CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/hu.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Hungarian language.
 */
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['hu'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.'// MISSING
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Toolbar'// MISSING
	    editor    'Rich Text Editor'// MISSING
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'Forráskód',
	    newPage            'Új oldal',
	    save            'Mentés',
	    preview            'Előnézet',
	    cut                'Kivágás',
	    copy            'Másolás',
	    paste            'Beillesztés',
	    print            : 'Nyomtatás',
	    underline        'Aláhúzott',
	    bold            'Félkövér',
	    italic            'Dőlt',
	    selectAll        'Mindent kijelöl',
	    removeFormat    'Formázás eltávolítása',
	    strike            'Áthúzott',
	    subscript        'Alsó index',
	    superscript        'Felső index',
	    horizontalrule    'Elválasztóvonal beillesztése',
	    pagebreak        'Oldaltörés beillesztése',
	    unlink            'Hivatkozás törlése',
	    undo            'Visszavonás',
	    redo            'Ismétlés',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Böngészés a szerveren',
		        url                'Hivatkozás',
		        protocol        'Protokoll',
		        upload            'Feltöltés',
		        uploadSubmit    'Küldés a szerverre',
		        image            'Kép',
		        flash            'Flash',
		        form            'Űrlap',
		        checkbox        'Jelölőnégyzet',
		        radio            'Választógomb',
		        textField        'Szövegmező',
		        textarea        'Szövegterület',
		        hiddenField        'Rejtettmező',
		        button            'Gomb',
		        select            'Legördülő lista',
		        imageButton        'Képgomb',
		        notSet            '<nincs beállítva>',
		        id                'Azonosító',
		        name            'Név',
		        langDir            'Írás iránya',
		        langDirLtr        'Balról jobbra',
		        langDirRtl        'Jobbról balra',
		        langCode        'Nyelv kódja',
		        longDescr        'Részletes leírás webcíme',
		        cssClass        'Stíluskészlet',
		        advisoryTitle    'Súgócimke',
		        cssStyle        'Stílus',
		        ok                'Rendben',
		        cancel            'Mégsem',
		        close            'Close'// MISSING
		        preview            'Preview'// MISSING
		        generalTab        'Általános',
		        advancedTab        'További opciók',
		        validateNumberFailed 'A mezőbe csak számokat írhat.',
		        confirmNewPage    'Minden nem mentett változás el fog veszni! Biztosan be szeretné tölteni az oldalt?',
		        confirmCancel    'Az űrlap tartalma megváltozott, ám a változásokat nem rögzítette. Biztosan be szeretné zárni az űrlapot?',
		        options            'Options'// MISSING
		        target            'Target'// MISSING
		        targetNew        'New Window (_blank)'// MISSING
		        targetTop        'Topmost Window (_top)'// MISSING
		        targetSelf        'Same Window (_self)'// MISSING
		        targetParent    'Parent Window (_parent)'// MISSING
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>' // MISSING
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'Context Menu Options' // MISSING
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Speciális karakter beillesztése',
		        title        'Speciális karakter választása',
		        options 'Special Character Options' // MISSING
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Hivatkozás beillesztése/módosítása',
		        other         '<más>',
		        menu        'Hivatkozás módosítása',
		        title        'Hivatkozás tulajdonságai',
		        info        'Alaptulajdonságok',
		        target        'Tartalom megjelenítése',
		        upload        'Feltöltés',
		        advanced    'További opciók',
		        type        'Hivatkozás típusa',
		        toUrl        'URL'// MISSING
		        toAnchor    'Horgony az oldalon',
		        toEmail        'E-Mail',
		        targetFrame        '<keretben>',
		        targetPopup        '<felugró ablakban>',
		        targetFrameName    'Keret neve',
		        targetPopupName    'Felugró ablak neve',
		        popupFeatures    'Felugró ablak jellemzői',
		        popupResizable    'Átméretezés',
		        popupStatusBar    'Állapotsor',
		        popupLocationBar'Címsor',
		        popupToolbar    'Eszköztár',
		        popupMenuBar    'Menü sor',
		        popupFullScreen    'Teljes képernyő (csak IE)',
		        popupScrollBars    'Gördítősáv',
		        popupDependent    'Szülőhöz kapcsolt (csak Netscape)',
		        popupWidth        'Szélesség',
		        popupLeft        'Bal pozíció',
		        popupHeight        'Magasság',
		        popupTop        'Felső pozíció',
		        id                'Id',
		        langDir            'Írás iránya',
		        langDirLTR        'Balról jobbra',
		        langDirRTL        'Jobbról balra',
		        acccessKey        'Billentyűkombináció',
		        name            'Név',
		        langCode        'Írás iránya',
		        tabIndex        'Tabulátor index',
		        advisoryTitle    'Súgócimke',
		        advisoryContentType    'Súgó tartalomtípusa',
		        cssClasses        'Stíluskészlet',
		        charset            'Hivatkozott tartalom kódlapja',
		        styles            'Stílus',
		        selectAnchor    'Horgony választása',
		        anchorName        'Horgony név szerint',
		        anchorId        'Azonosító szerint',
		        emailAddress    'E-Mail cím',
		        emailSubject    'Üzenet tárgya',
		        emailBody        'Üzenet',
		        noAnchors        '(Nincs horgony a dokumentumban)',
		        noUrl            'Adja meg a hivatkozás webcímét',
		        noEmail            'Adja meg az E-Mail címet'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Horgony beillesztése/szerkesztése',
		        menu        'Horgony tulajdonságai',
		        title        'Horgony tulajdonságai',
		        name        'Horgony neve',
		        errorName    'Kérem adja meg a horgony nevét'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Numbered List Properties'// MISSING
		        bulletedTitle        'Bulleted List Properties'// MISSING
		        type                'Type'// MISSING
		        start                'Start'// MISSING
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Circle'// MISSING
		        disc                'Disc'// MISSING
		        square                'Square'// MISSING
		        none                'None'// MISSING
		        notset                '<not set>'// MISSING
		        armenian            'Armenian numbering'// MISSING
		        georgian            'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)'// MISSING
		        lowerRoman            'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)'// MISSING
		        upperRoman            'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)'// MISSING
		        lowerAlpha            'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)'// MISSING
		        upperAlpha            'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)'// MISSING
		        lowerGreek            'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)'// MISSING
		        decimal                'Decimal (1, 2, 3, etc.)'// MISSING
		        decimalLeadingZero    'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Keresés és csere',
		        find                'Keresés',
		        replace                'Csere',
		        findWhat            'Keresett szöveg:',
		        replaceWith            'Csere erre:',
		        notFoundMsg            'A keresett szöveg nem található.',
		        matchCase            'kis- és nagybetű megkülönböztetése',
		        matchWord            'csak ha ez a teljes szó',
		        matchCyclic            'Ciklikus keresés',
		        replaceAll            'Az összes cseréje',
		        replaceSuccessMsg    '%1 egyezőség cserélve.'
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Táblázat',
		        title        'Táblázat tulajdonságai',
		        menu        'Táblázat tulajdonságai',
		        deleteTable    'Táblázat törlése',
		        rows        'Sorok',
		        columns        'Oszlopok',
		        border        'Szegélyméret',
		        align        'Igazítás',
		        alignLeft    'Balra',
		        alignCenter    'Középre',
		        alignRight    'Jobbra',
		        width        'Szélesség',
		        widthPx        'képpont',
		        widthPc        'százalék',
		        widthUnit    'width unit'// MISSING
		        height        'Magasság',
		        cellSpace    'Cella térköz',
		        cellPad        'Cella belső margó',
		        caption        'Felirat',
		        summary        'Leírás',
		        headers        'Fejlécek',
		        headersNone        'Nincsenek',
		        headersColumn    'Első oszlop',
		        headersRow        'Első sor',
		        headersBoth        'Mindkettő',
		        invalidRows        'A sorok számának nagyobbnak kell lenni mint 0.',
		        invalidCols        'Az oszlopok számának nagyobbnak kell lenni mint 0.',
		        invalidBorder    'A szegélyméret mezőbe csak számokat írhat.',
		        invalidWidth    'A szélesség mezőbe csak számokat írhat.',
		        invalidHeight    'A magasság mezőbe csak számokat írhat.',
		        invalidCellSpacing    'A cella térköz mezőbe csak számokat írhat.',
		        invalidCellPadding    'A cella belső margó mezőbe csak számokat írhat.',
		        cell :
		        {
			            menu            'Cella',
			            insertBefore    'Beszúrás balra',
			            insertAfter        'Beszúrás jobbra',
			            deleteCell        'Cellák törlése',
			            merge            'Cellák egyesítése',
			            mergeRight        'Cellák egyesítése jobbra',
			            mergeDown        'Cellák egyesítése lefelé',
			            splitHorizontal    'Cellák szétválasztása vízszintesen',
			            splitVertical    'Cellák szétválasztása függőlegesen',
			            title            'Cella tulajdonságai',
			            cellType        'Cella típusa',
			            rowSpan            'Függőleges egyesítés',
			            colSpan            'Vízszintes egyesítés',
			            wordWrap        'Hosszú sorok törése',
			            hAlign            'Vízszintes igazítás',
			            vAlign            'Függőleges igazítás',
			            alignTop        'Fel',
			            alignMiddle        'Középre',
			            alignBottom        'Le',
			            alignBaseline    'Alapvonalra',
			            bgColor            'Háttér színe',
			            borderColor        'Keret színe',
			            data            'Adat',
			            header            'Fejléc',
			            yes                'Igen',
			            no                'Nem',
			            invalidWidth    'A szélesség mezőbe csak számokat írhat.',
			            invalidHeight    'A magasság mezőbe csak számokat írhat.',
			            invalidRowSpan    'A függőleges egyesítés mezőbe csak számokat írhat.',
			            invalidColSpan    'A vízszintes egyesítés mezőbe csak számokat írhat.',
			            chooseColor        'Choose' // MISSING
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Sor',
			            insertBefore    'Beszúrás fölé',
			            insertAfter        'Beszúrás alá',
			            deleteRow        'Sorok törlése'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Oszlop',
			            insertBefore    'Beszúrás balra',
			            insertAfter        'Beszúrás jobbra',
			            deleteColumn    'Oszlopok törlése'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Gomb tulajdonságai',
		        text        'Szöveg (Érték)',
		        type        'Típus',
		        typeBtn        'Gomb',
		        typeSbm        'Küldés',
		        typeRst        'Alaphelyzet'
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Jelölőnégyzet tulajdonságai',
		        radioTitle    'Választógomb tulajdonságai',
		        value        'Érték',
		        selected    'Kiválasztott'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Űrlap tulajdonságai',
		        menu        'Űrlap tulajdonságai',
		        action        'Adatfeldolgozást végző hivatkozás',
		        method        'Adatküldés módja',
		        encoding    'Kódolás'
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Legördülő lista tulajdonságai',
		        selectInfo    'Alaptulajdonságok',
		        opAvail        'Elérhető opciók',
		        value        'Érték',
		        size        'Méret',
		        lines        'sor',
		        chkMulti    'több sor is kiválasztható',
		        opText        'Szöveg',
		        opValue        'Érték',
		        btnAdd        'Hozzáad',
		        btnModify    'Módosít',
		        btnUp        'Fel',
		        btnDown        'Le',
		        btnSetValue 'Legyen az alapértelmezett érték',
		        btnDelete    'Töröl'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Szövegterület tulajdonságai',
		        cols        'Karakterek száma egy sorban',
		        rows        'Sorok száma'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Szövegmező tulajdonságai',
		        name        'Név',
		        value        'Érték',
		        charWidth    'Megjelenített karakterek száma',
		        maxChars    'Maximális karakterszám',
		        type        'Típus',
		        typeText    'Szöveg',
		        typePass    'Jelszó'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Rejtett mező tulajdonságai',
		        name    'Név',
		        value    'Érték'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Kép tulajdonságai',
		        titleButton    'Képgomb tulajdonságai',
		        menu        'Kép tulajdonságai',
		        infoTab        'Alaptulajdonságok',
		        btnUpload    'Küldés a szerverre',
		        upload        'Feltöltés',
		        alt            'Buborék szöveg',
		        width        'Szélesség',
		        height        'Magasság',
		        lockRatio    'Arány megtartása',
		        unlockRatio    'Unlock Ratio'// MISSING
		        resetSize    'Eredeti méret',
		        border        'Keret',
		        hSpace        'Vízsz. táv',
		        vSpace        'Függ. táv',
		        align        'Igazítás',
		        alignLeft    'Bal',
		        alignRight    'Jobbra',
		        alertUrl    'Töltse ki a kép webcímét',
		        linkTab        'Hivatkozás',
		        button2Img    'Do you want to transform the selected image button on a simple image?'// MISSING
		        img2Button    'Do you want to transform the selected image on a image button?'// MISSING
		        urlMissing    'Image source URL is missing.'// MISSING
		        validateWidth    'Width must be a whole number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a whole number.'// MISSING
		        validateBorder    'Border must be a whole number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a whole number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a whole number.' // MISSING
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Flash tulajdonságai',
		        propertiesTab    'Tulajdonságok',
		        title            'Flash tulajdonságai',
		        chkPlay            'Automata lejátszás',
		        chkLoop            'Folyamatosan',
		        chkMenu            'Flash menü engedélyezése',
		        chkFull            'Teljes képernyő engedélyezése',
		         scale            'Méretezés',
		        scaleAll        'Mindent mutat',
		        scaleNoBorder    'Keret nélkül',
		        scaleFit        'Teljes kitöltés',
		        access            'Szkript hozzáférés',
		        accessAlways    'Mindig',
		        accessSameDomain'Azonos domainről',
		        accessNever        'Soha',
		        align            'Igazítás',
		        alignLeft        'Bal',
		        alignAbsBottom    'Legaljára',
		        alignAbsMiddle    'Közepére',
		        alignBaseline    'Alapvonalhoz',
		        alignBottom        'Aljára',
		        alignMiddle        'Középre',
		        alignRight        'Jobbra',
		        alignTextTop    'Szöveg tetejére',
		        alignTop        'Tetejére',
		        quality            'Minőség',
		        qualityBest        'Legjobb',
		        qualityHigh        'Jó',
		        qualityAutoHigh    'Automata jó',
		        qualityMedium    'Közepes',
		        qualityAutoLow    'Automata gyenge',
		        qualityLow        'Gyenge',
		        windowModeWindow'Window',
		        windowModeOpaque'Opaque',
		        windowModeTransparent 'Transparent',
		        windowMode        'Ablak mód',
		        flashvars        'Flash változók',
		        bgcolor            'Háttérszín',
		        width            'Szélesség',
		        height            'Magasság',
		        hSpace            'Vízsz. táv',
		        vSpace            'Függ. táv',
		        validateSrc        'Adja meg a hivatkozás webcímét',
		        validateWidth    'A szélesség mezőbe csak számokat írhat.',
		        validateHeight    'A magasság mezőbe csak számokat írhat.',
		        validateHSpace    'A vízszintes távolsűág mezőbe csak számokat írhat.',
		        validateVSpace    'A függőleges távolsűág mezőbe csak számokat írhat.'
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Helyesírás-ellenőrzés',
		        title            'Helyesírás ellenörző',
		        notAvailable    'Sajnálom, de a szolgáltatás jelenleg nem elérhető.',
		        errorLoading    'Hiba a szolgáltatás host betöltése közben: %s.',
		        notInDic        'Nincs a szótárban',
		        changeTo        'Módosítás',
		        btnIgnore        'Kihagyja',
		        btnIgnoreAll    'Mindet kihagyja',
		        btnReplace        'Csere',
		        btnReplaceAll    'Összes cseréje',
		        btnUndo            'Visszavonás',
		        noSuggestions    'Nincs javaslat',
		        progress        'Helyesírás-ellenőrzés folyamatban...',
		        noMispell        'Helyesírás-ellenőrzés kész: Nem találtam hibát',
		        noChanges        'Helyesírás-ellenőrzés kész: Nincs változtatott szó',
		        oneChange        'Helyesírás-ellenőrzés kész: Egy szó cserélve',
		        manyChanges        'Helyesírás-ellenőrzés kész: %1 szó cserélve',
		        ieSpellDownload    'A helyesírás-ellenőrző nincs telepítve. Szeretné letölteni most?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'Hangulatjelek',
		        title    'Hangulatjel beszúrása',
		        options 'Smiley Options' // MISSING
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Elements path'// MISSING
		        eleTitle '%1 elem'
		    },
	    numberedlist    'Számozás',
	    bulletedlist    'Felsorolás',
	    indent            'Behúzás növelése',
	    outdent            'Behúzás csökkentése',
	    justify :
	    {
		        left    'Balra',
		        center    'Középre',
		        right    'Jobbra',
		        block    'Sorkizárt'
		    },
	    blockquote 'Idézet blokk',
	    clipboard :
	    {
		        title        'Beillesztés',
		        cutError    'A böngésző biztonsági beállításai nem engedélyezik a szerkesztőnek, hogy végrehajtsa a kivágás műveletet. Használja az alábbi billentyűkombinációt (Ctrl/Cmd+X).',
		        copyError    'A böngésző biztonsági beállításai nem engedélyezik a szerkesztőnek, hogy végrehajtsa a másolás műveletet. Használja az alábbi billentyűkombinációt (Ctrl/Cmd+X).',
		        pasteMsg    'Másolja be az alábbi mezőbe a <STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG> billentyűk lenyomásával, majd nyomjon <STRONG>Rendben</STRONG>-t.',
		        securityMsg    'A böngésző biztonsági beállításai miatt a szerkesztő nem képes hozzáférni a vágólap adataihoz. Illeszd be újra ebben az ablakban.',
		        pasteArea    'Paste Area' // MISSING
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?'// MISSING
		        toolbar            'Beillesztés Word-ből',
		        title            'Beillesztés Word-ből',
		        error            'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Beillesztés formázatlan szövegként',
		        title    'Beillesztés formázatlan szövegként'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Sablonok',
		        title            'Elérhető sablonok',
		        options 'Template Options'// MISSING
		        insertOption    'Kicseréli a jelenlegi tartalmat',
		        selectPromptMsg    'Válassza ki melyik sablon nyíljon meg a szerkesztőben<br>(a jelenlegi tartalom elveszik):',
		        emptyListMsg    '(Nincs sablon megadva)'
		    },
	    showBlocks 'Blokkok megjelenítése',
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Stílus',
		        panelTitle    'Formatting Styles'// MISSING
		        panelTitle1    'Blokk stílusok',
		        panelTitle2    'Inline stílusok',
		        panelTitle3    'Objektum stílusok'
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Formátum',
		        panelTitle    'Formátum',
		        tag_p        'Normál',
		        tag_pre        'Formázott',
		        tag_address    'Címsor',
		        tag_h1        'Fejléc 1',
		        tag_h2        'Fejléc 2',
		        tag_h3        'Fejléc 3',
		        tag_h4        'Fejléc 4',
		        tag_h5        'Fejléc 5',
		        tag_h6        'Fejléc 6',
		        tag_div        'Bekezdés (DIV)'
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Create Div Container'// MISSING
		        toolbar                'Create Div Container'// MISSING
		        cssClassInputLabel    'Stylesheet Classes'// MISSING
		        styleSelectLabel    'Style'// MISSING
		        IdInputLabel        'Id'// MISSING
		        languageCodeInputLabel    ' Language Code'// MISSING
		        inlineStyleInputLabel    'Inline Style'// MISSING
		        advisoryTitleInputLabel    'Advisory Title'// MISSING
		        langDirLabel        'Language Direction'// MISSING
		        langDirLTRLabel        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTLLabel        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        edit                'Edit Div'// MISSING
		        remove                'Remove Div' // MISSING
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Betűtípus',
		        voiceLabel    'Betűtípus',
		        panelTitle    'Betűtípus'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Méret',
		        voiceLabel    'Betűméret',
		        panelTitle    'Méret'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Betűszín',
		        bgColorTitle    'Háttérszín',
		        panelTitle        'Colors'// MISSING
		        auto            'Automatikus',
		        more            'További színek...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Fekete',
		        '800000' 'Bordó',
		        '8B4513' 'Barna',
		        '2F4F4F' 'Sötét türkiz',
		        '008080' 'Türkiz',
		        '000080' 'Király kék',
		        '4B0082' 'Indigó kék',
		        '696969' 'Szürke',
		        'B22222' 'Tégla vörös',
		        'A52A2A' 'Vörös',
		        'DAA520' 'Arany sárga',
		        '006400' 'Sötét zöld',
		        '40E0D0' 'Türkiz',
		        '0000CD' 'Kék',
		        '800080' 'Lila',
		        '808080' 'Szürke',
		        'F00' 'Piros',
		        'FF8C00' 'Sötét narancs',
		        'FFD700' 'Arany',
		        '008000' 'Zöld',
		        '0FF' 'Türkiz',
		        '00F' 'Kék',
		        'EE82EE' 'Rózsaszín',
		        'A9A9A9' 'Sötét szürke',
		        'FFA07A' 'Lazac',
		        'FFA500' 'Narancs',
		        'FFFF00' 'Citromsárga',
		        '00FF00' 'Neon zöld',
		        'AFEEEE' 'Világos türkiz',
		        'ADD8E6' 'Világos kék',
		        'DDA0DD' 'Világos lila',
		        'D3D3D3' 'Világos szürke',
		        'FFF0F5' 'Lavender Blush',
		        'FAEBD7' 'Törtfehér',
		        'FFFFE0' 'Világos sárga',
		        'F0FFF0' 'Menta',
		        'F0FFFF' 'Azúr kék',
		        'F0F8FF' 'Halvány kék',
		        'E6E6FA' 'Lavender',
		        'FFF' 'Fehér'
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Helyesírás ellenőrzés gépelés közben',
		        opera_title        'Not supported by Opera'// MISSING
		        enable            'SCAYT engedélyezése',
		        disable            'SCAYT letiltása',
		        about            'SCAYT névjegy',
		        toggle            'SCAYT kapcsolása',
		        options            'Beállítások',
		        langs            'Nyelvek',
		        moreSuggestions    'További javaslatok',
		        ignore            'Kihagy',
		        ignoreAll        'Összes kihagyása',
		        addWord            'Szó hozzáadása',
		        emptyDic        'A szótár nevét meg kell adni.',
		        optionsTab        'Beállítások',
		        allCaps            'Ignore All-Caps Words'// MISSING
		        ignoreDomainNames 'Ignore Domain Names'// MISSING
		        mixedCase        'Ignore Words with Mixed Case'// MISSING
		        mixedWithDigits    'Ignore Words with Numbers'// MISSING
		        languagesTab    'Nyelvek',
		        dictionariesTab    'Szótár',
		        dic_field_name    'Dictionary name'// MISSING
		        dic_create        'Create'// MISSING
		        dic_restore        'Restore'// MISSING
		        dic_delete        'Delete'// MISSING
		        dic_rename        'Rename'// MISSING
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.'// MISSING
		        aboutTab        'Névjegy'
		    },
	    about :
	    {
		        title        'CKEditor névjegy',
		        dlgTitle    'CKEditor névjegy',
		        moreInfo    'Licenszelési információkért kérjük látogassa meg weboldalunkat:',
		        copy        'Copyright &copy;
		 $1. Minden jog fenntartva.'
		    },
	    maximize 'Teljes méret',
	    minimize 'Kis méret',
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Horgony',
		        flash    'Flash animáció',
		        div        'Oldaltörés',
		        unknown    'Ismeretlen objektum'
		    },
	    resize 'Húzza az átméretezéshez',
	    colordialog :
	    {
		        title        'Válasszon színt',
		        options    :    'Color Options'// MISSING
		        highlight    'Nagyítás',
		        selected    'Kiválasztott',
		        clear        'Ürítés'
		    },
	    toolbarCollapse    'Collapse Toolbar'// MISSING
	    toolbarExpand    'Expand Toolbar'// MISSING
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index