CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/no.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Norwegian language.
 */
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['no'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Rikteksteditor, %1, trykk ALT 0 for hjelp.',
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Verktøylinje',
	    editor    'Rikteksteditor',
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'Kilde',
	    newPage            'Ny Side',
	    save            'Lagre',
	    preview            'Forhåndsvis',
	    cut                'Klipp ut',
	    copy            'Kopier',
	    paste            'Lim inn',
	    print            : 'Skriv ut',
	    underline        'Understrek',
	    bold            'Fet',
	    italic            'Kursiv',
	    selectAll        'Merk alt',
	    removeFormat    'Fjern format',
	    strike            'Gjennomstrek',
	    subscript        'Senket skrift',
	    superscript        'Hevet skrift',
	    horizontalrule    'Sett inn horisontal linje',
	    pagebreak        'Sett inn sideskift',
	    unlink            'Fjern lenke',
	    undo            'Angre',
	    redo            'Gjør om',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Bla igjennom server',
		        url                'URL',
		        protocol        'Protokoll',
		        upload            'Last opp',
		        uploadSubmit    'Send det til serveren',
		        image            'Bilde',
		        flash            'Flash',
		        form            'Skjema',
		        checkbox        'Avmerkingsboks',
		        radio            'Alternativknapp',
		        textField        'Tekstboks',
		        textarea        'Tekstområde',
		        hiddenField        'Skjult felt',
		        button            'Knapp',
		        select            'Rullegardinliste',
		        imageButton        'Bildeknapp',
		        notSet            '<ikke satt>',
		        id                'Id',
		        name            'Navn',
		        langDir            'Språkretning',
		        langDirLtr        'Venstre til høyre (VTH)',
		        langDirRtl        'Høyre til venstre (HTV)',
		        langCode        'Språkkode',
		        longDescr        'Utvidet beskrivelse',
		        cssClass        'Stilarkklasser',
		        advisoryTitle    'Tittel',
		        cssStyle        'Stil',
		        ok                'OK',
		        cancel            'Avbryt',
		        close            'Lukk',
		        preview            'Forhåndsvis',
		        generalTab        'Generelt',
		        advancedTab        'Avansert',
		        validateNumberFailed 'Denne verdien er ikke ett nummer',
		        confirmNewPage    'Alle endringer som er gjort i dette innholdet vil bli tapt. Er du sikker på at du vil laste en ny side?',
		        confirmCancel    'Noen av valgene har blitt endret. Er du sikker på at du vil lukke dialogen?',
		        options            'Valg',
		        target            'Mål',
		        targetNew        'Nytt vindu (_blank)',
		        targetTop        'Hele vindu (_top)',
		        targetSelf        'Samme vindu (_self)',
		        targetParent    'Foreldrevindu (_parent)',
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, utilgjenglig</span>'
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'Context Menu Options' // MISSING
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Sett inn spesielt tegn',
		        title        'Velg spesielt tegn',
		        options 'Special Character Options' // MISSING
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Sett inn/Rediger lenke',
		        other         '<other>'// MISSING
		        menu        'Rediger lenke',
		        title        'Lenke',
		        info        'Lenkeinfo',
		        target        'Mål',
		        upload        'Last opp',
		        advanced    'Avansert',
		        type        'Lenketype',
		        toUrl        'URL',
		        toAnchor    'Lenke til anker i teksten',
		        toEmail        'E-post',
		        targetFrame        '<ramme>',
		        targetPopup        '<popup vindu>',
		        targetFrameName    'Målramme',
		        targetPopupName    'Navn på popup-vindus',
		        popupFeatures    'Egenskaper for popup-vindu',
		        popupResizable    'Skalérbar',
		        popupStatusBar    'Statuslinje',
		        popupLocationBar'Adresselinje',
		        popupToolbar    'Verktøylinje',
		        popupMenuBar    'Menylinje',
		        popupFullScreen    'Full skjerm (IE)',
		        popupScrollBars    'Scrollbar',
		        popupDependent    'Avhenging (Netscape)',
		        popupWidth        'Bredde',
		        popupLeft        'Venstre posisjon',
		        popupHeight        'Høyde',
		        popupTop        'Topp-posisjon',
		        id                'Id',
		        langDir            'Språkretning',
		        langDirLTR        'Venstre til høyre (VTH)',
		        langDirRTL        'Høyre til venstre (HTV)',
		        acccessKey        'Aksessknapp',
		        name            'Navn',
		        langCode        'Språkretning',
		        tabIndex        'Tab Indeks',
		        advisoryTitle    'Tittel',
		        advisoryContentType    'Type',
		        cssClasses        'Stilarkklasser',
		        charset            'Lenket språkkart',
		        styles            'Stil',
		        selectAnchor    'Velg et anker',
		        anchorName        'Anker etter navn',
		        anchorId        'Element etter ID',
		        emailAddress    'E-postadresse',
		        emailSubject    'Meldingsemne',
		        emailBody        'Melding',
		        noAnchors        '(Ingen anker i dokumentet)',
		        noUrl            'Vennligst skriv inn lenkens url',
		        noEmail            'Vennligst skriv inn e-postadressen'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Sett inn/Rediger anker',
		        menu        'Egenskaper for anker',
		        title        'Egenskaper for anker',
		        name        'Ankernavn',
		        errorName    'Vennligst skriv inn ankernavnet'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Numbered List Properties'// MISSING
		        bulletedTitle        'Bulleted List Properties'// MISSING
		        type                'Type'// MISSING
		        start                'Start'// MISSING
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Circle'// MISSING
		        disc                'Disc'// MISSING
		        square                'Square'// MISSING
		        none                'None'// MISSING
		        notset                '<not set>'// MISSING
		        armenian            'Armenian numbering'// MISSING
		        georgian            'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)'// MISSING
		        lowerRoman            'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)'// MISSING
		        upperRoman            'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)'// MISSING
		        lowerAlpha            'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)'// MISSING
		        upperAlpha            'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)'// MISSING
		        lowerGreek            'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)'// MISSING
		        decimal                'Decimal (1, 2, 3, etc.)'// MISSING
		        decimalLeadingZero    'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Søk og erstatt',
		        find                'Søk',
		        replace                'Erstatt',
		        findWhat            'Søk etter:',
		        replaceWith            'Erstatt med:',
		        notFoundMsg            'Fant ikke søketeksten.',
		        matchCase            'Skill mellom store og små bokstaver',
		        matchWord            'Bare hele ord',
		        matchCyclic            'Søk i hele dokumentet',
		        replaceAll            'Erstatt alle',
		        replaceSuccessMsg    '%1 tilfelle erstattet.'
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Tabell',
		        title        'Egenskaper for tabell',
		        menu        'Egenskaper for tabell',
		        deleteTable    'Slett tabell',
		        rows        'Rader',
		        columns        'Kolonner',
		        border        'Rammestørrelse',
		        align        'Justering',
		        alignLeft    'Venstre',
		        alignCenter    'Midtjuster',
		        alignRight    'Høyre',
		        width        'Bredde',
		        widthPx        'piksler',
		        widthPc        'prosent',
		        widthUnit    'Bredde-enhet',
		        height        'Høyde',
		        cellSpace    'Cellemarg',
		        cellPad        'Cellepolstring',
		        caption        'Tittel',
		        summary        'Sammendrag',
		        headers        'Overskrifter',
		        headersNone        'Ingen',
		        headersColumn    'Første kolonne',
		        headersRow        'Første rad',
		        headersBoth        'Begge',
		        invalidRows        'Antall rader må være ett tall større enn 0.',
		        invalidCols        'Antall kolonner må være ett tall større enn 0.',
		        invalidBorder    'Rammestørrelse må være ett tall.',
		        invalidWidth    'Tabellbredde må være ett nummer.',
		        invalidHeight    'Tabellhøyde må være ett nummer.',
		        invalidCellSpacing    'Cellemellomrom må være ett nummer.',
		        invalidCellPadding    'Cellefyll må være ett nummer.',
		        cell :
		        {
			            menu            'Celle',
			            insertBefore    'Sett inn celle før',
			            insertAfter        'Sett inn celle etter',
			            deleteCell        'Slett celler',
			            merge            'Slå sammen celler',
			            mergeRight        'Slå sammen høyre',
			            mergeDown        'Slå sammen ned',
			            splitHorizontal    'Del celle horisontalt',
			            splitVertical    'Del celle vertikalt',
			            title            'Celleegenskaper',
			            cellType        'Celletype',
			            rowSpan            'Radspenn',
			            colSpan            'Kolonnespenn',
			            wordWrap        'Tekstbrytning',
			            hAlign            'Horisontal justering',
			            vAlign            'Vertikal justering',
			            alignTop        'Topp',
			            alignMiddle        'Midten',
			            alignBottom        'Bunnen',
			            alignBaseline    'Grunnlinje',
			            bgColor            'Bakgrunnsfarge',
			            borderColor        'Rammefarge',
			            data            'Data',
			            header            'Overskrift',
			            yes                'Ja',
			            no                'Nei',
			            invalidWidth    'Cellebredde må være ett nummer',
			            invalidHeight    'Cellehøyde må være ett nummer',
			            invalidRowSpan    'Radspenn må være ett nummer.',
			            invalidColSpan    'Kolonnespenn må være ett nummer.',
			            chooseColor        'Velg'
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Rader',
			            insertBefore    'Sett inn rad før',
			            insertAfter        'Sett inn rad etter',
			            deleteRow        'Slett rader'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Kolonne',
			            insertBefore    'Sett inn kolonne før',
			            insertAfter        'Sett inn kolonne etter',
			            deleteColumn    'Slett kolonner'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Egenskaper for knapp',
		        text        'Tekst (verdi)',
		        type        'Type',
		        typeBtn        'Knapp',
		        typeSbm        'Send',
		        typeRst        'Nullstill'
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Egenskaper for avmerkingsboks',
		        radioTitle    'Egenskaper for alternativknapp',
		        value        'Verdi',
		        selected    'Valgt'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Egenskaper for skjema',
		        menu        'Egenskaper for skjema',
		        action        'Handling',
		        method        'Metode',
		        encoding    'Encoding'
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Egenskaper for rullegardinliste',
		        selectInfo    'Info',
		        opAvail        'Tilgjenglige alternativer',
		        value        'Verdi',
		        size        'Størrelse',
		        lines        'Linjer',
		        chkMulti    'Tillat flervalg',
		        opText        'Tekst',
		        opValue        'Verdi',
		        btnAdd        'Legg til',
		        btnModify    'Endre',
		        btnUp        'Opp',
		        btnDown        'Ned',
		        btnSetValue 'Sett som valgt',
		        btnDelete    'Slett'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Egenskaper for tekstområde',
		        cols        'Kolonner',
		        rows        'Rader'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Egenskaper for tekstfelt',
		        name        'Navn',
		        value        'Verdi',
		        charWidth    'Tegnbredde',
		        maxChars    'Maks antall tegn',
		        type        'Type',
		        typeText    'Tekst',
		        typePass    'Passord'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Egenskaper for skjult felt',
		        name    'Navn',
		        value    'Verdi'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Bildeegenskaper',
		        titleButton    'Egenskaper for bildeknapp',
		        menu        'Bildeegenskaper',
		        infoTab        'Bildeinformasjon',
		        btnUpload    'Send det til serveren',
		        upload        'Last opp',
		        alt            'Alternativ tekst',
		        width        'Bredde',
		        height        'Høyde',
		        lockRatio    'Lås forhold',
		        unlockRatio    'Ikke lås forhold',
		        resetSize    'Tilbakestill størrelse',
		        border        'Ramme',
		        hSpace        'HMarg',
		        vSpace        'VMarg',
		        align        'Juster',
		        alignLeft    'Venstre',
		        alignRight    'Høyre',
		        alertUrl    'Vennligst skriv bilde-urlen',
		        linkTab        'Lenke',
		        button2Img    'Vil du endre den valgte bildeknappen til ett vanlig bilde?',
		        img2Button    'Vil du endre det valgte bildet til en bildeknapp?',
		        urlMissing    'Bildets adresse mangler.',
		        validateWidth    'Bredde må være ett nummer.',
		        validateHeight    'Høyde må være ett nummer.',
		        validateBorder    'Ramme må være ett nummer.',
		        validateHSpace    'HSpace må være ett nummer.',
		        validateVSpace    'VSpace må være ett nummer.'
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Egenskaper for Flash-objekt',
		        propertiesTab    'Egenskaper',
		        title            'Flash-egenskaper',
		        chkPlay            'Autospill',
		        chkLoop            'Loop',
		        chkMenu            'Slå på Flash-meny',
		        chkFull            'Tillat fullskjerm',
		         scale            'Skaler',
		        scaleAll        'Vis alt',
		        scaleNoBorder    'Ingen ramme',
		        scaleFit        'Skaler til å passe',
		        access            'Scripttilgang',
		        accessAlways    'Alltid',
		        accessSameDomain'Samme domene',
		        accessNever        'Aldri',
		        align            'Juster',
		        alignLeft        'Venstre',
		        alignAbsBottom    'Abs bunn',
		        alignAbsMiddle    'Abs midten',
		        alignBaseline    'Bunnlinje',
		        alignBottom        'Bunn',
		        alignMiddle        'Midten',
		        alignRight        'Høyre',
		        alignTextTop    'Tekst topp',
		        alignTop        'Topp',
		        quality            'Kvalitet',
		        qualityBest        'Best',
		        qualityHigh        'Høy',
		        qualityAutoHigh    'Auto Høy',
		        qualityMedium    'Medium',
		        qualityAutoLow    'Auto Lav',
		        qualityLow        'Lav',
		        windowModeWindow'Vindu',
		        windowModeOpaque'Opaque',
		        windowModeTransparent 'Gjennomsiktig',
		        windowMode        'Vindu modus',
		        flashvars        'Variabler for flash',
		        bgcolor            'Bakgrunnsfarge',
		        width            'Bredde',
		        height            'Høyde',
		        hSpace            'HMarg',
		        vSpace            'VMarg',
		        validateSrc        'Vennligst skriv inn lenkens url',
		        validateWidth    'Bredde må være ett nummer.',
		        validateHeight    'Høyde må være ett nummer',
		        validateHSpace    'HSpace må være ett nummer.',
		        validateVSpace    'VSpace må være ett nummer.'
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Stavekontroll',
		        title            'Stavekontroll',
		        notAvailable    'Beklager, tjenesten er utilgjenglig nå.',
		        errorLoading    'Feil under lasting av applicationstjeneste tjener: %s.',
		        notInDic        'Ikke i ordboken',
		        changeTo        'Endre til',
		        btnIgnore        'Ignorer',
		        btnIgnoreAll    'Ignorer alle',
		        btnReplace        'Erstatt',
		        btnReplaceAll    'Erstatt alle',
		        btnUndo            'Angre',
		        noSuggestions    '- Ingen forslag -',
		        progress        'Stavekontroll pågår...',
		        noMispell        'Stavekontroll fullført: ingen feilstavinger funnet',
		        noChanges        'Stavekontroll fullført: ingen ord endret',
		        oneChange        'Stavekontroll fullført: Ett ord endret',
		        manyChanges        'Stavekontroll fullført: %1 ord endret',
		        ieSpellDownload    'Stavekontroll er ikke installert. Vil du laste den ned nå?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'Smil',
		        title    'Sett inn smil',
		        options 'Smiley Options' // MISSING
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Element-sti',
		        eleTitle '%1 element'
		    },
	    numberedlist    'Nummerert liste',
	    bulletedlist    'Uordnet liste',
	    indent            'Øk nivå',
	    outdent            'Senk nivå',
	    justify :
	    {
		        left    'Venstrejuster',
		        center    'Midtjuster',
		        right    'Høyrejuster',
		        block    'Blokkjuster'
		    },
	    blockquote 'Blockquote',
	    clipboard :
	    {
		        title        'Lim inn',
		        cutError    'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk klipping av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+X).',
		        copyError    'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+C).',
		        pasteMsg    'Vennligst lim inn i den følgende boksen med tastaturet (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) og trykk <STRONG>OK</STRONG>.',
		        securityMsg    'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger gir ikke redigeringsverktøyet direkte tilgang til utklippstavlen. Du må lime det igjen i dette vinduet.',
		        pasteArea    'Innlimingsområde'
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'Teksten du limer inn ser ut til å være kopiert fra Word. Vil du renske den før du limer den inn?',
		        toolbar            'Lim inn fra Word',
		        title            'Lim inn fra Word',
		        error            'Det var ikke mulig å renske den innlimte teksten på grunn av en intern feil'
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Lim inn som ren tekst',
		        title    'Lim inn som ren tekst'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Maler',
		        title            'Innholdsmaler',
		        options 'Template Options'// MISSING
		        insertOption    'Erstatt faktisk innold',
		        selectPromptMsg    'Velg malen du vil åpne<br>(innholdet du har skrevet blir tapt!):',
		        emptyListMsg    '(Ingen maler definert)'
		    },
	    showBlocks 'Vis blokker',
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Stil',
		        panelTitle    'Stilformater',
		        panelTitle1    'Blokkstiler',
		        panelTitle2    'Inlinestiler',
		        panelTitle3    'Objektstiler'
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Format',
		        panelTitle    'Format',
		        tag_p        'Normal',
		        tag_pre        'Formatert',
		        tag_address    'Adresse',
		        tag_h1        'Tittel 1',
		        tag_h2        'Tittel 2',
		        tag_h3        'Tittel 3',
		        tag_h4        'Tittel 4',
		        tag_h5        'Tittel 5',
		        tag_h6        'Tittel 6',
		        tag_div        'Normal (DIV)'
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Sett inn Div Container',
		        toolbar                'Sett inn Div Container',
		        cssClassInputLabel    'Stilark-klasser',
		        styleSelectLabel    'Stil',
		        IdInputLabel        'Id',
		        languageCodeInputLabel    ' Språk-kode',
		        inlineStyleInputLabel    'Inlinestiler',
		        advisoryTitleInputLabel    'Advisory Title'// MISSING
		        langDirLabel        'Språkretning',
		        langDirLTRLabel        'Venstre til høyre (VTH)',
		        langDirRTLLabel        'Høyre til venstre (HTV)',
		        edit                'Rediger Div',
		        remove                'Fjern Div'
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Skrift',
		        voiceLabel    'Font',
		        panelTitle    'Skrift'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Størrelse',
		        voiceLabel    'Font Størrelse',
		        panelTitle    'Størrelse'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Tekstfarge',
		        bgColorTitle    'Bakgrunnsfarge',
		        panelTitle        'Farger',
		        auto            'Automatisk',
		        more            'Flere farger...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Svart',
		        '800000' 'Maroon'// MISSING
		        '8B4513' 'Saddle Brown'// MISSING
		        '2F4F4F' 'Dark Slate Gray'// MISSING
		        '008080' 'Teal'// MISSING
		        '000080' 'Marine',
		        '4B0082' 'Indigo'// MISSING
		        '696969' 'Svak grå',
		        'B22222' 'Fire Brick'// MISSING
		        'A52A2A' 'Brun',
		        'DAA520' 'Golden Rod'// MISSING
		        '006400' 'Mørk grå',
		        '40E0D0' 'Turkis',
		        '0000CD' 'Medium Blå',
		        '800080' 'Purple'// MISSING
		        '808080' 'Grå',
		        'F00' 'Red'// MISSING
		        'FF8C00' 'Mørk oransje',
		        'FFD700' 'gull',
		        '008000' 'Grønn',
		        '0FF' 'Cyan'// MISSING
		        '00F' 'Blå',
		        'EE82EE' 'Fiolett',
		        'A9A9A9' 'Mørk grå',
		        'FFA07A' 'Light Salmon'// MISSING
		        'FFA500' 'Oransje',
		        'FFFF00' 'gul',
		        '00FF00' 'Lime'// MISSING
		        'AFEEEE' 'Pale Turquoise'// MISSING
		        'ADD8E6' 'Lys Blå',
		        'DDA0DD' 'Plomme',
		        'D3D3D3' 'Lys grå',
		        'FFF0F5' 'Lavender Blush'// MISSING
		        'FAEBD7' 'Antikk-hvit',
		        'FFFFE0' 'Lys gul',
		        'F0FFF0' 'Honeydew'// MISSING
		        'F0FFFF' 'Azure'// MISSING
		        'F0F8FF' 'Alice Blue'// MISSING
		        'E6E6FA' 'Lavender'// MISSING
		        'FFF' 'Hvit'
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Stavekontroll mens du skriver',
		        opera_title        'Not supported by Opera'// MISSING
		        enable            'Slå på SCAYT',
		        disable            'Slå av SCAYT',
		        about            'Om SCAYT',
		        toggle            'Veksle SCAYT',
		        options            'Valg',
		        langs            'Språk',
		        moreSuggestions    'Flere forslag',
		        ignore            'Ignorer',
		        ignoreAll        'Ignorer Alle',
		        addWord            'Legg til ord',
		        emptyDic        'Ordboknavn skal ikke være tom',
		        optionsTab        'Valg',
		        allCaps            'Ignore All-Caps Words'// MISSING
		        ignoreDomainNames 'Ignore Domain Names'// MISSING
		        mixedCase        'Ignore Words with Mixed Case'// MISSING
		        mixedWithDigits    'Ignore Words with Numbers'// MISSING
		        languagesTab    'Språk',
		        dictionariesTab    'Ordbøker',
		        dic_field_name    'Dictionary name'// MISSING
		        dic_create        'Create'// MISSING
		        dic_restore        'Restore'// MISSING
		        dic_delete        'Delete'// MISSING
		        dic_rename        'Rename'// MISSING
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.'// MISSING
		        aboutTab        'Om'
		    },
	    about :
	    {
		        title        'Om CKEditor',
		        dlgTitle    'Om CKEditor',
		        moreInfo    'For lisensieringsinformasjon vennligst besøk vårt nettsted:',
		        copy        'Copyright &copy;
		 $1. Alle rettigheter reservert.'
		    },
	    maximize 'Maksimer',
	    minimize 'Minimer',
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Anker',
		        flash    'Flash Animasjon',
		        div        'Sideskift',
		        unknown    'Ukjent objekt'
		    },
	    resize 'Dra for å skalere',
	    colordialog :
	    {
		        title        'Velg farge',
		        options    :    'Color Options'// MISSING
		        highlight    'Merk',
		        selected    'Valgt',
		        clear        'Tøm'
		    },
	    toolbarCollapse    'Slå sammen verktøylinje',
	    toolbarExpand    'Vis verktøylinje',
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index