve Adı',
		        targetPopupName    'Yeni Açılan Pencere Adı',
		        popupFeatures    'Yeni Açılan Pencere Özellikleri',
		        popupResizable    'Resizable',
		        popupStatusBar    'Durum Çubuğu',
		        popupLocationBar'Yer Çubuğu',
		        popupToolbar    'Araç Çubuğu',
		        popupMenuBar    'Menü Çubuğu',
		        popupFullScreen    'Tam Ekran (IE)',
		        popupScrollBars    'Kaydırma Çubukları',
		        popupDependent    'Bağımlı (Netscape)',
		        popupWidth        'Genişlik',
		        popupLeft        'Sola Göre Konum',
		        popupHeight        'Yükseklik',
		        popupTop        'Yukarıya Göre Konum',
		        id                'Id',
		        langDir            'Dil Yönü',
		        langDirLTR        'Soldan Sağa (LTR)',
		        langDirRTL        'Sağdan Sola (RTL)',
		        acccessKey        'Erişim Tuşu',
		        name            'Ad',
		        langCode        'Dil Yönü',
		        tabIndex        'Sekme İndeksi',
		        advisoryTitle    'Danışma Başlığı',
		        advisoryContentType    'Danışma İçerik Türü',
		        cssClasses        'Biçem Sayfası Sınıfları',
		        charset            'Bağlı Kaynak Karakter Gurubu',
		        styles            'Biçem',
		        selectAnchor    'Bağlantı Seç',
		        anchorName        'Bağlantı Adı ile',
		        anchorId        'Eleman Kimlik Numarası ile',
		        emailAddress    'E-Posta Adresi',
		        emailSubject    'İleti Konusu',
		        emailBody        'İleti Gövdesi',
		        noAnchors        '(Bu belgede hiç çapa yok)',
		        noUrl            'Lütfen Link URL\'sini yazın',
		        noEmail            'Lütfen E-posta adresini yazın'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Bağlantı Ekle/Düzenle',
		        menu        'Bağlantı Özellikleri',
		        title        'Bağlantı Özellikleri',
		        name        'Bağlantı Adı',
		        errorName    'Lütfen bağlantı için ad giriniz'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Sayılandırılmış Liste Özellikleri',
		        bulletedTitle        'Simgeli Liste Özellikleri',
		        type                'Tipi',
		        start                'Başla',
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Daire',
		        disc                'Disk',
		        square                'Kare',
		        none                'Yok',
		        notset                '<ayarlanmamış>',
		        armenian            'Ermenice sayılandırma',
		        georgian            'Gürcüce numaralandırma (an, ban, gan, vs.)',
		        lowerRoman            'Küçük Roman (i, ii, iii, iv, v, vs.)',
		        upperRoman            'Büyük Roman (I, II, III, IV, V, vs.)',
		        lowerAlpha            'Küçük Alpha (a, b, c, d, e, vs.)',
		        upperAlpha            'Büyük Alpha (A, B, C, D, E, vs.)',
		        lowerGreek            'Küçük Greek (alpha, beta, gamma, vs.)',
		        decimal                'Ondalık (1, 2, 3, vs.)',
		        decimalLeadingZero    'Başı sıfırlı ondalık (01, 02, 03, vs.)'
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Bul ve Değiştir',
		        find                'Bul',
		        replace                'Değiştir',
		        findWhat            'Aranan:',
		        replaceWith            'Bununla değiştir:',
		        notFoundMsg            'Belirtilen yazı bulunamadı.',
		        matchCase            'Büyük/küçük harf duyarlı',
		        matchWord            'Kelimenin tamamı uysun',
		        matchCyclic            'Eşleşen döngü',
		        replaceAll            'Tümünü Değiştir',
		        replaceSuccessMsg    '%1 bulunanlardan değiştirildi.'
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Tablo',
		        title        'Tablo Özellikleri',
		        menu        'Tablo Özellikleri',
		        deleteTable    'Tabloyu Sil',
		        rows        'Satırlar',
		        columns        'Sütunlar',
		        border        'Kenar Kalınlığı',
		        align        'Hizalama',
		        alignLeft    'Sol',
		        alignCenter    'Merkez',
		        alignRight    'Sağ',
		        width        'Genişlik',
		        widthPx        'piksel',
		        widthPc        'yüzde',
		        widthUnit    'genişlik birimi',
		        height        'Yükseklik',
		        cellSpace    'Izgara kalınlığı',
		        cellPad        'Izgara yazı arası',
		        caption        'Başlık',
		        summary        'Özet',
		        headers        'Başlıklar',
		        headersNone        'Yok',
		        headersColumn    'İlk Sütun',
		        headersRow        'İlk Satır',
		        headersBoth        'Her İkisi',
		        invalidRows        'Satır sayısı 0 sayısından büyük olmalıdır.',
		        invalidCols        'Sütün sayısı 0 sayısından büyük olmalıdır.',
		        invalidBorder    'Çerceve büyüklüklüğü sayı olmalıdır.',
		        invalidWidth    'Tablo genişliği sayı olmalıdır.',
		        invalidHeight    'Tablo yüksekliği sayı olmalıdır.',
		        invalidCellSpacing    'Hücre boşluğu (spacing) sayı olmalıdır.',
		        invalidCellPadding    'Hücre aralığı (padding) sayı olmalıdır.',
		        cell :
		        {
			            menu            'Hücre',
			            insertBefore    'Hücre Ekle - Önce',
			            insertAfter        'Hücre Ekle - Sonra',
			            deleteCell        'Hücre Sil',
			            merge            'Hücreleri Birleştir',
			            mergeRight        'Birleştir - Sağdaki İle ',
			            mergeDown        'Birleştir - Aşağıdaki İle ',
			            splitHorizontal    'Hücreyi Yatay Böl',
			            splitVertical    'Hücreyi Dikey Böl',
			            title            'Hücre Özellikleri',
			            cellType        'Hücre Tipi',
			            rowSpan            'Satırlar Mesafesi (Span)',
			            colSpan            'Sütünlar Mesafesi (Span)',
			            wordWrap        'Kelime Kaydırma',
			            hAlign            'Düşey Hizalama',
			            vAlign            'Yataş Hizalama',
			            alignTop        'Üst',
			            alignMiddle        'Orta',
			            alignBottom        'Alt',
			            alignBaseline    'Tabana',
			            bgColor            'Arkaplan Rengi',
			            borderColor        'Çerçeve Rengi',
			            data            'Veri',
			            header            'Başlık',
			            yes                'Evet',
			            no                'Hayır',
			            invalidWidth    'Hücre genişliği sayı olmalıdır.',
			            invalidHeight    'Hücre yüksekliği sayı olmalıdır.',
			            invalidRowSpan    'Satırların mesafesi tam sayı olmalıdır.',
			            invalidColSpan    'Sütünların mesafesi tam sayı olmalıdır.',
			            chooseColor        'Seçiniz'
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Satır',
			            insertBefore    'Satır Ekle - Önce',
			            insertAfter        'Satır Ekle - Sonra',
			            deleteRow        'Satır Sil'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Sütun',
			            insertBefore    'Kolon Ekle - Önce',
			            insertAfter        'Kolon Ekle - Sonra',
			            deleteColumn    'Sütun Sil'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Düğme Özellikleri',
		        text        'Metin (Değer)',
		        type        'Tip',
		        typeBtn        'Düğme',
		        typeSbm        'Gönder',
		        typeRst        'Sıfırla'
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Onay Kutusu Özellikleri',
		        radioTitle    'Seçenek Düğmesi Özellikleri',
		        value        'Değer',
		        selected    'Seçili'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Form Özellikleri',
		        menu        'Form Özellikleri',
		        action        'İşlem',
		        method        'Yöntem',
		        encoding    'Kodlama'
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Seçim Menüsü Özellikleri',
		        selectInfo    'Bilgi',
		        opAvail        'Mevcut Seçenekler',
		        value        'Değer',
		        size        'Boyut',
		        lines        'satır',
		        chkMulti    'Çoklu seçime izin ver',
		        opText        'Metin',
		        opValue        'Değer',
		        btnAdd        'Ekle',
		        btnModify    'Düzenle',
		        btnUp        'Yukarı',
		        btnDown        'Aşağı',
		        btnSetValue 'Seçili değer olarak ata',
		        btnDelete    'Sil'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Çok Satırlı Metin Özellikleri',
		        cols        'Sütunlar',
		        rows        'Satırlar'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Metin Girişi Özellikleri',
		        name        'Ad',
		        value        'Değer',
		        charWidth    'Karakter Genişliği',
		        maxChars    'En Fazla Karakter',
		        type        'Tür',
		        typeText    'Metin',
		        typePass    'Şifre'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Gizli Veri Özellikleri',
		        name    'Ad',
		        value    'Değer'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Resim Özellikleri',
		        titleButton    'Resimli Düğme Özellikleri',
		        menu        'Resim Özellikleri',
		        infoTab        'Resim Bilgisi',
		        btnUpload    'Sunucuya Yolla',
		        upload        'Karşıya Yükle',
		        alt            'Alternatif Yazı',
		        width        'Genişlik',
		        height        'Yükseklik',
		        lockRatio    'Oranı Kilitle',
		        unlockRatio    'Kilitli Oran',
		        resetSize    'Boyutu Başa Döndür',
		        border        'Kenar',
		        hSpace        'Yatay Boşluk',
		        vSpace        'Dikey Boşluk',
		        align        'Hizalama',
		        alignLeft    'Sol',
		        alignRight    'Sağ',
		        alertUrl    'Lütfen resmin URL\'sini yazınız',
		        linkTab        'Köprü',
		        button2Img    'Seçili resim butonunu basit resime çevirmek istermisiniz?',
		        img2Button    'Seçili olan resimi, resimli butona çevirmek istermisiniz?',
		        urlMissing    'Resmin URL kaynağı eksiktir.',
		        validateWidth    'Genişlik tam sayı olmalıdır.',
		        validateHeight    'Yükseklik tam sayı olmalıdır.',
		        validateBorder    'Çerçeve tam sayı olmalıdır.',
		        validateHSpace    'HSpace tam sayı olmalıdır.',
		        validateVSpace    'VSpace tam sayı olmalıdır.'
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Flash Özellikleri',
		        propertiesTab    'Özellikler',
		        title            'Flash Özellikleri',
		        chkPlay            'Otomatik Oynat',
		        chkLoop            'Döngü',
		        chkMenu            'Flash Menüsünü Kullan',
		        chkFull            'Tam ekrana İzinver',
		         scale            'Boyutlandır',
		        scaleAll        'Hepsini Göster',
		        scaleNoBorder    'Kenar Yok',
		        scaleFit        'Tam Sığdır',
		        access            'Kod İzni',
		        accessAlways    'Herzaman',
		        accessSameDomain'Aynı domain',
		        accessNever        'Asla',
		        align            'Hizalama',
		        alignLeft        'Sol',
		        alignAbsBottom    'Tam Altı',
		        alignAbsMiddle    'Tam Ortası',
		        alignBaseline    'Taban Çizgisi',
		        alignBottom        'Alt',
		        alignMiddle        'Orta',
		        alignRight        'Sağ',
		        alignTextTop    'Yazı Tepeye',
		        alignTop        'Tepe',
		        quality            'Kalite',
		        qualityBest        'En iyi',
		        qualityHigh        'Yüksek',
		        qualityAutoHigh    'Otomatik Yükseklik',
		        qualityMedium    'Orta',
		        qualityAutoLow    'Otomatik Düşüklük',
		        qualityLow        'Düşük',
		        windowModeWindow'Pencere',
		        windowModeOpaque'Opak',
		        windowModeTransparent 'Şeffaf',
		        windowMode        'Pencere modu',
		        flashvars        'Flash Değerleri',
		        bgcolor            'Arka Renk',
		        width            'Genişlik',
		        height            'Yükseklik',
		        hSpace            'Yatay Boşluk',
		        vSpace            'Dikey Boşluk',
		        validateSrc        'Lütfen köprü URL\'sini yazın',
		        validateWidth    'Genişlik bir sayı olmalıdır.',
		        validateHeight    'Yükseklik sayı olmalıdır.',
		        validateHSpace    'HSpace sayı olmalıdır.',
		        validateVSpace    'VSpace sayı olmalıdır.'
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Yazım Denetimi',
		        title            'Yazımı Denetle',
		        notAvailable    'Üzügünüz, bu servis şuanda hizmet dışıdır.',
		        errorLoading    'Uygulamada yüklerken hata oluştu: %s.',
		        notInDic        'Sözlükte Yok',
		        changeTo        'Şuna değiştir:',
		        btnIgnore        'Yoksay',
		        btnIgnoreAll    'Tümünü Yoksay',
		        btnReplace        'Değiştir',
		        btnReplaceAll    'Tümünü Değiştir',
		        btnUndo            'Geri Al',
		        noSuggestions    '- Öneri Yok -',
		        progress        'Yazım denetimi işlemde...',
		        noMispell        'Yazım denetimi tamamlandı: Yanlış yazıma rastlanmadı',
		        noChanges        'Yazım denetimi tamamlandı: Hiçbir kelime değiştirilmedi',
		        oneChange        'Yazım denetimi tamamlandı: Bir kelime değiştirildi',
		        manyChanges        'Yazım denetimi tamamlandı: %1 kelime değiştirildi',
		        ieSpellDownload    'Yazım denetimi yüklenmemiş. Şimdi yüklemek ister misiniz?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'İfade',
		        title    'İfade Ekle',
		        options 'İfade Seçenekleri'
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Elementlerin yolu',
		        eleTitle '%1 element'
		    },
	    numberedlist    'Numaralı Liste',
	    bulletedlist    'Simgeli Liste',
	    indent            'Sekme Arttır',
	    outdent            'Sekme Azalt',
	    justify :
	    {
		        left    'Sola Dayalı',
		        center    'Ortalanmış',
		        right    'Sağa Dayalı',
		        block    'İki Kenara Yaslanmış'
		    },
	    blockquote 'Blok Oluştur',
	    clipboard :
	    {
		        title        'Yapıştır',
		        cutError    'Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin otomatik kesme işlemine izin vermiyor. İşlem için (Ctrl/Cmd+X) tuşlarını kullanın.',
		        copyError    'Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin otomatik kopyalama işlemine izin vermiyor. İşlem için (Ctrl/Cmd+C) tuşlarını kullanın.',
		        pasteMsg    'Lütfen aşağıdaki kutunun içine yapıştırın. (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ve <STRONG>Tamam</STRONG> butonunu tıklayın.',
		        securityMsg    'Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin direkt olarak panoya erişimine izin vermiyor. Bu pencere içine tekrar yapıştırmalısınız..',
		        pasteArea    'Paste Area'
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'Yapıştırmaya çalıştığınız metin Word\'den kopyalanmıştır. Yapıştırmadan önce silmek istermisiniz?',
		        toolbar            'Word\'den Yapıştır',
		        title            'Word\'den Yapıştır',
		        error            'Yapıştırmadaki veri bilgisi hata düzelene kadar silinmeyecektir'
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Düz Metin Olarak Yapıştır',
		        title    'Düz Metin Olarak Yapıştır'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Şablonlar',
		        title            'İçerik Şablonları',
		        options 'Şablon Seçenekleri',
		        insertOption    'Mevcut içerik ile değiştir',
		        selectPromptMsg    'Düzenleyicide açmak için lütfen bir şablon seçin.<br>(hali hazırdaki içerik kaybolacaktır.):',
		        emptyListMsg    '(Belirli bir şablon seçilmedi)'
		    },
	    showBlocks 'Blokları Göster',
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Biçem',
		        panelTitle    'Stilleri Düzenliyor',
		        panelTitle1    'Blok Stilleri',
		        panelTitle2    'Inline Stilleri',
		        panelTitle3    'Nesne Stilleri'
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Biçim',
		        panelTitle    'Biçim',
		        tag_p        'Normal',
		        tag_pre        'Biçimli',
		        tag_address    'Adres',
		        tag_h1        'Başlık 1',
		        tag_h2        'Başlık 2',
		        tag_h3        'Başlık 3',
		        tag_h4        'Başlık 4',
		        tag_h5        'Başlık 5',
		        tag_h6        'Başlık 6',
		        tag_div        'Paragraf (DIV)'
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Div İçeriği Oluştur',
		        toolbar                'Div İçeriği Oluştur',
		        cssClassInputLabel    'Stilltipi Sınıfı',
		        styleSelectLabel    'Stil',
		        IdInputLabel        'Id',
		        languageCodeInputLabel    ' Dil Kodu',
		        inlineStyleInputLabel    'Inline Stili',
		        advisoryTitleInputLabel    'Tavsiye Başlığı',
		        langDirLabel        'Dil Yönü',
		        langDirLTRLabel        'Soldan sağa (LTR)',
		        langDirRTLLabel        'Sağdan sola (RTL)',
		        edit                'Div Düzenle',
		        remove                'Div Kaldır'
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Yazı Türü',
		        voiceLabel    'Font',
		        panelTitle    'Yazı Türü'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Boyut',
		        voiceLabel    'Font Size',
		        panelTitle    'Boyut'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Yazı Rengi',
		        bgColorTitle    'Arka Renk',
		        panelTitle        'Renkler',
		        auto            'Otomatik',
		        more            'Diğer renkler...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Siyah',
		        '800000' 'Kestane',
		        '8B4513' 'Koyu Kahverengi',
		        '2F4F4F' 'Koyu Kurşuni Gri',
		        '008080' 'Teal',
		        '000080' 'Mavi',
		        '4B0082' 'Çivit Mavisi',
		        '696969' 'Silik Gri',
		        'B22222' 'Ateş Tuğlası',
		        'A52A2A' 'Kahverengi',
		        'DAA520' 'Altun Sırık',
		        '006400' 'Koyu Yeşil',
		        '40E0D0' 'Turkuaz',
		        '0000CD' 'Orta Mavi',
		        '800080' 'Pembe',
		        '808080' 'Gri',
		        'F00' 'Kırmızı',
		        'FF8C00' 'Koyu Portakal',
		        'FFD700' 'Altın',
		        '008000' 'Yeşil',
		        '0FF' 'Ciyan',
		        '00F' 'Mavi',
		        'EE82EE' 'Menekşe',
		        'A9A9A9' 'Koyu Gri',
		        'FFA07A' 'Açık Sarımsı',
		        'FFA500' 'Portakal',
		        'FFFF00' 'Sarı',
		        '00FF00' 'Açık Yeşil',
		        'AFEEEE' 'Sönük Turkuaz',
		        'ADD8E6' 'Açık Mavi',
		        'DDA0DD' 'Mor',
		        'D3D3D3' 'Açık Gri',
		        'FFF0F5' 'Eflatun Pembe',
		        'FAEBD7' 'Antik Beyaz',
		        'FFFFE0' 'Açık Sarı',
		        'F0FFF0' 'Balsarısı',
		        'F0FFFF' 'Gök Mavisi',
		        'F0F8FF' 'Reha Mavi',
		        'E6E6FA' 'Eflatun',
		        'FFF' 'Beyaz'
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Girmiş olduğunuz kelime denetimi',
		        opera_title        'Opera tarafından desteklenmemektedir',
		        enable            'SCAYT etkinleştir',
		        disable            'SCAYT pasifleştir',
		        about            'SCAYT hakkında',
		        toggle            'SCAYT değiştir',
		        options            'Seçenekler',
		        langs            'Diller',
		        moreSuggestions    'Daha fazla öneri',
		        ignore            'Yoksay',
		        ignoreAll        'Tümünü Yoksay',
		        addWord            'Kelime Ekle',
		        emptyDic        'Sözlük adı boş olamaz.',
		        optionsTab        'Seçenekler',
		        allCaps            'Tüm büyük küçük kelimeleri yoksay',
		        ignoreDomainNames 'Domain adlarını yoksay',
		        mixedCase        'Karışık büyüklük ile Sözcükler yoksay',
		        mixedWithDigits    'Sayılarla Kelimeler yoksay',
		        languagesTab    'Diller',
		        dictionariesTab    'Sözlükler',
		        dic_field_name    'Sözlük adı',
		        dic_create        'Oluştur',
		        dic_restore        'Geri al',
		        dic_delete        'Sil',
		        dic_rename        'Yeniden adlandır',
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type it\'s name and click the Restore button.',
		        aboutTab        'Hakkında'
		    },
	    about :
	    {
		        title        'CKEditor Hakkında',
		        dlgTitle    'CKEditor Hakkında',
		        moreInfo    'Lisanslama hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen sitemizi ziyaret edin:',
		        copy        'Copyright &copy;
		 $1. Tüm hakları saklıdır.'
		    },
	    maximize 'Büyült',
	    minimize 'Küçült',
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Bağlantı',
		        flash    'Flash Animasyonu',
		        div        'Sayfa Kesimi',
		        unknown    'Bilinmeyen Nesne'
		    },
	    resize 'Boyutlandırmak için sürükle',
	    colordialog :
	    {
		        title        'Renk seç',
		        options    :    'Renk Seçenekleri',
		        highlight    'İşaretle',
		        selected    'Seçilmiş',
		        clear        'Temizle'
		    },
	    toolbarCollapse    'Toolbar\'ı topla',
	    toolbarExpand    'Toolbar\'ı aç',
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index