CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/sl.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Slovenian language.
 */
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['sl'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.'// MISSING
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Toolbar'// MISSING
	    editor    'Rich Text Editor'// MISSING
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'Izvorna koda',
	    newPage            'Nova stran',
	    save            'Shrani',
	    preview            'Predogled',
	    cut                'Izreži',
	    copy            'Kopiraj',
	    paste            'Prilepi',
	    print            : 'Natisni',
	    underline        'Podčrtano',
	    bold            'Krepko',
	    italic            'Ležeče',
	    selectAll        'Izberi vse',
	    removeFormat    'Odstrani oblikovanje',
	    strike            'Prečrtano',
	    subscript        'Podpisano',
	    superscript        'Nadpisano',
	    horizontalrule    'Vstavi vodoravno črto',
	    pagebreak        'Vstavi prelom strani',
	    unlink            'Odstrani povezavo',
	    undo            'Razveljavi',
	    redo            'Ponovi',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Prebrskaj na strežniku',
		        url                'URL',
		        protocol        'Protokol',
		        upload            'Prenesi',
		        uploadSubmit    'Pošlji na strežnik',
		        image            'Slika',
		        flash            'Flash',
		        form            'Obrazec',
		        checkbox        'Potrditveno polje',
		        radio            'Izbirno polje',
		        textField        'Vnosno polje',
		        textarea        'Vnosno območje',
		        hiddenField        'Skrito polje',
		        button            'Gumb',
		        select            'Spustni seznam',
		        imageButton        'Gumb s sliko',
		        notSet            '<ni postavljen>',
		        id                'Id',
		        name            'Ime',
		        langDir            'Smer jezika',
		        langDirLtr        'Od leve proti desni (LTR)',
		        langDirRtl        'Od desne proti levi (RTL)',
		        langCode        'Oznaka jezika',
		        longDescr        'Dolg opis URL-ja',
		        cssClass        'Razred stilne predloge',
		        advisoryTitle    'Predlagani naslov',
		        cssStyle        'Slog',
		        ok                'V redu',
		        cancel            'Prekliči',
		        close            'Close'// MISSING
		        preview            'Preview'// MISSING
		        generalTab        'Splošno',
		        advancedTab        'Napredno',
		        validateNumberFailed 'Ta vrednost ni število.',
		        confirmNewPage    'Vse neshranjene spremembe te vsebine bodo izgubljene. Ali gotovo želiš naložiti novo stran?',
		        confirmCancel    'Nekaj možnosti je bilo spremenjenih. Ali gotovo želiš zapreti okno?',
		        options            'Options'// MISSING
		        target            'Target'// MISSING
		        targetNew        'New Window (_blank)'// MISSING
		        targetTop        'Topmost Window (_top)'// MISSING
		        targetSelf        'Same Window (_self)'// MISSING
		        targetParent    'Parent Window (_parent)'// MISSING
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, nedosegljiv</span>'
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'Context Menu Options' // MISSING
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Vstavi posebni znak',
		        title        'Izberi posebni znak',
		        options 'Special Character Options' // MISSING
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Vstavi/uredi povezavo',
		        other         '<drug>',
		        menu        'Uredi povezavo',
		        title        'Povezava',
		        info        'Podatki o povezavi',
		        target        'Cilj',
		        upload        'Prenesi',
		        advanced    'Napredno',
		        type        'Vrsta povezave',
		        toUrl        'URL'// MISSING
		        toAnchor    'Zaznamek na tej strani',
		        toEmail        'Elektronski naslov',
		        targetFrame        '<okvir>',
		        targetPopup        '<pojavno okno>',
		        targetFrameName    'Ime ciljnega okvirja',
		        targetPopupName    'Ime pojavnega okna',
		        popupFeatures    'Značilnosti pojavnega okna',
		        popupResizable    'Spremenljive velikosti',
		        popupStatusBar    'Vrstica stanja',
		        popupLocationBar'Naslovna vrstica',
		        popupToolbar    'Orodna vrstica',
		        popupMenuBar    'Menijska vrstica',
		        popupFullScreen    'Celozaslonska slika (IE)',
		        popupScrollBars    'Drsniki',
		        popupDependent    'Podokno (Netscape)',
		        popupWidth        'Širina',
		        popupLeft        'Lega levo',
		        popupHeight        'Višina',
		        popupTop        'Lega na vrhu',
		        id                'Id',
		        langDir            'Smer jezika',
		        langDirLTR        'Od leve proti desni (LTR)',
		        langDirRTL        'Od desne proti levi (RTL)',
		        acccessKey        'Vstopno geslo',
		        name            'Ime',
		        langCode        'Smer jezika',
		        tabIndex        'Številka tabulatorja',
		        advisoryTitle    'Predlagani naslov',
		        advisoryContentType    'Predlagani tip vsebine (content-type)',
		        cssClasses        'Razred stilne predloge',
		        charset            'Kodna tabela povezanega vira',
		        styles            'Slog',
		        selectAnchor    'Izberi zaznamek',
		        anchorName        'Po imenu zaznamka',
		        anchorId        'Po ID-ju elementa',
		        emailAddress    'Elektronski naslov',
		        emailSubject    'Predmet sporočila',
		        emailBody        'Vsebina sporočila',
		        noAnchors        '(V tem dokumentu ni zaznamkov)',
		        noUrl            'Vnesite URL povezave',
		        noEmail            'Vnesite elektronski naslov'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Vstavi/uredi zaznamek',
		        menu        'Lastnosti zaznamka',
		        title        'Lastnosti zaznamka',
		        name        'Ime zaznamka',
		        errorName    'Prosim vnesite ime zaznamka'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Numbered List Properties'// MISSING
		        bulletedTitle        'Bulleted List Properties'// MISSING
		        type                'Type'// MISSING
		        start                'Start'// MISSING
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Circle'// MISSING
		        disc                'Disc'// MISSING
		        square                'Square'// MISSING
		        none                'None'// MISSING
		        notset                '<not set>'// MISSING
		        armenian            'Armenian numbering'// MISSING
		        georgian            'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)'// MISSING
		        lowerRoman            'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)'// MISSING
		        upperRoman            'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)'// MISSING
		        lowerAlpha            'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)'// MISSING
		        upperAlpha            'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)'// MISSING
		        lowerGreek            'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)'// MISSING
		        decimal                'Decimal (1, 2, 3, etc.)'// MISSING
		        decimalLeadingZero    'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Najdi in zamenjaj',
		        find                'Najdi',
		        replace                'Zamenjaj',
		        findWhat            'Najdi:',
		        replaceWith            'Zamenjaj z:',
		        notFoundMsg            'Navedeno besedilo ni bilo najdeno.',
		        matchCase            'Razlikuj velike in male črke',
		        matchWord            'Samo cele besede',
		        matchCyclic            'Primerjaj znake v cirilici',
		        replaceAll            'Zamenjaj vse',
		        replaceSuccessMsg    '%1 pojavitev je bilo zamenjano.'
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Tabela',
		        title        'Lastnosti tabele',
		        menu        'Lastnosti tabele',
		        deleteTable    'Izbriši tabelo',
		        rows        'Vrstice',
		        columns        'Stolpci',
		        border        'Velikost obrobe',
		        align        'Poravnava',
		        alignLeft    'Levo',
		        alignCenter    'Sredinsko',
		        alignRight    'Desno',
		        width        'Širina',
		        widthPx        'pik',
		        widthPc        'procentov',
		        widthUnit    'width unit'// MISSING
		        height        'Višina',
		        cellSpace    'Razmik med celicami',
		        cellPad        'Polnilo med celicami',
		        caption        'Naslov',
		        summary        'Povzetek',
		        headers        'Glave',
		        headersNone        'Brez',
		        headersColumn    'Prvi stolpec',
		        headersRow        'Prva vrstica',
		        headersBoth        'Oboje',
		        invalidRows        'Število vrstic mora biti večje od 0.',
		        invalidCols        'Število stolpcev mora biti večje od 0.',
		        invalidBorder    'Širina obrobe mora biti število.',
		        invalidWidth    'Širina tabele mora biti število.',
		        invalidHeight    'Višina tabele mora biti število.',
		        invalidCellSpacing    'Razmik med celicami mora biti število.',
		        invalidCellPadding    'Zamik celic mora biti število',
		        cell :
		        {
			            menu            'Celica',
			            insertBefore    'Vstavi celico pred',
			            insertAfter        'Vstavi celico za',
			            deleteCell        'Izbriši celice',
			            merge            'Združi celice',
			            mergeRight        'Združi desno',
			            mergeDown        'Druži navzdol',
			            splitHorizontal    'Razdeli celico vodoravno',
			            splitVertical    'Razdeli celico navpično',
			            title            'Lastnosti celice',
			            cellType        'Vrsta celice',
			            rowSpan            'Razpon vrstic',
			            colSpan            'Razpon stolpcev',
			            wordWrap        'Prelom besedila',
			            hAlign            'Vodoravna poravnava',
			            vAlign            'Navpična poravnava',
			            alignTop        'Vrh',
			            alignMiddle        'Sredina',
			            alignBottom        'Dno',
			            alignBaseline    'Osnovnica',
			            bgColor            'Barva ozadja',
			            borderColor        'Barva obrobe',
			            data            'Podatki',
			            header            'Glava',
			            yes                'Da',
			            no                'Ne',
			            invalidWidth    'Širina celice mora biti število.',
			            invalidHeight    'Višina celice mora biti število.',
			            invalidRowSpan    'Razpon vrstic mora biti celo število.',
			            invalidColSpan    'Razpon stolpcev mora biti celo število.',
			            chooseColor        'Izberi'
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Vrstica',
			            insertBefore    'Vstavi vrstico pred',
			            insertAfter        'Vstavi vrstico za',
			            deleteRow        'Izbriši vrstice'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Stolpec',
			            insertBefore    'Vstavi stolpec pred',
			            insertAfter        'Vstavi stolpec za',
			            deleteColumn    'Izbriši stolpce'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Lastnosti gumba',
		        text        'Besedilo (Vrednost)',
		        type        'Tip',
		        typeBtn        'Gumb',
		        typeSbm        'Potrdi',
		        typeRst        'Ponastavi'
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Lastnosti potrditvenega polja',
		        radioTitle    'Lastnosti izbirnega polja',
		        value        'Vrednost',
		        selected    'Izbrano'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Lastnosti obrazca',
		        menu        'Lastnosti obrazca',
		        action        'Akcija',
		        method        'Metoda',
		        encoding    'Kodiranje znakov'
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Lastnosti spustnega seznama',
		        selectInfo    'Podatki',
		        opAvail        'Razpoložljive izbire',
		        value        'Vrednost',
		        size        'Velikost',
		        lines        'vrstic',
		        chkMulti    'Dovoli izbor večih vrstic',
		        opText        'Besedilo',
		        opValue        'Vrednost',
		        btnAdd        'Dodaj',
		        btnModify    'Spremeni',
		        btnUp        'Gor',
		        btnDown        'Dol',
		        btnSetValue 'Postavi kot privzeto izbiro',
		        btnDelete    'Izbriši'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Lastnosti vnosnega območja',
		        cols        'Stolpcev',
		        rows        'Vrstic'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Lastnosti vnosnega polja',
		        name        'Ime',
		        value        'Vrednost',
		        charWidth    'Dolžina',
		        maxChars    'Največje število znakov',
		        type        'Tip',
		        typeText    'Besedilo',
		        typePass    'Geslo'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Lastnosti skritega polja',
		        name    'Ime',
		        value    'Vrednost'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Lastnosti slike',
		        titleButton    'Lastnosti gumba s sliko',
		        menu        'Lastnosti slike',
		        infoTab        'Podatki o sliki',
		        btnUpload    'Pošlji na strežnik',
		        upload        'Pošlji',
		        alt            'Nadomestno besedilo',
		        width        'Širina',
		        height        'Višina',
		        lockRatio    'Zakleni razmerje',
		        unlockRatio    'Unlock Ratio'// MISSING
		        resetSize    'Ponastavi velikost',
		        border        'Obroba',
		        hSpace        'Vodoravni razmik',
		        vSpace        'Navpični razmik',
		        align        'Poravnava',
		        alignLeft    'Levo',
		        alignRight    'Desno',
		        alertUrl    'Vnesite URL slike',
		        linkTab        'Povezava',
		        button2Img    'Želiš pretvoriti izbrani gumb s sliko v preprosto sliko?',
		        img2Button    'Želiš pretvoriti izbrano sliko v gumb s sliko?',
		        urlMissing    'Manjka vir (URL) slike.',
		        validateWidth    'Width must be a whole number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a whole number.'// MISSING
		        validateBorder    'Border must be a whole number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a whole number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a whole number.' // MISSING
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Lastnosti Flash',
		        propertiesTab    'Lastnosti',
		        title            'Lastnosti Flash',
		        chkPlay            'Samodejno predvajaj',
		        chkLoop            'Ponavljanje',
		        chkMenu            'Omogoči Flash Meni',
		        chkFull            'Dovoli celozaslonski način',
		         scale            'Povečava',
		        scaleAll        'Pokaži vse',
		        scaleNoBorder    'Brez obrobe',
		        scaleFit        'Natančno prileganje',
		        access            'Dostop skript',
		        accessAlways    'Vedno',
		        accessSameDomain'Samo ista domena',
		        accessNever        'Nikoli',
		        align            'Poravnava',
		        alignLeft        'Levo',
		        alignAbsBottom    'Popolnoma na dno',
		        alignAbsMiddle    'Popolnoma v sredino',
		        alignBaseline    'Na osnovno črto',
		        alignBottom        'Na dno',
		        alignMiddle        'V sredino',
		        alignRight        'Desno',
		        alignTextTop    'Besedilo na vrh',
		        alignTop        'Na vrh',
		        quality            'Kakovost',
		        qualityBest        'Najvišja',
		        qualityHigh        'Visoka',
		        qualityAutoHigh    'Samodejno visoka',
		        qualityMedium    'Srednja',
		        qualityAutoLow    'Samodejno nizka',
		        qualityLow        'Nizka',
		        windowModeWindow'Okno',
		        windowModeOpaque'Motno',
		        windowModeTransparent 'Prosojno',
		        windowMode        'Vrsta okna',
		        flashvars        'Spremenljivke za Flash',
		        bgcolor            'Barva ozadja',
		        width            'Širina',
		        height            'Višina',
		        hSpace            'Vodoravni razmik',
		        vSpace            'Navpični razmik',
		        validateSrc        'Vnesite URL povezave',
		        validateWidth    'Širina mora biti število.',
		        validateHeight    'Višina mora biti število.',
		        validateHSpace    'Vodoravni razmik mora biti število.',
		        validateVSpace    'Navpični razmik mora biti število.'
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Preveri črkovanje',
		        title            'Črkovalnik',
		        notAvailable    'Oprostite, storitev trenutno ni dosegljiva.',
		        errorLoading    'Napaka pri nalaganju storitve programa na naslovu %s.',
		        notInDic        'Ni v slovarju',
		        changeTo        'Spremeni v',
		        btnIgnore        'Prezri',
		        btnIgnoreAll    'Prezri vse',
		        btnReplace        'Zamenjaj',
		        btnReplaceAll    'Zamenjaj vse',
		        btnUndo            'Razveljavi',
		        noSuggestions    '- Ni predlogov -',
		        progress        'Preverjanje črkovanja se izvaja...',
		        noMispell        'Črkovanje je končano: Brez napak',
		        noChanges        'Črkovanje je končano: Nobena beseda ni bila spremenjena',
		        oneChange        'Črkovanje je končano: Spremenjena je bila ena beseda',
		        manyChanges        'Črkovanje je končano: Spremenjenih je bilo %1 besed',
		        ieSpellDownload    'Črkovalnik ni nameščen. Ali ga želite prenesti sedaj?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'Smeško',
		        title    'Vstavi smeška',
		        options 'Smiley Options' // MISSING
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Elements path'// MISSING
		        eleTitle '%1 element'
		    },
	    numberedlist    'Oštevilčen seznam',
	    bulletedlist    'Označen seznam',
	    indent            'Povečaj zamik',
	    outdent            'Zmanjšaj zamik',
	    justify :
	    {
		        left    'Leva poravnava',
		        center    'Sredinska poravnava',
		        right    'Desna poravnava',
		        block    'Obojestranska poravnava'
		    },
	    blockquote 'Citat',
	    clipboard :
	    {
		        title        'Prilepi',
		        cutError    'Varnostne nastavitve brskalnika ne dopuščajo samodejnega izrezovanja. Uporabite kombinacijo tipk na tipkovnici (Ctrl/Cmd+X).',
		        copyError    'Varnostne nastavitve brskalnika ne dopuščajo samodejnega kopiranja. Uporabite kombinacijo tipk na tipkovnici (Ctrl/Cmd+C).',
		        pasteMsg    'Prosim prilepite v sleči okvir s pomočjo tipkovnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) in pritisnite <STRONG>V redu</STRONG>.',
		        securityMsg    'Zaradi varnostnih nastavitev vašega brskalnika urejevalnik ne more neposredno dostopati do odložišča. Vsebino odložišča ponovno prilepite v to okno.',
		        pasteArea    'Paste Area' // MISSING
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?'// MISSING
		        toolbar            'Prilepi iz Worda',
		        title            'Prilepi iz Worda',
		        error            'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Prilepi kot golo besedilo',
		        title    'Prilepi kot golo besedilo'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Predloge',
		        title            'Vsebinske predloge',
		        options 'Template Options'// MISSING
		        insertOption    'Zamenjaj trenutno vsebino',
		        selectPromptMsg    'Izberite predlogo, ki jo želite odpreti v urejevalniku<br>(trenutna vsebina bo izgubljena):',
		        emptyListMsg    '(Ni pripravljenih predlog)'
		    },
	    showBlocks 'Prikaži ograde',
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Slog',
		        panelTitle    'Formatting Styles'// MISSING
		        panelTitle1    'Slogi odstavkov',
		        panelTitle2    'Slogi besedila',
		        panelTitle3    'Slogi objektov'
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Oblika',
		        panelTitle    'Oblika',
		        tag_p        'Navaden',
		        tag_pre        'Oblikovan',
		        tag_address    'Napis',
		        tag_h1        'Naslov 1',
		        tag_h2        'Naslov 2',
		        tag_h3        'Naslov 3',
		        tag_h4        'Naslov 4',
		        tag_h5        'Naslov 5',
		        tag_h6        'Naslov 6',
		        tag_div        'Navaden (DIV)'
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Create Div Container'// MISSING
		        toolbar                'Create Div Container'// MISSING
		        cssClassInputLabel    'Stylesheet Classes'// MISSING
		        styleSelectLabel    'Style'// MISSING
		        IdInputLabel        'Id'// MISSING
		        languageCodeInputLabel    ' Language Code'// MISSING
		        inlineStyleInputLabel    'Inline Style'// MISSING
		        advisoryTitleInputLabel    'Advisory Title'// MISSING
		        langDirLabel        'Language Direction'// MISSING
		        langDirLTRLabel        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTLLabel        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        edit                'Edit Div'// MISSING
		        remove                'Remove Div' // MISSING
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Pisava',
		        voiceLabel    'Pisava',
		        panelTitle    'Pisava'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Velikost',
		        voiceLabel    'Velikost',
		        panelTitle    'Velikost'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Barva besedila',
		        bgColorTitle    'Barva ozadja',
		        panelTitle        'Colors'// MISSING
		        auto            'Samodejno',
		        more            'Več barv...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Black'// MISSING
		        '800000' 'Maroon'// MISSING
		        '8B4513' 'Saddle Brown'// MISSING
		        '2F4F4F' 'Dark Slate Gray'// MISSING
		        '008080' 'Teal'// MISSING
		        '000080' 'Navy'// MISSING
		        '4B0082' 'Indigo'// MISSING
		        '696969' 'Dark Gray'// MISSING
		        'B22222' 'Fire Brick'// MISSING
		        'A52A2A' 'Brown'// MISSING
		        'DAA520' 'Golden Rod'// MISSING
		        '006400' 'Dark Green'// MISSING
		        '40E0D0' 'Turquoise'// MISSING
		        '0000CD' 'Medium Blue'// MISSING
		        '800080' 'Purple'// MISSING
		        '808080' 'Gray'// MISSING
		        'F00' 'Red'// MISSING
		        'FF8C00' 'Dark Orange'// MISSING
		        'FFD700' 'Gold'// MISSING
		        '008000' 'Green'// MISSING
		        '0FF' 'Cyan'// MISSING
		        '00F' 'Blue'// MISSING
		        'EE82EE' 'Violet'// MISSING
		        'A9A9A9' 'Dim Gray'// MISSING
		        'FFA07A' 'Light Salmon'// MISSING
		        'FFA500' 'Orange'// MISSING
		        'FFFF00' 'Yellow'// MISSING
		        '00FF00' 'Lime'// MISSING
		        'AFEEEE' 'Pale Turquoise'// MISSING
		        'ADD8E6' 'Light Blue'// MISSING
		        'DDA0DD' 'Plum'// MISSING
		        'D3D3D3' 'Light Grey'// MISSING
		        'FFF0F5' 'Lavender Blush'// MISSING
		        'FAEBD7' 'Antique White'// MISSING
		        'FFFFE0' 'Light Yellow'// MISSING
		        'F0FFF0' 'Honeydew'// MISSING
		        'F0FFFF' 'Azure'// MISSING
		        'F0F8FF' 'Alice Blue'// MISSING
		        'E6E6FA' 'Lavender'// MISSING
		        'FFF' 'White' // MISSING
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Črkovanje med tipkanjem',
		        opera_title        'Not supported by Opera'// MISSING
		        enable            'Omogoči SCAYT',
		        disable            'Onemogoči SCAYT',
		        about            'O storitvi SCAYT',
		        toggle            'Preklopi SCAYT',
		        options            'Možnosti',
		        langs            'Jeziki',
		        moreSuggestions    'Več predlogov',
		        ignore            'Prezri',
		        ignoreAll        'Prezri vse',
		        addWord            'Dodaj besedo',
		        emptyDic        'Ime slovarja ne more biti prazno.',
		        optionsTab        'Možnosti',
		        allCaps            'Ignore All-Caps Words'// MISSING
		        ignoreDomainNames 'Ignore Domain Names'// MISSING
		        mixedCase        'Ignore Words with Mixed Case'// MISSING
		        mixedWithDigits    'Ignore Words with Numbers'// MISSING
		        languagesTab    'Jeziki',
		        dictionariesTab    'Slovarji',
		        dic_field_name    'Dictionary name'// MISSING
		        dic_create        'Create'// MISSING
		        dic_restore        'Restore'// MISSING
		        dic_delete        'Delete'// MISSING
		        dic_rename        'Rename'// MISSING
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.'// MISSING
		        aboutTab        'O storitvi'
		    },
	    about :
	    {
		        title        'O programu CKEditor',
		        dlgTitle    'O programu CKEditor',
		        moreInfo    'Za informacijo o licenci prostim obiščite našo spletno stran:',
		        copy        'Copyright &copy;
		 $1. Vse pravice pridržane.'
		    },
	    maximize 'Maksimiraj',
	    minimize 'Minimiraj',
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Sidro',
		        flash    'Flash animacija',
		        div        'Prelom strani',
		        unknown    'Neznan objekt'
		    },
	    resize 'Potegni za spremembo velikosti',
	    colordialog :
	    {
		        title        'Izberi barvo',
		        options    :    'Color Options'// MISSING
		        highlight    'Poudarjeno',
		        selected    'Izbrano',
		        clear        'Počisti'
		    },
	    toolbarCollapse    'Collapse Toolbar'// MISSING
	    toolbarExpand    'Expand Toolbar'// MISSING
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index