CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/lv.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Latvian language.
 */
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['lv'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.'// MISSING
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Toolbar'// MISSING
	    editor    'Rich Text Editor'// MISSING
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'HTML kods',
	    newPage            'Jauna lapa',
	    save            'Saglabāt',
	    preview            'Pārskatīt',
	    cut                'Izgriezt',
	    copy            'Kopēt',
	    paste            'Ievietot',
	    print            : 'Drukāt',
	    underline        'Apakšsvītra',
	    bold            'Treknu šriftu',
	    italic            'Slīprakstā',
	    selectAll        'Iezīmēt visu',
	    removeFormat    'Noņemt stilus',
	    strike            'Pārsvītrots',
	    subscript        'Zemrakstā',
	    superscript        'Augšrakstā',
	    horizontalrule    'Ievietot horizontālu Atdalītājsvītru',
	    pagebreak        'Ievietot lapas pārtraukumu',
	    unlink            'Noņemt hipersaiti',
	    undo            'Atcelt',
	    redo            'Atkārtot',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Skatīt servera saturu',
		        url                'URL',
		        protocol        'Protokols',
		        upload            'Augšupielādēt',
		        uploadSubmit    'Nosūtīt serverim',
		        image            'Attēls',
		        flash            'Flash',
		        form            'Forma',
		        checkbox        'Atzīmēšanas kastīte',
		        radio            'Izvēles poga',
		        textField        'Teksta rinda',
		        textarea        'Teksta laukums',
		        hiddenField        'Paslēpta teksta rinda',
		        button            'Poga',
		        select            'Iezīmēšanas lauks',
		        imageButton        'Attēlpoga',
		        notSet            '<nav iestatīts>',
		        id                'Id',
		        name            'Nosaukums',
		        langDir            'Valodas lasīšanas virziens',
		        langDirLtr        'No kreisās uz labo (LTR)',
		        langDirRtl        'No labās uz kreiso (RTL)',
		        langCode        'Valodas kods',
		        longDescr        'Gara apraksta Hipersaite',
		        cssClass        'Stilu saraksta klases',
		        advisoryTitle    'Konsultatīvs virsraksts',
		        cssStyle        'Stils',
		        ok                'Darīts!',
		        cancel            'Atcelt',
		        close            'Close'// MISSING
		        preview            'Preview'// MISSING
		        generalTab        'General'// MISSING
		        advancedTab        'Izvērstais',
		        validateNumberFailed 'This value is not a number.'// MISSING
		        confirmNewPage    'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?'// MISSING
		        confirmCancel    'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?'// MISSING
		        options            'Options'// MISSING
		        target            'Target'// MISSING
		        targetNew        'New Window (_blank)'// MISSING
		        targetTop        'Topmost Window (_top)'// MISSING
		        targetSelf        'Same Window (_self)'// MISSING
		        targetParent    'Parent Window (_parent)'// MISSING
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>' // MISSING
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'Context Menu Options' // MISSING
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Ievietot speciālo simbolu',
		        title        'Ievietot īpašu simbolu',
		        options 'Special Character Options' // MISSING
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Ievietot/Labot hipersaiti',
		        other         '<cits>',
		        menu        'Labot hipersaiti',
		        title        'Hipersaite',
		        info        'Hipersaites informācija',
		        target        'Mērķis',
		        upload        'Augšupielādēt',
		        advanced    'Izvērstais',
		        type        'Hipersaites tips',
		        toUrl        'URL'// MISSING
		        toAnchor    'Iezīme šajā lapā',
		        toEmail        'E-pasts',
		        targetFrame        '<ietvars>',
		        targetPopup        '<uznirstošā logā>',
		        targetFrameName    'Mērķa ietvara nosaukums',
		        targetPopupName    'Uznirstošā loga nosaukums',
		        popupFeatures    'Uznirstošā loga nosaukums īpašības',
		        popupResizable    'Resizable'// MISSING
		        popupStatusBar    'Statusa josla',
		        popupLocationBar'Atrašanās vietas josla',
		        popupToolbar    'Rīku josla',
		        popupMenuBar    'Izvēlnes josla',
		        popupFullScreen    'Pilnā ekrānā (IE)',
		        popupScrollBars    'Ritjoslas',
		        popupDependent    'Atkarīgs (Netscape)',
		        popupWidth        'Platums',
		        popupLeft        'Kreisā koordināte',
		        popupHeight        'Augstums',
		        popupTop        'Augšējā koordināte',
		        id                'Id'// MISSING
		        langDir            'Valodas lasīšanas virziens',
		        langDirLTR        'No kreisās uz labo (LTR)',
		        langDirRTL        'No labās uz kreiso (RTL)',
		        acccessKey        'Pieejas kods',
		        name            'Nosaukums',
		        langCode        'Valodas lasīšanas virziens',
		        tabIndex        'Ciļņu indekss',
		        advisoryTitle    'Konsultatīvs virsraksts',
		        advisoryContentType    'Konsultatīvs satura tips',
		        cssClasses        'Stilu saraksta klases',
		        charset            'Pievienotā resursa kodu tabula',
		        styles            'Stils',
		        selectAnchor    'Izvēlēties iezīmi',
		        anchorName        'Pēc iezīmes nosaukuma',
		        anchorId        'Pēc elementa ID',
		        emailAddress    'E-pasta adrese',
		        emailSubject    'Ziņas tēma',
		        emailBody        'Ziņas saturs',
		        noAnchors        '(Šajā dokumentā nav iezīmju)',
		        noUrl            'Lūdzu norādi hipersaiti',
		        noEmail            'Lūdzu norādi e-pasta adresi'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Ievietot/Labot iezīmi',
		        menu        'Iezīmes īpašības',
		        title        'Iezīmes īpašības',
		        name        'Iezīmes nosaukums',
		        errorName    'Lūdzu norādiet iezīmes nosaukumu'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Numbered List Properties'// MISSING
		        bulletedTitle        'Bulleted List Properties'// MISSING
		        type                'Type'// MISSING
		        start                'Start'// MISSING
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Circle'// MISSING
		        disc                'Disc'// MISSING
		        square                'Square'// MISSING
		        none                'None'// MISSING
		        notset                '<not set>'// MISSING
		        armenian            'Armenian numbering'// MISSING
		        georgian            'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)'// MISSING
		        lowerRoman            'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)'// MISSING
		        upperRoman            'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)'// MISSING
		        lowerAlpha            'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)'// MISSING
		        upperAlpha            'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)'// MISSING
		        lowerGreek            'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)'// MISSING
		        decimal                'Decimal (1, 2, 3, etc.)'// MISSING
		        decimalLeadingZero    'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Find and Replace'// MISSING
		        find                'Meklēt',
		        replace                'Nomainīt',
		        findWhat            'Meklēt:',
		        replaceWith            'Nomainīt uz:',
		        notFoundMsg            'Norādītā frāze netika atrasta.',
		        matchCase            'Reģistrjūtīgs',
		        matchWord            'Jāsakrīt pilnībā',
		        matchCyclic            'Match cyclic'// MISSING
		        replaceAll            'Aizvietot visu',
		        replaceSuccessMsg    '%1 occurrence(s) replaced.' // MISSING
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Tabula',
		        title        'Tabulas īpašības',
		        menu        'Tabulas īpašības',
		        deleteTable    'Dzēst tabulu',
		        rows        'Rindas',
		        columns        'Kolonnas',
		        border        'Rāmja izmērs',
		        align        'Novietojums',
		        alignLeft    'Pa kreisi',
		        alignCenter    'Centrēti',
		        alignRight    'Pa labi',
		        width        'Platums',
		        widthPx        'pikseļos',
		        widthPc        'procentuāli',
		        widthUnit    'width unit'// MISSING
		        height        'Augstums',
		        cellSpace    'Rūtiņu atstatums',
		        cellPad        'Rūtiņu nobīde',
		        caption        'Leģenda',
		        summary        'Anotācija',
		        headers        'Headers'// MISSING
		        headersNone        'None'// MISSING
		        headersColumn    'First column'// MISSING
		        headersRow        'First Row'// MISSING
		        headersBoth        'Both'// MISSING
		        invalidRows        'Number of rows must be a number greater than 0.'// MISSING
		        invalidCols        'Number of columns must be a number greater than 0.'// MISSING
		        invalidBorder    'Border size must be a number.'// MISSING
		        invalidWidth    'Table width must be a number.'// MISSING
		        invalidHeight    'Table height must be a number.'// MISSING
		        invalidCellSpacing    'Cell spacing must be a number.'// MISSING
		        invalidCellPadding    'Cell padding must be a number.'// MISSING
		        cell :
		        {
			            menu            'Šūna',
			            insertBefore    'Insert Cell Before'// MISSING
			            insertAfter        'Insert Cell After'// MISSING
			            deleteCell        'Dzēst rūtiņas',
			            merge            'Apvienot rūtiņas',
			            mergeRight        'Merge Right'// MISSING
			            mergeDown        'Merge Down'// MISSING
			            splitHorizontal    'Split Cell Horizontally'// MISSING
			            splitVertical    'Split Cell Vertically'// MISSING
			            title            'Cell Properties'// MISSING
			            cellType        'Cell Type'// MISSING
			            rowSpan            'Rows Span'// MISSING
			            colSpan            'Columns Span'// MISSING
			            wordWrap        'Word Wrap'// MISSING
			            hAlign            'Horizontal Alignment'// MISSING
			            vAlign            'Vertical Alignment'// MISSING
			            alignTop        'Top'// MISSING
			            alignMiddle        'Middle'// MISSING
			            alignBottom        'Bottom'// MISSING
			            alignBaseline    'Baseline'// MISSING
			            bgColor            'Background Color'// MISSING
			            borderColor        'Border Color'// MISSING
			            data            'Data'// MISSING
			            header            'Header'// MISSING
			            yes                'Yes'// MISSING
			            no                'No'// MISSING
			            invalidWidth    'Cell width must be a number.'// MISSING
			            invalidHeight    'Cell height must be a number.'// MISSING
			            invalidRowSpan    'Rows span must be a whole number.'// MISSING
			            invalidColSpan    'Columns span must be a whole number.'// MISSING
			            chooseColor        'Choose' // MISSING
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Rinda',
			            insertBefore    'Insert Row Before'// MISSING
			            insertAfter        'Insert Row After'// MISSING
			            deleteRow        'Dzēst rindas'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Kolonna',
			            insertBefore    'Insert Column Before'// MISSING
			            insertAfter        'Insert Column After'// MISSING
			            deleteColumn    'Dzēst kolonnas'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Pogas īpašības',
		        text        'Teksts (vērtība)',
		        type        'Tips',
		        typeBtn        'Button'// MISSING
		        typeSbm        'Submit'// MISSING
		        typeRst        'Reset' // MISSING
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Atzīmēšanas kastītes īpašības',
		        radioTitle    'Izvēles poga īpašības',
		        value        'Vērtība',
		        selected    'Iezīmēts'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Formas īpašības',
		        menu        'Formas īpašības',
		        action        'Darbība',
		        method        'Metode',
		        encoding    'Encoding' // MISSING
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Iezīmēšanas lauka īpašības',
		        selectInfo    'Informācija',
		        opAvail        'Pieejamās iespējas',
		        value        'Vērtība',
		        size        'Izmērs',
		        lines        'rindas',
		        chkMulti    'Atļaut vairākus iezīmējumus',
		        opText        'Teksts',
		        opValue        'Vērtība',
		        btnAdd        'Pievienot',
		        btnModify    'Veikt izmaiņas',
		        btnUp        'Augšup',
		        btnDown        'Lejup',
		        btnSetValue 'Noteikt kā iezīmēto vērtību',
		        btnDelete    'Dzēst'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Teksta laukuma īpašības',
		        cols        'Kolonnas',
		        rows        'Rindas'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Teksta rindas  īpašības',
		        name        'Nosaukums',
		        value        'Vērtība',
		        charWidth    'Simbolu platums',
		        maxChars    'Simbolu maksimālais daudzums',
		        type        'Tips',
		        typeText    'Teksts',
		        typePass    'Parole'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Paslēptās teksta rindas īpašības',
		        name    'Nosaukums',
		        value    'Vērtība'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Attēla īpašības',
		        titleButton    'Attēlpogas īpašības',
		        menu        'Attēla īpašības',
		        infoTab        'Informācija par attēlu',
		        btnUpload    'Nosūtīt serverim',
		        upload        'Augšupielādēt',
		        alt            'Alternatīvais teksts',
		        width        'Platums',
		        height        'Augstums',
		        lockRatio    'Nemainīga Augstuma/Platuma attiecība',
		        unlockRatio    'Unlock Ratio'// MISSING
		        resetSize    'Atjaunot sākotnējo izmēru',
		        border        'Rāmis',
		        hSpace        'Horizontālā telpa',
		        vSpace        'Vertikālā telpa',
		        align        'Nolīdzināt',
		        alignLeft    'Pa kreisi',
		        alignRight    'Pa labi',
		        alertUrl    'Lūdzu norādīt attēla hipersaiti',
		        linkTab        'Hipersaite',
		        button2Img    'Do you want to transform the selected image button on a simple image?'// MISSING
		        img2Button    'Do you want to transform the selected image on a image button?'// MISSING
		        urlMissing    'Image source URL is missing.'// MISSING
		        validateWidth    'Width must be a whole number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a whole number.'// MISSING
		        validateBorder    'Border must be a whole number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a whole number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a whole number.' // MISSING
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Flash īpašības',
		        propertiesTab    'Properties'// MISSING
		        title            'Flash īpašības',
		        chkPlay            'Automātiska atskaņošana',
		        chkLoop            'Nepārtraukti',
		        chkMenu            'Atļaut Flash izvēlni',
		        chkFull            'Allow Fullscreen'// MISSING
		         scale            'Mainīt izmēru',
		        scaleAll        'Rādīt visu',
		        scaleNoBorder    'Bez rāmja',
		        scaleFit        'Precīzs izmērs',
		        access            'Script Access'// MISSING
		        accessAlways    'Always'// MISSING
		        accessSameDomain'Same domain'// MISSING
		        accessNever        'Never'// MISSING
		        align            'Nolīdzināt',
		        alignLeft        'Pa kreisi',
		        alignAbsBottom    'Absolūti apakšā',
		        alignAbsMiddle    'Absolūti vertikāli centrēts',
		        alignBaseline    'Pamatrindā',
		        alignBottom        'Apakšā',
		        alignMiddle        'Vertikāli centrēts',
		        alignRight        'Pa labi',
		        alignTextTop    'Teksta augšā',
		        alignTop        'Augšā',
		        quality            'Quality'// MISSING
		        qualityBest        'Best'// MISSING
		        qualityHigh        'High'// MISSING
		        qualityAutoHigh    'Auto High'// MISSING
		        qualityMedium    'Medium'// MISSING
		        qualityAutoLow    'Auto Low'// MISSING
		        qualityLow        'Low'// MISSING
		        windowModeWindow'Window'// MISSING
		        windowModeOpaque'Opaque'// MISSING
		        windowModeTransparent 'Transparent'// MISSING
		        windowMode        'Window mode'// MISSING
		        flashvars        'Variables for Flash'// MISSING
		        bgcolor            'Fona krāsa',
		        width            'Platums',
		        height            'Augstums',
		        hSpace            'Horizontālā telpa',
		        vSpace            'Vertikālā telpa',
		        validateSrc        'Lūdzu norādi hipersaiti',
		        validateWidth    'Width must be a number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a number.' // MISSING
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Pareizrakstības pārbaude',
		        title            'Spell Check'// MISSING
		        notAvailable    'Sorry, but service is unavailable now.'// MISSING
		        errorLoading    'Error loading application service host: %s.'// MISSING
		        notInDic        'Netika atrasts vārdnīcā',
		        changeTo        'Nomainīt uz',
		        btnIgnore        'Ignorēt',
		        btnIgnoreAll    'Ignorēt visu',
		        btnReplace        'Aizvietot',
		        btnReplaceAll    'Aizvietot visu',
		        btnUndo            'Atcelt',
		        noSuggestions    '- Nav ieteikumu -',
		        progress        'Notiek pareizrakstības pārbaude...',
		        noMispell        'Pareizrakstības pārbaude pabeigta: kļūdas netika atrastas',
		        noChanges        'Pareizrakstības pārbaude pabeigta: nekas netika labots',
		        oneChange        'Pareizrakstības pārbaude pabeigta: 1 vārds izmainīts',
		        manyChanges        'Pareizrakstības pārbaude pabeigta: %1 vārdi tika mainīti',
		        ieSpellDownload    'Pareizrakstības pārbaudītājs nav pievienots. Vai vēlaties to lejupielādēt tagad?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'Smaidiņi',
		        title    'Ievietot smaidiņu',
		        options 'Smiley Options' // MISSING
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Elements path'// MISSING
		        eleTitle '%1 element' // MISSING
		    },
	    numberedlist    'Numurēts saraksts',
	    bulletedlist    'Izcelts saraksts',
	    indent            'Palielināt atkāpi',
	    outdent            'Samazināt atkāpi',
	    justify :
	    {
		        left    'Izlīdzināt pa kreisi',
		        center    'Izlīdzināt pret centru',
		        right    'Izlīdzināt pa labi',
		        block    'Izlīdzināt malas'
		    },
	    blockquote 'Block Quote'// MISSING
	    clipboard :
	    {
		        title        'Ievietot',
		        cutError    'Jūsu pārlūkprogrammas drošības iestatījumi nepieļauj editoram automātiski veikt izgriešanas darbību.  Lūdzu, izmantojiet (Ctrl/Cmd+X, lai veiktu šo darbību.',
		        copyError    'Jūsu pārlūkprogrammas drošības iestatījumi nepieļauj editoram automātiski veikt kopēšanas darbību.  Lūdzu, izmantojiet (Ctrl/Cmd+C), lai veiktu šo darbību.',
		        pasteMsg    'Lūdzu, ievietojiet tekstu šajā laukumā, izmantojot klaviatūru (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) un apstipriniet ar <STRONG>Darīts!</STRONG>.',
		        securityMsg    'Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.'// MISSING
		        pasteArea    'Paste Area' // MISSING
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?'// MISSING
		        toolbar            'Ievietot no Worda',
		        title            'Ievietot no Worda',
		        error            'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Ievietot kā vienkāršu tekstu',
		        title    'Ievietot kā vienkāršu tekstu'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Sagataves',
		        title            'Satura sagataves',
		        options 'Template Options'// MISSING
		        insertOption    'Replace actual contents'// MISSING
		        selectPromptMsg    'Lūdzu, norādiet sagatavi, ko atvērt editorā<br>(patreizējie dati tiks zaudēti):',
		        emptyListMsg    '(Nav norādītas sagataves)'
		    },
	    showBlocks 'Show Blocks'// MISSING
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Stils',
		        panelTitle    'Formatting Styles'// MISSING
		        panelTitle1    'Block Styles'// MISSING
		        panelTitle2    'Inline Styles'// MISSING
		        panelTitle3    'Object Styles' // MISSING
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Formāts',
		        panelTitle    'Formāts',
		        tag_p        'Normāls teksts',
		        tag_pre        'Formatēts teksts',
		        tag_address    'Adrese',
		        tag_h1        'Virsraksts 1',
		        tag_h2        'Virsraksts 2',
		        tag_h3        'Virsraksts 3',
		        tag_h4        'Virsraksts 4',
		        tag_h5        'Virsraksts 5',
		        tag_h6        'Virsraksts 6',
		        tag_div        'Rindkopa (DIV)'
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Create Div Container'// MISSING
		        toolbar                'Create Div Container'// MISSING
		        cssClassInputLabel    'Stylesheet Classes'// MISSING
		        styleSelectLabel    'Style'// MISSING
		        IdInputLabel        'Id'// MISSING
		        languageCodeInputLabel    ' Language Code'// MISSING
		        inlineStyleInputLabel    'Inline Style'// MISSING
		        advisoryTitleInputLabel    'Advisory Title'// MISSING
		        langDirLabel        'Language Direction'// MISSING
		        langDirLTRLabel        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTLLabel        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        edit                'Edit Div'// MISSING
		        remove                'Remove Div' // MISSING
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Šrifts',
		        voiceLabel    'Font'// MISSING
		        panelTitle    'Šrifts'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Izmērs',
		        voiceLabel    'Font Size'// MISSING
		        panelTitle    'Izmērs'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Teksta krāsa',
		        bgColorTitle    'Fona krāsa',
		        panelTitle        'Colors'// MISSING
		        auto            'Automātiska',
		        more            'Plašāka palete...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Black'// MISSING
		        '800000' 'Maroon'// MISSING
		        '8B4513' 'Saddle Brown'// MISSING
		        '2F4F4F' 'Dark Slate Gray'// MISSING
		        '008080' 'Teal'// MISSING
		        '000080' 'Navy'// MISSING
		        '4B0082' 'Indigo'// MISSING
		        '696969' 'Dark Gray'// MISSING
		        'B22222' 'Fire Brick'// MISSING
		        'A52A2A' 'Brown'// MISSING
		        'DAA520' 'Golden Rod'// MISSING
		        '006400' 'Dark Green'// MISSING
		        '40E0D0' 'Turquoise'// MISSING
		        '0000CD' 'Medium Blue'// MISSING
		        '800080' 'Purple'// MISSING
		        '808080' 'Gray'// MISSING
		        'F00' 'Red'// MISSING
		        'FF8C00' 'Dark Orange'// MISSING
		        'FFD700' 'Gold'// MISSING
		        '008000' 'Green'// MISSING
		        '0FF' 'Cyan'// MISSING
		        '00F' 'Blue'// MISSING
		        'EE82EE' 'Violet'// MISSING
		        'A9A9A9' 'Dim Gray'// MISSING
		        'FFA07A' 'Light Salmon'// MISSING
		        'FFA500' 'Orange'// MISSING
		        'FFFF00' 'Yellow'// MISSING
		        '00FF00' 'Lime'// MISSING
		        'AFEEEE' 'Pale Turquoise'// MISSING
		        'ADD8E6' 'Light Blue'// MISSING
		        'DDA0DD' 'Plum'// MISSING
		        'D3D3D3' 'Light Grey'// MISSING
		        'FFF0F5' 'Lavender Blush'// MISSING
		        'FAEBD7' 'Antique White'// MISSING
		        'FFFFE0' 'Light Yellow'// MISSING
		        'F0FFF0' 'Honeydew'// MISSING
		        'F0FFFF' 'Azure'// MISSING
		        'F0F8FF' 'Alice Blue'// MISSING
		        'E6E6FA' 'Lavender'// MISSING
		        'FFF' 'White' // MISSING
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Spell Check As You Type'// MISSING
		        opera_title        'Not supported by Opera'// MISSING
		        enable            'Enable SCAYT'// MISSING
		        disable            'Disable SCAYT'// MISSING
		        about            'About SCAYT'// MISSING
		        toggle            'Toggle SCAYT'// MISSING
		        options            'Options'// MISSING
		        langs            'Languages'// MISSING
		        moreSuggestions    'More suggestions'// MISSING
		        ignore            'Ignore'// MISSING
		        ignoreAll        'Ignore All'// MISSING
		        addWord            'Add Word'// MISSING
		        emptyDic        'Dictionary name should not be empty.'// MISSING
		        optionsTab        'Options'// MISSING
		        allCaps            'Ignore All-Caps Words'// MISSING
		        ignoreDomainNames 'Ignore Domain Names'// MISSING
		        mixedCase        'Ignore Words with Mixed Case'// MISSING
		        mixedWithDigits    'Ignore Words with Numbers'// MISSING
		        languagesTab    'Languages'// MISSING
		        dictionariesTab    'Dictionaries'// MISSING
		        dic_field_name    'Dictionary name'// MISSING
		        dic_create        'Create'// MISSING
		        dic_restore        'Restore'// MISSING
		        dic_delete        'Delete'// MISSING
		        dic_rename        'Rename'// MISSING
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.'// MISSING
		        aboutTab        'About' // MISSING
		    },
	    about :
	    {
		        title        'About CKEditor'// MISSING
		        dlgTitle    'About CKEditor'// MISSING
		        moreInfo    'For licensing information please visit our web site:'// MISSING
		        copy        'Copyright &copy;
		 $1. All rights reserved.' // MISSING
		    },
	    maximize 'Maximize'// MISSING
	    minimize 'Minimize'// MISSING
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Anchor'// MISSING
		        flash    'Flash Animation'// MISSING
		        div        'Page Break'// MISSING
		        unknown    'Unknown Object' // MISSING
		    },
	    resize 'Drag to resize'// MISSING
	    colordialog :
	    {
		        title        'Select color'// MISSING
		        options    :    'Color Options'// MISSING
		        highlight    'Highlight'// MISSING
		        selected    'Selected Color'// MISSING
		        clear        'Clear' // MISSING
		    },
	    toolbarCollapse    'Collapse Toolbar'// MISSING
	    toolbarExpand    'Expand Toolbar'// MISSING
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index