CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/lt.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Lithuanian language.
 */
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['lt'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.'// MISSING
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Toolbar'// MISSING
	    editor    'Rich Text Editor'// MISSING
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'Šaltinis',
	    newPage            'Naujas puslapis',
	    save            'Išsaugoti',
	    preview            'Peržiūra',
	    cut                'Iškirpti',
	    copy            'Kopijuoti',
	    paste            'Įdėti',
	    print            : 'Spausdinti',
	    underline        'Pabrauktas',
	    bold            'Pusjuodis',
	    italic            'Kursyvas',
	    selectAll        'Pažymėti viską',
	    removeFormat    'Panaikinti formatą',
	    strike            'Perbrauktas',
	    subscript        'Apatinis indeksas',
	    superscript        'Viršutinis indeksas',
	    horizontalrule    'Įterpti horizontalią liniją',
	    pagebreak        'Įterpti puslapių skirtuką',
	    unlink            'Panaikinti nuorodą',
	    undo            'Atšaukti',
	    redo            'Atstatyti',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Naršyti po serverį',
		        url                'URL',
		        protocol        'Protokolas',
		        upload            'Siųsti',
		        uploadSubmit    'Siųsti į serverį',
		        image            'Vaizdas',
		        flash            'Flash',
		        form            'Forma',
		        checkbox        'Žymimasis langelis',
		        radio            'Žymimoji akutė',
		        textField        'Teksto laukas',
		        textarea        'Teksto sritis',
		        hiddenField        'Nerodomas laukas',
		        button            'Mygtukas',
		        select            'Atrankos laukas',
		        imageButton        'Vaizdinis mygtukas',
		        notSet            '<nėra nustatyta>',
		        id                'Id',
		        name            'Vardas',
		        langDir            'Teksto kryptis',
		        langDirLtr        'Iš kairės į dešinę (LTR)',
		        langDirRtl        'Iš dešinės į kairę (RTL)',
		        langCode        'Kalbos kodas',
		        longDescr        'Ilgas aprašymas URL',
		        cssClass        'Stilių lentelės klasės',
		        advisoryTitle    'Konsultacinė antraštė',
		        cssStyle        'Stilius',
		        ok                'OK',
		        cancel            'Nutraukti',
		        close            'Close'// MISSING
		        preview            'Preview'// MISSING
		        generalTab        'Bendros savybės',
		        advancedTab        'Papildomas',
		        validateNumberFailed 'This value is not a number.'// MISSING
		        confirmNewPage    'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?'// MISSING
		        confirmCancel    'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?'// MISSING
		        options            'Options'// MISSING
		        target            'Target'// MISSING
		        targetNew        'New Window (_blank)'// MISSING
		        targetTop        'Topmost Window (_top)'// MISSING
		        targetSelf        'Same Window (_self)'// MISSING
		        targetParent    'Parent Window (_parent)'// MISSING
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>' // MISSING
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'Context Menu Options' // MISSING
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Įterpti specialų simbolį',
		        title        'Pasirinkite specialų simbolį',
		        options 'Special Character Options' // MISSING
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Įterpti/taisyti nuorodą',
		        other         '<kitas>',
		        menu        'Taisyti nuorodą',
		        title        'Nuoroda',
		        info        'Nuorodos informacija',
		        target        'Paskirties vieta',
		        upload        'Siųsti',
		        advanced    'Papildomas',
		        type        'Nuorodos tipas',
		        toUrl        'URL'// MISSING
		        toAnchor    'Žymė šiame puslapyje',
		        toEmail        'El.paštas',
		        targetFrame        '<kadras>',
		        targetPopup        '<išskleidžiamas langas>',
		        targetFrameName    'Paskirties kadro vardas',
		        targetPopupName    'Paskirties lango vardas',
		        popupFeatures    'Išskleidžiamo lango savybės',
		        popupResizable    'Resizable'// MISSING
		        popupStatusBar    'Būsenos juosta',
		        popupLocationBar'Adreso juosta',
		        popupToolbar    'Mygtukų juosta',
		        popupMenuBar    'Meniu juosta',
		        popupFullScreen    'Visas ekranas (IE)',
		        popupScrollBars    'Slinkties juostos',
		        popupDependent    'Priklausomas (Netscape)',
		        popupWidth        'Plotis',
		        popupLeft        'Kairė pozicija',
		        popupHeight        'Aukštis',
		        popupTop        'Viršutinė pozicija',
		        id                'Id'// MISSING
		        langDir            'Teksto kryptis',
		        langDirLTR        'Iš kairės į dešinę (LTR)',
		        langDirRTL        'Iš dešinės į kairę (RTL)',
		        acccessKey        'Prieigos raktas',
		        name            'Vardas',
		        langCode        'Teksto kryptis',
		        tabIndex        'Tabuliavimo indeksas',
		        advisoryTitle    'Konsultacinė antraštė',
		        advisoryContentType    'Konsultacinio turinio tipas',
		        cssClasses        'Stilių lentelės klasės',
		        charset            'Susietų išteklių simbolių lentelė',
		        styles            'Stilius',
		        selectAnchor    'Pasirinkite žymę',
		        anchorName        'Pagal žymės vardą',
		        anchorId        'Pagal žymės Id',
		        emailAddress    'El.pašto adresas',
		        emailSubject    'Žinutės tema',
		        emailBody        'Žinutės turinys',
		        noAnchors        '(Šiame dokumente žymių nėra)',
		        noUrl            'Prašome įvesti nuorodos URL',
		        noEmail            'Prašome įvesti el.pašto adresą'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Įterpti/modifikuoti žymę',
		        menu        'Žymės savybės',
		        title        'Žymės savybės',
		        name        'Žymės vardas',
		        errorName    'Prašome įvesti žymės vardą'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Numbered List Properties'// MISSING
		        bulletedTitle        'Bulleted List Properties'// MISSING
		        type                'Type'// MISSING
		        start                'Start'// MISSING
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Circle'// MISSING
		        disc                'Disc'// MISSING
		        square                'Square'// MISSING
		        none                'None'// MISSING
		        notset                '<not set>'// MISSING
		        armenian            'Armenian numbering'// MISSING
		        georgian            'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)'// MISSING
		        lowerRoman            'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)'// MISSING
		        upperRoman            'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)'// MISSING
		        lowerAlpha            'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)'// MISSING
		        upperAlpha            'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)'// MISSING
		        lowerGreek            'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)'// MISSING
		        decimal                'Decimal (1, 2, 3, etc.)'// MISSING
		        decimalLeadingZero    'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Surasti ir pakeisti',
		        find                'Rasti',
		        replace                'Pakeisti',
		        findWhat            'Surasti tekstą:',
		        replaceWith            'Pakeisti tekstu:',
		        notFoundMsg            'Nurodytas tekstas nerastas.',
		        matchCase            'Skirti didžiąsias ir mažąsias raides',
		        matchWord            'Atitikti pilną žodį',
		        matchCyclic            'Match cyclic'// MISSING
		        replaceAll            'Pakeisti viską',
		        replaceSuccessMsg    '%1 occurrence(s) replaced.' // MISSING
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Lentelė',
		        title        'Lentelės savybės',
		        menu        'Lentelės savybės',
		        deleteTable    'Šalinti lentelę',
		        rows        'Eilutės',
		        columns        'Stulpeliai',
		        border        'Rėmelio dydis',
		        align        'Lygiuoti',
		        alignLeft    'Kairę',
		        alignCenter    'Centrą',
		        alignRight    'Dešinę',
		        width        'Plotis',
		        widthPx        'taškais',
		        widthPc        'procentais',
		        widthUnit    'width unit'// MISSING
		        height        'Aukštis',
		        cellSpace    'Tarpas tarp langelių',
		        cellPad        'Trapas nuo langelio rėmo iki teksto',
		        caption        'Antraštė',
		        summary        'Santrauka',
		        headers        'Antraštės',
		        headersNone        'Nėra',
		        headersColumn    'Pirmas stulpelis',
		        headersRow        'Pirma eilutė',
		        headersBoth        'Abu',
		        invalidRows        'Number of rows must be a number greater than 0.'// MISSING
		        invalidCols        'Number of columns must be a number greater than 0.'// MISSING
		        invalidBorder    'Border size must be a number.'// MISSING
		        invalidWidth    'Table width must be a number.'// MISSING
		        invalidHeight    'Table height must be a number.'// MISSING
		        invalidCellSpacing    'Cell spacing must be a number.'// MISSING
		        invalidCellPadding    'Cell padding must be a number.'// MISSING
		        cell :
		        {
			            menu            'Langelis',
			            insertBefore    'Įterpti langelį prieš',
			            insertAfter        'Įterpti langelį po',
			            deleteCell        'Šalinti langelius',
			            merge            'Sujungti langelius',
			            mergeRight        'Sujungti su dešine',
			            mergeDown        'Sujungti su apačia',
			            splitHorizontal    'Skaidyti langelį horizontaliai',
			            splitVertical    'Skaidyti langelį vertikaliai',
			            title            'Cell Properties'// MISSING
			            cellType        'Cell Type'// MISSING
			            rowSpan            'Rows Span'// MISSING
			            colSpan            'Columns Span'// MISSING
			            wordWrap        'Word Wrap'// MISSING
			            hAlign            'Horizontal Alignment'// MISSING
			            vAlign            'Vertical Alignment'// MISSING
			            alignTop        'Top'// MISSING
			            alignMiddle        'Middle'// MISSING
			            alignBottom        'Bottom'// MISSING
			            alignBaseline    'Baseline'// MISSING
			            bgColor            'Background Color'// MISSING
			            borderColor        'Border Color'// MISSING
			            data            'Data'// MISSING
			            header            'Header'// MISSING
			            yes                'Yes'// MISSING
			            no                'No'// MISSING
			            invalidWidth    'Cell width must be a number.'// MISSING
			            invalidHeight    'Cell height must be a number.'// MISSING
			            invalidRowSpan    'Rows span must be a whole number.'// MISSING
			            invalidColSpan    'Columns span must be a whole number.'// MISSING
			            chooseColor        'Choose' // MISSING
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Eilutė',
			            insertBefore    'Įterpti eilutę prieš',
			            insertAfter        'Įterpti eilutę po',
			            deleteRow        'Šalinti eilutes'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Stulpelis',
			            insertBefore    'Įterpti stulpelį prieš',
			            insertAfter        'Įterpti stulpelį po',
			            deleteColumn    'Šalinti stulpelius'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Mygtuko savybės',
		        text        'Tekstas (Reikšmė)',
		        type        'Tipas',
		        typeBtn        'Mygtukas',
		        typeSbm        'Siųsti',
		        typeRst        'Išvalyti'
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Žymimojo langelio savybės',
		        radioTitle    'Žymimosios akutės savybės',
		        value        'Reikšmė',
		        selected    'Pažymėtas'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Formos savybės',
		        menu        'Formos savybės',
		        action        'Veiksmas',
		        method        'Metodas',
		        encoding    'Encoding' // MISSING
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Atrankos lauko savybės',
		        selectInfo    'Informacija',
		        opAvail        'Galimos parinktys',
		        value        'Reikšmė',
		        size        'Dydis',
		        lines        'eilučių',
		        chkMulti    'Leisti daugeriopą atranką',
		        opText        'Tekstas',
		        opValue        'Reikšmė',
		        btnAdd        'Įtraukti',
		        btnModify    'Modifikuoti',
		        btnUp        'Aukštyn',
		        btnDown        'Žemyn',
		        btnSetValue 'Laikyti pažymėta reikšme',
		        btnDelete    'Trinti'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Teksto srities savybės',
		        cols        'Ilgis',
		        rows        'Plotis'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Teksto lauko savybės',
		        name        'Vardas',
		        value        'Reikšmė',
		        charWidth    'Ilgis simboliais',
		        maxChars    'Maksimalus simbolių skaičius',
		        type        'Tipas',
		        typeText    'Tekstas',
		        typePass    'Slaptažodis'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Nerodomo lauko savybės',
		        name    'Vardas',
		        value    'Reikšmė'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Vaizdo savybės',
		        titleButton    'Vaizdinio mygtuko savybės',
		        menu        'Vaizdo savybės',
		        infoTab        'Vaizdo informacija',
		        btnUpload    'Siųsti į serverį',
		        upload        'Nusiųsti',
		        alt            'Alternatyvus Tekstas',
		        width        'Plotis',
		        height        'Aukštis',
		        lockRatio    'Išlaikyti proporciją',
		        unlockRatio    'Unlock Ratio'// MISSING
		        resetSize    'Atstatyti dydį',
		        border        'Rėmelis',
		        hSpace        'Hor.Erdvė',
		        vSpace        'Vert.Erdvė',
		        align        'Lygiuoti',
		        alignLeft    'Kairę',
		        alignRight    'Dešinę',
		        alertUrl    'Prašome įvesti vaizdo URL',
		        linkTab        'Nuoroda',
		        button2Img    'Do you want to transform the selected image button on a simple image?'// MISSING
		        img2Button    'Do you want to transform the selected image on a image button?'// MISSING
		        urlMissing    'Image source URL is missing.'// MISSING
		        validateWidth    'Width must be a whole number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a whole number.'// MISSING
		        validateBorder    'Border must be a whole number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a whole number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a whole number.' // MISSING
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Flash savybės',
		        propertiesTab    'Properties'// MISSING
		        title            'Flash savybės',
		        chkPlay            'Automatinis paleidimas',
		        chkLoop            'Ciklas',
		        chkMenu            'Leisti Flash meniu',
		        chkFull            'Allow Fullscreen'// MISSING
		         scale            'Mastelis',
		        scaleAll        'Rodyti visą',
		        scaleNoBorder    'Be rėmelio',
		        scaleFit        'Tikslus atitikimas',
		        access            'Script Access'// MISSING
		        accessAlways    'Always'// MISSING
		        accessSameDomain'Same domain'// MISSING
		        accessNever        'Never'// MISSING
		        align            'Lygiuoti',
		        alignLeft        'Kairę',
		        alignAbsBottom    'Absoliučią apačią',
		        alignAbsMiddle    'Absoliutų vidurį',
		        alignBaseline    'Apatinę liniją',
		        alignBottom        'Apačią',
		        alignMiddle        'Vidurį',
		        alignRight        'Dešinę',
		        alignTextTop    'Teksto viršūnę',
		        alignTop        'Viršūnę',
		        quality            'Quality'// MISSING
		        qualityBest        'Best'// MISSING
		        qualityHigh        'High'// MISSING
		        qualityAutoHigh    'Auto High'// MISSING
		        qualityMedium    'Medium'// MISSING
		        qualityAutoLow    'Auto Low'// MISSING
		        qualityLow        'Low'// MISSING
		        windowModeWindow'Window'// MISSING
		        windowModeOpaque'Opaque'// MISSING
		        windowModeTransparent 'Transparent'// MISSING
		        windowMode        'Window mode'// MISSING
		        flashvars        'Variables for Flash'// MISSING
		        bgcolor            'Fono spalva',
		        width            'Plotis',
		        height            'Aukštis',
		        hSpace            'Hor.Erdvė',
		        vSpace            'Vert.Erdvė',
		        validateSrc        'Prašome įvesti nuorodos URL',
		        validateWidth    'Width must be a number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a number.' // MISSING
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Rašybos tikrinimas',
		        title            'Spell Check'// MISSING
		        notAvailable    'Sorry, but service is unavailable now.'// MISSING
		        errorLoading    'Error loading application service host: %s.'// MISSING
		        notInDic        'Žodyne nerastas',
		        changeTo        'Pakeisti į',
		        btnIgnore        'Ignoruoti',
		        btnIgnoreAll    'Ignoruoti visus',
		        btnReplace        'Pakeisti',
		        btnReplaceAll    'Pakeisti visus',
		        btnUndo            'Atšaukti',
		        noSuggestions    '- Nėra pasiūlymų -',
		        progress        'Vyksta rašybos tikrinimas...',
		        noMispell        'Rašybos tikrinimas baigtas: Nerasta rašybos klaidų',
		        noChanges        'Rašybos tikrinimas baigtas: Nėra pakeistų žodžių',
		        oneChange        'Rašybos tikrinimas baigtas: Vienas žodis pakeistas',
		        manyChanges        'Rašybos tikrinimas baigtas: Pakeista %1 žodžių',
		        ieSpellDownload    'Rašybos tikrinimas neinstaliuotas. Ar Jūs norite jį dabar atsisiųsti?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'Veideliai',
		        title    'Įterpti veidelį',
		        options 'Smiley Options' // MISSING
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Elements path'// MISSING
		        eleTitle '%1 element' // MISSING
		    },
	    numberedlist    'Numeruotas sąrašas',
	    bulletedlist    'Suženklintas sąrašas',
	    indent            'Padidinti įtrauką',
	    outdent            'Sumažinti įtrauką',
	    justify :
	    {
		        left    'Lygiuoti kairę',
		        center    'Centruoti',
		        right    'Lygiuoti dešinę',
		        block    'Lygiuoti abi puses'
		    },
	    blockquote 'Citata',
	    clipboard :
	    {
		        title        'Įdėti',
		        cutError    'Jūsų naršyklės saugumo nustatymai neleidžia redaktoriui automatiškai įvykdyti iškirpimo operacijų. Tam prašome naudoti klaviatūrą (Ctrl/Cmd+X).',
		        copyError    'Jūsų naršyklės saugumo nustatymai neleidžia redaktoriui automatiškai įvykdyti kopijavimo operacijų. Tam prašome naudoti klaviatūrą (Ctrl/Cmd+C).',
		        pasteMsg    'Žemiau esančiame įvedimo lauke įdėkite tekstą, naudodami klaviatūrą (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ir paspauskite mygtuką <STRONG>OK</STRONG>.',
		        securityMsg    'Dėl jūsų naršyklės saugumo nustatymų, redaktorius negali tiesiogiai pasiekti laikinosios atminties. Jums reikia nukopijuoti dar kartą į šį langą.',
		        pasteArea    'Paste Area' // MISSING
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?'// MISSING
		        toolbar            'Įdėti iš Word',
		        title            'Įdėti iš Word',
		        error            'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Įdėti kaip gryną tekstą',
		        title    'Įdėti kaip gryną tekstą'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Šablonai',
		        title            'Turinio šablonai',
		        options 'Template Options'// MISSING
		        insertOption    'Pakeisti dabartinį turinį pasirinktu šablonu',
		        selectPromptMsg    'Pasirinkite norimą šabloną<br>(<b>Dėmesio!</b> esamas turinys bus prarastas):',
		        emptyListMsg    '(Šablonų sąrašas tuščias)'
		    },
	    showBlocks 'Rodyti blokus',
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Stilius',
		        panelTitle    'Formatting Styles'// MISSING
		        panelTitle1    'Block Styles'// MISSING
		        panelTitle2    'Inline Styles'// MISSING
		        panelTitle3    'Object Styles' // MISSING
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Šrifto formatas',
		        panelTitle    'Šrifto formatas',
		        tag_p        'Normalus',
		        tag_pre        'Formuotas',
		        tag_address    'Kreipinio',
		        tag_h1        'Antraštinis 1',
		        tag_h2        'Antraštinis 2',
		        tag_h3        'Antraštinis 3',
		        tag_h4        'Antraštinis 4',
		        tag_h5        'Antraštinis 5',
		        tag_h6        'Antraštinis 6',
		        tag_div        'Normal (DIV)' // MISSING
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Create Div Container'// MISSING
		        toolbar                'Create Div Container'// MISSING
		        cssClassInputLabel    'Stylesheet Classes'// MISSING
		        styleSelectLabel    'Style'// MISSING
		        IdInputLabel        'Id'// MISSING
		        languageCodeInputLabel    ' Language Code'// MISSING
		        inlineStyleInputLabel    'Inline Style'// MISSING
		        advisoryTitleInputLabel    'Advisory Title'// MISSING
		        langDirLabel        'Language Direction'// MISSING
		        langDirLTRLabel        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTLLabel        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        edit                'Edit Div'// MISSING
		        remove                'Remove Div' // MISSING
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Šriftas',
		        voiceLabel    'Font'// MISSING
		        panelTitle    'Šriftas'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Šrifto dydis',
		        voiceLabel    'Font Size'// MISSING
		        panelTitle    'Šrifto dydis'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Teksto spalva',
		        bgColorTitle    'Fono spalva',
		        panelTitle        'Colors'// MISSING
		        auto            'Automatinis',
		        more            'Daugiau spalvų...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Black'// MISSING
		        '800000' 'Maroon'// MISSING
		        '8B4513' 'Saddle Brown'// MISSING
		        '2F4F4F' 'Dark Slate Gray'// MISSING
		        '008080' 'Teal'// MISSING
		        '000080' 'Navy'// MISSING
		        '4B0082' 'Indigo'// MISSING
		        '696969' 'Dark Gray'// MISSING
		        'B22222' 'Fire Brick'// MISSING
		        'A52A2A' 'Brown'// MISSING
		        'DAA520' 'Golden Rod'// MISSING
		        '006400' 'Dark Green'// MISSING
		        '40E0D0' 'Turquoise'// MISSING
		        '0000CD' 'Medium Blue'// MISSING
		        '800080' 'Purple'// MISSING
		        '808080' 'Gray'// MISSING
		        'F00' 'Red'// MISSING
		        'FF8C00' 'Dark Orange'// MISSING
		        'FFD700' 'Gold'// MISSING
		        '008000' 'Green'// MISSING
		        '0FF' 'Cyan'// MISSING
		        '00F' 'Blue'// MISSING
		        'EE82EE' 'Violet'// MISSING
		        'A9A9A9' 'Dim Gray'// MISSING
		        'FFA07A' 'Light Salmon'// MISSING
		        'FFA500' 'Orange'// MISSING
		        'FFFF00' 'Yellow'// MISSING
		        '00FF00' 'Lime'// MISSING
		        'AFEEEE' 'Pale Turquoise'// MISSING
		        'ADD8E6' 'Light Blue'// MISSING
		        'DDA0DD' 'Plum'// MISSING
		        'D3D3D3' 'Light Grey'// MISSING
		        'FFF0F5' 'Lavender Blush'// MISSING
		        'FAEBD7' 'Antique White'// MISSING
		        'FFFFE0' 'Light Yellow'// MISSING
		        'F0FFF0' 'Honeydew'// MISSING
		        'F0FFFF' 'Azure'// MISSING
		        'F0F8FF' 'Alice Blue'// MISSING
		        'E6E6FA' 'Lavender'// MISSING
		        'FFF' 'White' // MISSING
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Spell Check As You Type'// MISSING
		        opera_title        'Not supported by Opera'// MISSING
		        enable            'Enable SCAYT'// MISSING
		        disable            'Disable SCAYT'// MISSING
		        about            'About SCAYT'// MISSING
		        toggle            'Toggle SCAYT'// MISSING
		        options            'Options'// MISSING
		        langs            'Languages'// MISSING
		        moreSuggestions    'More suggestions'// MISSING
		        ignore            'Ignore'// MISSING
		        ignoreAll        'Ignore All'// MISSING
		        addWord            'Add Word'// MISSING
		        emptyDic        'Dictionary name should not be empty.'// MISSING
		        optionsTab        'Options'// MISSING
		        allCaps            'Ignore All-Caps Words'// MISSING
		        ignoreDomainNames 'Ignore Domain Names'// MISSING
		        mixedCase        'Ignore Words with Mixed Case'// MISSING
		        mixedWithDigits    'Ignore Words with Numbers'// MISSING
		        languagesTab    'Languages'// MISSING
		        dictionariesTab    'Dictionaries'// MISSING
		        dic_field_name    'Dictionary name'// MISSING
		        dic_create        'Create'// MISSING
		        dic_restore        'Restore'// MISSING
		        dic_delete        'Delete'// MISSING
		        dic_rename        'Rename'// MISSING
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.'// MISSING
		        aboutTab        'About' // MISSING
		    },
	    about :
	    {
		        title        'About CKEditor'// MISSING
		        dlgTitle    'About CKEditor'// MISSING
		        moreInfo    'For licensing information please visit our web site:'// MISSING
		        copy        'Copyright &copy;
		 $1. All rights reserved.' // MISSING
		    },
	    maximize 'Maximize'// MISSING
	    minimize 'Minimize'// MISSING
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Anchor'// MISSING
		        flash    'Flash Animation'// MISSING
		        div        'Page Break'// MISSING
		        unknown    'Unknown Object' // MISSING
		    },
	    resize 'Drag to resize'// MISSING
	    colordialog :
	    {
		        title        'Select color'// MISSING
		        options    :    'Color Options'// MISSING
		        highlight    'Highlight'// MISSING
		        selected    'Selected Color'// MISSING
		        clear        'Clear' // MISSING
		    },
	    toolbarCollapse    'Collapse Toolbar'// MISSING
	    toolbarExpand    'Expand Toolbar'// MISSING
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index