CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/da.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Danish language.
 */
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['da'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.'// MISSING
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Toolbar'// MISSING
	    editor    'Rich Text Editor'// MISSING
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'Kilde',
	    newPage            'Ny side',
	    save            'Gem',
	    preview            'Vis eksempel',
	    cut                'Klip',
	    copy            'Kopiér',
	    paste            'Indsæt',
	    print            : 'Udskriv',
	    underline        'Understreget',
	    bold            'Fed',
	    italic            'Kursiv',
	    selectAll        'Vælg alt',
	    removeFormat    'Fjern formatering',
	    strike            'Gennemstreget',
	    subscript        'Sænket skrift',
	    superscript        'Hævet skrift',
	    horizontalrule    'Indsæt vandret streg',
	    pagebreak        'Indsæt sideskift',
	    unlink            'Fjern hyperlink',
	    undo            'Fortryd',
	    redo            'Annullér fortryd',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Gennemse...',
		        url                'URL',
		        protocol        'Protokol',
		        upload            'Upload',
		        uploadSubmit    'Upload',
		        image            'Indsæt billede',
		        flash            'Indsæt Flash',
		        form            'Indsæt formular',
		        checkbox        'Indsæt afkrydsningsfelt',
		        radio            'Indsæt alternativknap',
		        textField        'Indsæt tekstfelt',
		        textarea        'Indsæt tekstboks',
		        hiddenField        'Indsæt skjult felt',
		        button            'Indsæt knap',
		        select            'Indsæt liste',
		        imageButton        'Indsæt billedknap',
		        notSet            '<intet valgt>',
		        id                'Id',
		        name            'Navn',
		        langDir            'Tekstretning',
		        langDirLtr        'Fra venstre mod højre (LTR)',
		        langDirRtl        'Fra højre mod venstre (RTL)',
		        langCode        'Sprogkode',
		        longDescr        'Udvidet beskrivelse',
		        cssClass        'Typografiark (CSS)',
		        advisoryTitle    'Titel',
		        cssStyle        'Typografi (CSS)',
		        ok                'OK',
		        cancel            'Annullér',
		        close            'Close'// MISSING
		        preview            'Preview'// MISSING
		        generalTab        'Generelt',
		        advancedTab        'Avanceret',
		        validateNumberFailed 'Værdien er ikke et tal.',
		        confirmNewPage    'Alt indhold, der ikke er blevet gemt, vil gå tabt. Er du sikker på, at du vil indlæse en ny side?',
		        confirmCancel    'Nogle af indstillingerne er blevet ændret. Er du sikker på, at du vil lukke vinduet?',
		        options            'Options'// MISSING
		        target            'Target'// MISSING
		        targetNew        'New Window (_blank)'// MISSING
		        targetTop        'Topmost Window (_top)'// MISSING
		        targetSelf        'Same Window (_self)'// MISSING
		        targetParent    'Parent Window (_parent)'// MISSING
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, ikke tilgængelig</span>'
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'Context Menu Options' // MISSING
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Indsæt symbol',
		        title        'Vælg symbol',
		        options 'Special Character Options' // MISSING
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Indsæt/redigér hyperlink',
		        other         '<anden>',
		        menu        'Redigér hyperlink',
		        title        'Egenskaber for hyperlink',
		        info        'Generelt',
		        target        'Mål',
		        upload        'Upload',
		        advanced    'Avanceret',
		        type        'Type',
		        toUrl        'URL'// MISSING
		        toAnchor    'Bogmærke på denne side',
		        toEmail        'E-mail',
		        targetFrame        '<ramme>',
		        targetPopup        '<popup vindue>',
		        targetFrameName    'Destinationsvinduets navn',
		        targetPopupName    'Popup vinduets navn',
		        popupFeatures    'Egenskaber for popup',
		        popupResizable    'Justérbar',
		        popupStatusBar    'Statuslinje',
		        popupLocationBar'Adresselinje',
		        popupToolbar    'Værktøjslinje',
		        popupMenuBar    'Menulinje',
		        popupFullScreen    'Fuld skærm (IE)',
		        popupScrollBars    'Scrollbar',
		        popupDependent    'Koblet/dependent (Netscape)',
		        popupWidth        'Bredde',
		        popupLeft        'Position fra venstre',
		        popupHeight        'Højde',
		        popupTop        'Position fra toppen',
		        id                'Id',
		        langDir            'Tekstretning',
		        langDirLTR        'Fra venstre mod højre (LTR)',
		        langDirRTL        'Fra højre mod venstre (RTL)',
		        acccessKey        'Genvejstast',
		        name            'Navn',
		        langCode        'Tekstretning',
		        tabIndex        'Tabulator indeks',
		        advisoryTitle    'Titel',
		        advisoryContentType    'Indholdstype',
		        cssClasses        'Typografiark',
		        charset            'Tegnsæt',
		        styles            'Typografi',
		        selectAnchor    'Vælg et anker',
		        anchorName        'Efter anker navn',
		        anchorId        'Efter element Id',
		        emailAddress    'E-mail adresse',
		        emailSubject    'Emne',
		        emailBody        'Besked',
		        noAnchors        '(Ingen bogmærker i dokumentet)',
		        noUrl            'Indtast hyperlink URL!',
		        noEmail            'Indtast e-mail adresse!'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Indsæt/redigér bogmærke',
		        menu        'Egenskaber for bogmærke',
		        title        'Egenskaber for bogmærke',
		        name        'Bogmærke navn',
		        errorName    'Indtast bogmærke navn'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Numbered List Properties'// MISSING
		        bulletedTitle        'Bulleted List Properties'// MISSING
		        type                'Type'// MISSING
		        start                'Start'// MISSING
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Circle'// MISSING
		        disc                'Disc'// MISSING
		        square                'Square'// MISSING
		        none                'None'// MISSING
		        notset                '<not set>'// MISSING
		        armenian            'Armenian numbering'// MISSING
		        georgian            'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)'// MISSING
		        lowerRoman            'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)'// MISSING
		        upperRoman            'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)'// MISSING
		        lowerAlpha            'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)'// MISSING
		        upperAlpha            'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)'// MISSING
		        lowerGreek            'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)'// MISSING
		        decimal                'Decimal (1, 2, 3, etc.)'// MISSING
		        decimalLeadingZero    'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Søg og erstat',
		        find                'Søg',
		        replace                'Erstat',
		        findWhat            'Søg efter:',
		        replaceWith            'Erstat med:',
		        notFoundMsg            'Søgeteksten blev ikke fundet',
		        matchCase            'Forskel på store og små bogstaver',
		        matchWord            'Kun hele ord',
		        matchCyclic            'Match cyklisk',
		        replaceAll            'Erstat alle',
		        replaceSuccessMsg    '%1 forekomst(er) erstattet.'
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Tabel',
		        title        'Egenskaber for tabel',
		        menu        'Egenskaber for tabel',
		        deleteTable    'Slet tabel',
		        rows        'Rækker',
		        columns        'Kolonner',
		        border        'Rammebredde',
		        align        'Justering',
		        alignLeft    'Venstrestillet',
		        alignCenter    'Centreret',
		        alignRight    'Højrestillet',
		        width        'Bredde',
		        widthPx        'pixels',
		        widthPc        'procent',
		        widthUnit    'width unit'// MISSING
		        height        'Højde',
		        cellSpace    'Celleafstand',
		        cellPad        'Cellemargen',
		        caption        'Titel',
		        summary        'Resumé',
		        headers        'Header',
		        headersNone        'Ingen',
		        headersColumn    'Første kolonne',
		        headersRow        'Første række',
		        headersBoth        'Begge',
		        invalidRows        'Antallet af rækker skal være større end 0.',
		        invalidCols        'Antallet af kolonner skal være større end 0.',
		        invalidBorder    'Rammetykkelse skal være et tal.',
		        invalidWidth    'Tabelbredde skal være et tal.',
		        invalidHeight    'Tabelhøjde skal være et tal.',
		        invalidCellSpacing    'Celleafstand skal være et tal.',
		        invalidCellPadding    'Cellemargen skal være et tal.',
		        cell :
		        {
			            menu            'Celle',
			            insertBefore    'Indsæt celle før',
			            insertAfter        'Indsæt celle efter',
			            deleteCell        'Slet celle',
			            merge            'Flet celler',
			            mergeRight        'Flet til højre',
			            mergeDown        'Flet nedad',
			            splitHorizontal    'Del celle vandret',
			            splitVertical    'Del celle lodret',
			            title            'Celleegenskaber',
			            cellType        'Celletype',
			            rowSpan            'Række span (rows span)',
			            colSpan            'Kolonne span (columns span)',
			            wordWrap        'Tekstombrydning',
			            hAlign            'Vandret justering',
			            vAlign            'Lodret justering',
			            alignTop        'Top',
			            alignMiddle        'Midt',
			            alignBottom        'Bund',
			            alignBaseline    'Grundlinje',
			            bgColor            'Baggrundsfarve',
			            borderColor        'Rammefarve',
			            data            'Data',
			            header            'Header',
			            yes                'Ja',
			            no                'Nej',
			            invalidWidth    'Cellebredde skal være et tal.',
			            invalidHeight    'Cellehøjde skal være et tal.',
			            invalidRowSpan    'Række span skal være et heltal.',
			            invalidColSpan    'Kolonne span skal være et heltal.',
			            chooseColor        'Choose' // MISSING
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Række',
			            insertBefore    'Indsæt række før',
			            insertAfter        'Indsæt række efter',
			            deleteRow        'Slet række'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Kolonne',
			            insertBefore    'Indsæt kolonne før',
			            insertAfter        'Indsæt kolonne efter',
			            deleteColumn    'Slet kolonne'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Egenskaber for knap',
		        text        'Tekst',
		        type        'Type',
		        typeBtn        'Knap',
		        typeSbm        'Send',
		        typeRst        'Nulstil'
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Egenskaber for afkrydsningsfelt',
		        radioTitle    'Egenskaber for alternativknap',
		        value        'Værdi',
		        selected    'Valgt'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Egenskaber for formular',
		        menu        'Egenskaber for formular',
		        action        'Handling',
		        method        'Metode',
		        encoding    'Kodning (encoding)'
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Egenskaber for liste',
		        selectInfo    'Generelt',
		        opAvail        'Valgmuligheder',
		        value        'Værdi',
		        size        'Størrelse',
		        lines        'Linjer',
		        chkMulti    'Tillad flere valg',
		        opText        'Tekst',
		        opValue        'Værdi',
		        btnAdd        'Tilføj',
		        btnModify    'Redigér',
		        btnUp        'Op',
		        btnDown        'Ned',
		        btnSetValue 'Sæt som valgt',
		        btnDelete    'Slet'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Egenskaber for tekstboks',
		        cols        'Kolonner',
		        rows        'Rækker'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Egenskaber for tekstfelt',
		        name        'Navn',
		        value        'Værdi',
		        charWidth    'Bredde (tegn)',
		        maxChars    'Max. antal tegn',
		        type        'Type',
		        typeText    'Tekst',
		        typePass    'Adgangskode'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Egenskaber for skjult felt',
		        name    'Navn',
		        value    'Værdi'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Egenskaber for billede',
		        titleButton    'Egenskaber for billedknap',
		        menu        'Egenskaber for billede',
		        infoTab        'Generelt',
		        btnUpload    'Upload',
		        upload        'Upload',
		        alt            'Alternativ tekst',
		        width        'Bredde',
		        height        'Højde',
		        lockRatio    'Lås størrelsesforhold',
		        unlockRatio    'Unlock Ratio'// MISSING
		        resetSize    'Nulstil størrelse',
		        border        'Ramme',
		        hSpace        'Vandret margen',
		        vSpace        'Lodret margen',
		        align        'Justering',
		        alignLeft    'Venstre',
		        alignRight    'Højre',
		        alertUrl    'Indtast stien til billedet',
		        linkTab        'Hyperlink',
		        button2Img    'Vil du lave billedknappen om til et almindeligt billede?',
		        img2Button    'Vil du lave billedet om til en billedknap?',
		        urlMissing    'Image source URL is missing.'// MISSING
		        validateWidth    'Width must be a whole number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a whole number.'// MISSING
		        validateBorder    'Border must be a whole number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a whole number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a whole number.' // MISSING
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Egenskaber for Flash',
		        propertiesTab    'Egenskaber',
		        title            'Egenskaber for Flash',
		        chkPlay            'Automatisk afspilning',
		        chkLoop            'Gentagelse',
		        chkMenu            'Vis Flash menu',
		        chkFull            'Tillad fuldskærm',
		         scale            'Skalér',
		        scaleAll        'Vis alt',
		        scaleNoBorder    'Ingen ramme',
		        scaleFit        'Tilpas størrelse',
		        access            'Script adgang',
		        accessAlways    'Altid',
		        accessSameDomain'Samme domæne',
		        accessNever        'Aldrig',
		        align            'Justering',
		        alignLeft        'Venstre',
		        alignAbsBottom    'Absolut nederst',
		        alignAbsMiddle    'Absolut centreret',
		        alignBaseline    'Grundlinje',
		        alignBottom        'Nederst',
		        alignMiddle        'Centreret',
		        alignRight        'Højre',
		        alignTextTop    'Toppen af teksten',
		        alignTop        'Øverst',
		        quality            'Kvalitet',
		        qualityBest        'Bedste',
		        qualityHigh        'Høj',
		        qualityAutoHigh    'Auto høj',
		        qualityMedium    'Medium',
		        qualityAutoLow    'Auto lav',
		        qualityLow        'Lav',
		        windowModeWindow'Vindue',
		        windowModeOpaque'Gennemsigtig (opaque)',
		        windowModeTransparent 'Transparent',
		        windowMode        'Vinduestilstand',
		        flashvars        'Variabler for Flash',
		        bgcolor            'Baggrundsfarve',
		        width            'Bredde',
		        height            'Højde',
		        hSpace            'Vandret margen',
		        vSpace            'Lodret margen',
		        validateSrc        'Indtast hyperlink URL!',
		        validateWidth    'Bredde skal være et tal.',
		        validateHeight    'Højde skal være et tal.',
		        validateHSpace    'Vandret margen skal være et tal.',
		        validateVSpace    'Lodret margen skal være et tal.'
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Stavekontrol',
		        title            'Stavekontrol',
		        notAvailable    'Stavekontrol er desværre ikke tilgængelig.',
		        errorLoading    'Fejl ved indlæsning af host: %s.',
		        notInDic        'Ikke i ordbogen',
		        changeTo        'Forslag',
		        btnIgnore        'Ignorér',
		        btnIgnoreAll    'Ignorér alle',
		        btnReplace        'Erstat',
		        btnReplaceAll    'Erstat alle',
		        btnUndo            'Tilbage',
		        noSuggestions    '(ingen forslag)',
		        progress        'Stavekontrollen arbejder...',
		        noMispell        'Stavekontrol færdig: Ingen fejl fundet',
		        noChanges        'Stavekontrol færdig: Ingen ord ændret',
		        oneChange        'Stavekontrol færdig: Et ord ændret',
		        manyChanges        'Stavekontrol færdig: %1 ord ændret',
		        ieSpellDownload    'Stavekontrol ikke installeret. Vil du installere den nu?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'Smiley',
		        title    'Vælg smiley',
		        options 'Smiley Options' // MISSING
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Elements path'// MISSING
		        eleTitle '%1 element'
		    },
	    numberedlist    'Talopstilling',
	    bulletedlist    'Punktopstilling',
	    indent            'Forøg indrykning',
	    outdent            'Formindsk indrykning',
	    justify :
	    {
		        left    'Venstrestillet',
		        center    'Centreret',
		        right    'Højrestillet',
		        block    'Lige margener'
		    },
	    blockquote 'Blokcitat',
	    clipboard :
	    {
		        title        'Indsæt',
		        cutError    'Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Brug i stedet tastaturet til at klippe teksten (Ctrl/Cmd+X).',
		        copyError    'Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Brug i stedet tastaturet til at kopiere teksten (Ctrl/Cmd+C).',
		        pasteMsg    'Indsæt i feltet herunder (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) og klik på <STRONG>OK</STRONG>.',
		        securityMsg    'Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Du skal indsætte udklipsholderens indhold i dette vindue igen.',
		        pasteArea    'Paste Area' // MISSING
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'Den tekst du forsøger at indsætte ser ud til at komme fra Word. Vil du rense teksten før den indsættes?',
		        toolbar            'Indsæt fra Word',
		        title            'Indsæt fra Word',
		        error            'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Indsæt som ikke-formateret tekst',
		        title    'Indsæt som ikke-formateret tekst'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Skabeloner',
		        title            'Indholdsskabeloner',
		        options 'Template Options'// MISSING
		        insertOption    'Erstat det faktiske indhold',
		        selectPromptMsg    'Vælg den skabelon, som skal åbnes i editoren (nuværende indhold vil blive overskrevet):',
		        emptyListMsg    '(Der er ikke defineret nogen skabelon)'
		    },
	    showBlocks 'Vis afsnitsmærker',
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Typografi',
		        panelTitle    'Formatting Styles'// MISSING
		        panelTitle1    'Block typografi',
		        panelTitle2    'Inline typografi',
		        panelTitle3    'Object typografi'
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Formatering',
		        panelTitle    'Formatering',
		        tag_p        'Normal',
		        tag_pre        'Formateret',
		        tag_address    'Adresse',
		        tag_h1        'Overskrift 1',
		        tag_h2        'Overskrift 2',
		        tag_h3        'Overskrift 3',
		        tag_h4        'Overskrift 4',
		        tag_h5        'Overskrift 5',
		        tag_h6        'Overskrift 6',
		        tag_div        'Normal (DIV)'
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Create Div Container'// MISSING
		        toolbar                'Create Div Container'// MISSING
		        cssClassInputLabel    'Stylesheet Classes'// MISSING
		        styleSelectLabel    'Style'// MISSING
		        IdInputLabel        'Id'// MISSING
		        languageCodeInputLabel    ' Language Code'// MISSING
		        inlineStyleInputLabel    'Inline Style'// MISSING
		        advisoryTitleInputLabel    'Advisory Title'// MISSING
		        langDirLabel        'Language Direction'// MISSING
		        langDirLTRLabel        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTLLabel        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        edit                'Edit Div'// MISSING
		        remove                'Remove Div' // MISSING
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Skrifttype',
		        voiceLabel    'Skrifttype',
		        panelTitle    'Skrifttype'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Skriftstørrelse',
		        voiceLabel    'Skriftstørrelse',
		        panelTitle    'Skriftstørrelse'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Tekstfarve',
		        bgColorTitle    'Baggrundsfarve',
		        panelTitle        'Colors'// MISSING
		        auto            'Automatisk',
		        more            'Flere farver...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Black'// MISSING
		        '800000' 'Maroon'// MISSING
		        '8B4513' 'Saddle Brown'// MISSING
		        '2F4F4F' 'Dark Slate Gray'// MISSING
		        '008080' 'Teal'// MISSING
		        '000080' 'Navy'// MISSING
		        '4B0082' 'Indigo'// MISSING
		        '696969' 'Dark Gray'// MISSING
		        'B22222' 'Fire Brick'// MISSING
		        'A52A2A' 'Brown'// MISSING
		        'DAA520' 'Golden Rod'// MISSING
		        '006400' 'Dark Green'// MISSING
		        '40E0D0' 'Turquoise'// MISSING
		        '0000CD' 'Medium Blue'// MISSING
		        '800080' 'Purple'// MISSING
		        '808080' 'Gray'// MISSING
		        'F00' 'Red'// MISSING
		        'FF8C00' 'Dark Orange'// MISSING
		        'FFD700' 'Gold'// MISSING
		        '008000' 'Green'// MISSING
		        '0FF' 'Cyan'// MISSING
		        '00F' 'Blue'// MISSING
		        'EE82EE' 'Violet'// MISSING
		        'A9A9A9' 'Dim Gray'// MISSING
		        'FFA07A' 'Light Salmon'// MISSING
		        'FFA500' 'Orange'// MISSING
		        'FFFF00' 'Yellow'// MISSING
		        '00FF00' 'Lime'// MISSING
		        'AFEEEE' 'Pale Turquoise'// MISSING
		        'ADD8E6' 'Light Blue'// MISSING
		        'DDA0DD' 'Plum'// MISSING
		        'D3D3D3' 'Light Grey'// MISSING
		        'FFF0F5' 'Lavender Blush'// MISSING
		        'FAEBD7' 'Antique White'// MISSING
		        'FFFFE0' 'Light Yellow'// MISSING
		        'F0FFF0' 'Honeydew'// MISSING
		        'F0FFFF' 'Azure'// MISSING
		        'F0F8FF' 'Alice Blue'// MISSING
		        'E6E6FA' 'Lavender'// MISSING
		        'FFF' 'White' // MISSING
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Stavekontrol mens du skriver',
		        opera_title        'Not supported by Opera'// MISSING
		        enable            'Aktivér SCAYT',
		        disable            'Deaktivér SCAYT',
		        about            'Om SCAYT',
		        toggle            'Skift/toggle SCAYT',
		        options            'Indstillinger',
		        langs            'Sprog',
		        moreSuggestions    'Flere forslag',
		        ignore            'Ignorér',
		        ignoreAll        'Ignorér alle',
		        addWord            'Tilføj ord',
		        emptyDic        'Ordbogsnavn må ikke være tom.',
		        optionsTab        'Indstillinger',
		        allCaps            'Ignore All-Caps Words'// MISSING
		        ignoreDomainNames 'Ignore Domain Names'// MISSING
		        mixedCase        'Ignore Words with Mixed Case'// MISSING
		        mixedWithDigits    'Ignore Words with Numbers'// MISSING
		        languagesTab    'Sprog',
		        dictionariesTab    'Ordbøger',
		        dic_field_name    'Dictionary name'// MISSING
		        dic_create        'Create'// MISSING
		        dic_restore        'Restore'// MISSING
		        dic_delete        'Delete'// MISSING
		        dic_rename        'Rename'// MISSING
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.'// MISSING
		        aboutTab        'Om'
		    },
	    about :
	    {
		        title        'Om CKEditor',
		        dlgTitle    'Om CKEditor',
		        moreInfo    'For informationer omkring licens, se venligst vores hjemmeside (på engelsk):',
		        copy        'Copyright &copy;
		 $1. Alle rettigheder forbeholdes.'
		    },
	    maximize 'Maximér',
	    minimize 'Minimize'// MISSING
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Anker',
		        flash    'Flashanimation',
		        div        'Sideskift',
		        unknown    'Ukendt objekt'
		    },
	    resize 'Træk for at skalere',
	    colordialog :
	    {
		        title        'Select color'// MISSING
		        options    :    'Color Options'// MISSING
		        highlight    'Highlight'// MISSING
		        selected    'Selected Color'// MISSING
		        clear        'Clear' // MISSING
		    },
	    toolbarCollapse    'Collapse Toolbar'// MISSING
	    toolbarExpand    'Expand Toolbar'// MISSING
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index