CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/cy.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Welsh language.
 */
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['cy'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.'// MISSING
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Toolbar'// MISSING
	    editor    'Rich Text Editor'// MISSING
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'Tarddle',
	    newPage            'Tudalen newydd',
	    save            'Cadw',
	    preview            'Rhagolwg',
	    cut                'Torri',
	    copy            'Copïo',
	    paste            'Gludo',
	    print            : 'Argraffu',
	    underline        'Tanlinellu',
	    bold            'Bras',
	    italic            'Italig',
	    selectAll        'Dewis Popeth',
	    removeFormat    'Tynnu Fformat',
	    strike            'Llinell Trwyddo',
	    subscript        'Is-sgript',
	    superscript        'Uwchsgript',
	    horizontalrule    'Mewnosod Llinell Lorweddol',
	    pagebreak        'Mewnosod Toriad Tudalen i Argraffu',
	    unlink            'Datgysylltu',
	    undo            'Dadwneud',
	    redo            'Ailadrodd',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Pori\'r Gweinydd',
		        url                'URL',
		        protocol        'Protocol',
		        upload            'Lanlwytho',
		        uploadSubmit    'Anfon i\'r Gweinydd',
		        image            'Delwedd',
		        flash            'Flash',
		        form            'Ffurflen',
		        checkbox        'Blwch ticio',
		        radio            'Botwm Radio',
		        textField        'Maes Testun',
		        textarea        'Ardal Testun',
		        hiddenField        'Maes Cudd',
		        button            'Botwm',
		        select            'Maes Dewis',
		        imageButton        'Botwm Delwedd',
		        notSet            '<heb osod>',
		        id                'Id',
		        name            'Name',
		        langDir            'Cyfeiriad Iaith',
		        langDirLtr        'Chwith i\'r Dde (LTR)',
		        langDirRtl        'Dde i\'r Chwith (RTL)',
		        langCode        'Cod Iaith',
		        longDescr        'URL Disgrifiad Hir',
		        cssClass        'Dosbarth Dalen Arddull',
		        advisoryTitle    'Teitl Cynghorol',
		        cssStyle        'Arddull',
		        ok                'Iawn',
		        cancel            'Diddymu',
		        close            'Close'// MISSING
		        preview            'Preview'// MISSING
		        generalTab        'Cyffredinol',
		        advancedTab        'Uwch',
		        validateNumberFailed 'Nid yw\'r gwerth hwn yn rhif.',
		        confirmNewPage    'Byddwch yn colli unrhyw newidiadau i\'r cynnwys sydd heb eu cadw. A ydych am barhau i lwytho tudalen newydd?',
		        confirmCancel    'Mae rhai o\'r opsiynau wedi\'u newid. A ydych wir am gau\'r deialog?',
		        options            'Options'// MISSING
		        target            'Target'// MISSING
		        targetNew        'New Window (_blank)'// MISSING
		        targetTop        'Topmost Window (_top)'// MISSING
		        targetSelf        'Same Window (_self)'// MISSING
		        targetParent    'Parent Window (_parent)'// MISSING
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, ddim ar gael</span>'
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'Context Menu Options' // MISSING
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Mewnosod Nodau Arbennig',
		        title        'Dewis Nod Arbennig',
		        options 'Special Character Options' // MISSING
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Dolen',
		        other         '<eraill>',
		        menu        'Golygu Dolen',
		        title        'Dolen',
		        info        'Gwyb ar y Ddolen',
		        target        'Targed',
		        upload        'Lanlwytho',
		        advanced    'Uwch',
		        type        'Math y Ddolen',
		        toUrl        'URL'// MISSING
		        toAnchor    'Dolen at angor yn y testun',
		        toEmail        'E-bost',
		        targetFrame        '<ffrâm>',
		        targetPopup        '<ffenestr bop>',
		        targetFrameName    'Enw Ffrâm y Targed',
		        targetPopupName    'Enw Ffenestr Bop',
		        popupFeatures    'Nodweddion Ffenestr Bop',
		        popupResizable    'Ailfeintiol',
		        popupStatusBar    'Bar Statws',
		        popupLocationBar'Bar Safle',
		        popupToolbar    'Bar Offer',
		        popupMenuBar    'Dewislen',
		        popupFullScreen    'Sgrin Llawn (IE)',
		        popupScrollBars    'Barrau Sgrolio',
		        popupDependent    'Dibynnol (Netscape)',
		        popupWidth        'Lled',
		        popupLeft        'Safle Chwith',
		        popupHeight        'Uchder',
		        popupTop        'Safle Top',
		        id                'Id',
		        langDir            'Cyfeiriad Iaith',
		        langDirLTR        'Chwith i\'r Dde (LTR)',
		        langDirRTL        'Dde i\'r Chwith (RTL)',
		        acccessKey        'Allwedd Mynediad',
		        name            'Enw',
		        langCode        'Cod Iaith',
		        tabIndex        'Indecs Tab',
		        advisoryTitle    'Teitl Cynghorol',
		        advisoryContentType    'Math y Cynnwys Cynghorol',
		        cssClasses        'Dosbarthiadau Dalen Arddull',
		        charset            'Set nodau\'r Adnodd Cysylltiedig',
		        styles            'Arddull',
		        selectAnchor    'Dewiswch Angor',
		        anchorName        'Gan Enw\'r Angor',
		        anchorId        'Gan Id yr Elfen',
		        emailAddress    'Cyfeiriad E-Bost',
		        emailSubject    'Testun y Message Subject',
		        emailBody        'Pwnc y Neges',
		        noAnchors        '(Dim angorau ar gael yn y ddogfen)',
		        noUrl            'Teipiwch URL y ddolen',
		        noEmail            'Teipiwch gyfeiriad yr e-bost'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Angor',
		        menu        'Golygwch yr Angor',
		        title        'Priodweddau\'r Angor',
		        name        'Enw\'r Angor',
		        errorName    'Teipiwch enw\'r angor'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Numbered List Properties'// MISSING
		        bulletedTitle        'Bulleted List Properties'// MISSING
		        type                'Type'// MISSING
		        start                'Start'// MISSING
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Circle'// MISSING
		        disc                'Disc'// MISSING
		        square                'Square'// MISSING
		        none                'None'// MISSING
		        notset                '<not set>'// MISSING
		        armenian            'Armenian numbering'// MISSING
		        georgian            'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)'// MISSING
		        lowerRoman            'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)'// MISSING
		        upperRoman            'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)'// MISSING
		        lowerAlpha            'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)'// MISSING
		        upperAlpha            'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)'// MISSING
		        lowerGreek            'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)'// MISSING
		        decimal                'Decimal (1, 2, 3, etc.)'// MISSING
		        decimalLeadingZero    'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Chwilio ac Amnewid',
		        find                'Chwilio',
		        replace                'Amnewid',
		        findWhat            'Chwilio\'r term:',
		        replaceWith            'Amnewid gyda:',
		        notFoundMsg            'Nid oedd y testun wedi\'i ddarganfod.',
		        matchCase            'Cyfateb i\'r cas',
		        matchWord            'Cyfateb gair cyfan',
		        matchCyclic            'Cyfateb cylchol',
		        replaceAll            'Amnewid pob un',
		        replaceSuccessMsg    'Amnewidiwyd %1 achlysur.'
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Tabl',
		        title        'Nodweddion Tabl',
		        menu        'Nodweddion Tabl',
		        deleteTable    'Dileu Tabl',
		        rows        'Rhesi',
		        columns        'Colofnau',
		        border        'Maint yr Ymyl',
		        align        'Aliniad',
		        alignLeft    'Chwith',
		        alignCenter    'Canol',
		        alignRight    'Dde',
		        width        'Lled',
		        widthPx        'picsel',
		        widthPc        'y cant',
		        widthUnit    'width unit'// MISSING
		        height        'Uchder',
		        cellSpace    'Bylchu\'r gell',
		        cellPad        'Padio\'r gell',
		        caption        'Pennawd',
		        summary        'Crynodeb',
		        headers        'Penynnau',
		        headersNone        'Dim',
		        headersColumn    'Colofn gyntaf',
		        headersRow        'Rhes gyntaf',
		        headersBoth        'Y Ddau',
		        invalidRows        'Mae\'n rhaid cael o leiaf un rhes.',
		        invalidCols        'Mae\'n rhaid cael o leiaf un golofn.',
		        invalidBorder    'Mae\'n rhaid i faint yr ymyl fod yn rhif.',
		        invalidWidth    'Mae\'n rhaid i led y tabl fod yn rhif.',
		        invalidHeight    'Mae\'n rhaid i uchder y tabl fod yn rhif.',
		        invalidCellSpacing    'Mae\'n rhaid i fylchiad y gell fod yn rhif.',
		        invalidCellPadding    'Mae\'n rhaid i badiad y gell fod yn rhif.',
		        cell :
		        {
			            menu            'Cell',
			            insertBefore    'Mewnosod Cell Cyn',
			            insertAfter        'Mewnosod Cell Ar Ôl',
			            deleteCell        'Dileu Celloedd',
			            merge            'Cyfuno Celloedd',
			            mergeRight        'Cyfuno i\'r Dde',
			            mergeDown        'Cyfuno i Lawr',
			            splitHorizontal    'Hollti\'r Gell yn Lorweddol',
			            splitVertical    'Hollti\'r Gell yn Fertigol',
			            title            'Priodweddau\'r Gell',
			            cellType        'Math y Gell',
			            rowSpan            'Rhychwant Rhesi',
			            colSpan            'Rhychwant Colofnau',
			            wordWrap        'Lapio Geiriau',
			            hAlign            'Aliniad Llorweddol',
			            vAlign            'Aliniad Fertigol',
			            alignTop        'Top',
			            alignMiddle        'Canol',
			            alignBottom        'Gwaelod',
			            alignBaseline    'Baslinell',
			            bgColor            'Lliw Cefndir',
			            borderColor        'Lliw Ymyl',
			            data            'Data',
			            header            'Pennyn',
			            yes                'Ie',
			            no                'Na',
			            invalidWidth    'Mae\'n rhaid i led y gell fod yn rhif.',
			            invalidHeight    'Mae\'n rhaid i uchder y gell fod yn rhif.',
			            invalidRowSpan    'Mae\'n rhaid i rychwant y rhesi fod yn gyfanrif.',
			            invalidColSpan    'Mae\'n rhaid i rychwant y colofnau fod yn gyfanrif.',
			            chooseColor        'Choose'
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Rhes',
			            insertBefore    'Mewnosod Rhes Cyn',
			            insertAfter        'Mewnosod Rhes Ar Ôl',
			            deleteRow        'Dileu Rhesi'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Colofn',
			            insertBefore    'Mewnosod Colofn Cyn',
			            insertAfter        'Mewnosod Colofn Ar Ôl',
			            deleteColumn    'Dileu Colofnau'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Priodweddau Botymau',
		        text        'Testun (Gwerth)',
		        type        'Math',
		        typeBtn        'Botwm',
		        typeSbm        'Gyrru',
		        typeRst        'Ailosod'
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Priodweddau Blwch Ticio',
		        radioTitle    'Priodweddau Botwm Radio',
		        value        'Gwerth',
		        selected    'Dewiswyd'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Priodweddau Ffurflen',
		        menu        'Priodweddau Ffurflen',
		        action        'Gweithred',
		        method        'Dull',
		        encoding    'Amgodio'
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Priodweddau Maes Dewis',
		        selectInfo    'Gwyb Dewis',
		        opAvail        'Opsiynau ar Gael',
		        value        'Gwerth',
		        size        'Maint',
		        lines        'llinellau',
		        chkMulti    'Caniatàu aml-ddewisiadau',
		        opText        'Testun',
		        opValue        'Gwerth',
		        btnAdd        'Ychwanegu',
		        btnModify    'Newid',
		        btnUp        'Lan',
		        btnDown        'Lawr',
		        btnSetValue 'Gosod fel gwerth a ddewiswyd',
		        btnDelete    'Dileu'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Priodweddau Ardal Testun',
		        cols        'Colofnau',
		        rows        'Rhesi'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Priodweddau Maes Testun',
		        name        'Enw',
		        value        'Gwerth',
		        charWidth    'Lled Nod',
		        maxChars    'Uchafswm y Nodau',
		        type        'Math',
		        typeText    'Testun',
		        typePass    'Cyfrinair'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Priodweddau Maes Cudd',
		        name    'Enw',
		        value    'Gwerth'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Priodweddau Delwedd',
		        titleButton    'Priodweddau Botwm Delwedd',
		        menu        'Priodweddau Delwedd',
		        infoTab        'Gwyb Delwedd',
		        btnUpload    'Anfon i\'r Gweinydd',
		        upload        'lanlwytho',
		        alt            'Testun Amgen',
		        width        'Lled',
		        height        'Uchder',
		        lockRatio    'Cloi Cymhareb',
		        unlockRatio    'Unlock Ratio'// MISSING
		        resetSize    'Ailosod Maint',
		        border        'Ymyl',
		        hSpace        'BwlchLl',
		        vSpace        'BwlchF',
		        align        'Alinio',
		        alignLeft    'Chwith',
		        alignRight    'Dde',
		        alertUrl    'Rhowch URL y ddelwedd',
		        linkTab        'Dolen',
		        button2Img    'Ydych am drawsffurfio\'r botwm ddelwedd hwn ar ddelwedd syml?',
		        img2Button    'Ydych am drawsffurfio\'r ddelwedd hon ar fotwm delwedd?',
		        urlMissing    'URL tarddle\'r ddelwedd ar goll.',
		        validateWidth    'Width must be a whole number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a whole number.'// MISSING
		        validateBorder    'Border must be a whole number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a whole number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a whole number.' // MISSING
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Priodweddau Flash',
		        propertiesTab    'Priodweddau',
		        title            'Priodweddau Flash',
		        chkPlay            'AwtoChwarae',
		        chkLoop            'Lwpio',
		        chkMenu            'Galluogi Dewislen Flash',
		        chkFull            'Caniatàu Sgrin Llawn',
		         scale            'Graddfa',
		        scaleAll        'Dangos pob',
		        scaleNoBorder    'Dim Ymyl',
		        scaleFit        'Ffit Union',
		        access            'Mynediad Sgript',
		        accessAlways    'Pob amser',
		        accessSameDomain'R\'un parth',
		        accessNever        'Byth',
		        align            'Alinio',
		        alignLeft        'Chwith',
		        alignAbsBottom    'Gwaelod Abs',
		        alignAbsMiddle    'Canol Abs',
		        alignBaseline    'Baslinell',
		        alignBottom        'Gwaelod',
		        alignMiddle        'Canol',
		        alignRight        'Dde',
		        alignTextTop    'Testun Top',
		        alignTop        'Top',
		        quality            'Ansawdd',
		        qualityBest        'Gorau',
		        qualityHigh        'Uchel',
		        qualityAutoHigh    'Uchel Awto',
		        qualityMedium    'Canolig',
		        qualityAutoLow    'Isel Awto',
		        qualityLow        'Isel',
		        windowModeWindow'Ffenestr',
		        windowModeOpaque'Afloyw',
		        windowModeTransparent 'Tryloyw',
		        windowMode        'Modd ffenestr',
		        flashvars        'Newidynnau ar gyfer Flash',
		        bgcolor            'Lliw cefndir',
		        width            'Lled',
		        height            'Uchder',
		        hSpace            'BwlchLl',
		        vSpace            'BwlchF',
		        validateSrc        'Ni all yr URL fod yn wag.',
		        validateWidth    'Rhaid i\'r Lled fod yn rhif.',
		        validateHeight    'Rhaid i\'r Uchder fod yn rhif.',
		        validateHSpace    'Rhaid i\'r BwlchLl fod yn rhif.',
		        validateVSpace    'Rhaid i\'r BwlchF fod yn rhif.'
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Gwirio Sillafu',
		        title            'Gwirio Sillafu',
		        notAvailable    'Nid yw\'r gwasanaeth hwn ar gael yn bresennol.',
		        errorLoading    'Error loading application service host: %s.',
		        notInDic        'Nid i\'w gael yn y geiriadur',
		        changeTo        'Newid i',
		        btnIgnore        'Anwybyddu Un',
		        btnIgnoreAll    'Anwybyddu Pob',
		        btnReplace        'Amnewid Un',
		        btnReplaceAll    'Amnewid Pob',
		        btnUndo            'Dadwneud',
		        noSuggestions    '- Dim awgrymiadau -',
		        progress        'Gwirio sillafu yn ar y gweill...',
		        noMispell        'Gwirio sillafu wedi gorffen: Dim camsillaf.',
		        noChanges        'Gwirio sillafu wedi gorffen: Dim newidiadau',
		        oneChange        'Gwirio sillafu wedi gorffen: Newidiwyd 1 gair',
		        manyChanges        'Gwirio sillafu wedi gorffen: Newidiwyd %1 gair',
		        ieSpellDownload    'Gwirydd sillafu heb ei arsefydlu. A ydych am ei lawrlwytho nawr?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'Gwenoglun',
		        title    'Mewnosod Gwenoglun',
		        options 'Smiley Options' // MISSING
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Elements path'// MISSING
		        eleTitle 'Elfen %1'
		    },
	    numberedlist    'Mewnosod/Tynnu Rhestr Rhifol',
	    bulletedlist    'Mewnosod/Tynnu Rhestr Bwled',
	    indent            'Cynyddu\'r Mewnoliad',
	    outdent            'Lleihau\'r Mewnoliad',
	    justify :
	    {
		        left    'Alinio i\'r Chwith',
		        center    'Alinio i\'r Canol',
		        right    'Alinio i\'r Dde',
		        block    'Aliniad Bloc'
		    },
	    blockquote 'Dyfyniad bloc',
	    clipboard :
	    {
		        title        'Gludo',
		        cutError    'Nid yw gosodiadau diogelwch eich porwr yn caniatàu\'r golygydd i gynnal \'gweithredoedd torri\' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+X).',
		        copyError    'Nid yw gosodiadau diogelwch eich porwr yn caniatàu\'r golygydd i gynnal \'gweithredoedd copïo\' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+C).',
		        pasteMsg    'Gludwch i mewn i\'r blwch canlynol gan ddefnyddio\'r bysellfwrdd (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) a phwyso <strong>Iawn</strong>.',
		        securityMsg    'Oherwydd gosodiadau diogelwch eich porwr, nid yw\'r porwr yn gallu ennill mynediad i\'r data ar y clipfwrdd yn uniongyrchol. Mae angen i chi ei ludo eto i\'r ffenestr hon.',
		        pasteArea    'Paste Area' // MISSING
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?'// MISSING
		        toolbar            'Gludo o Word',
		        title            'Gludo o Word',
		        error            'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Gludo fel testun plaen',
		        title    'Gludo fel Testun Plaen'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Templedi',
		        title            'Templedi Cynnwys',
		        options 'Template Options'// MISSING
		        insertOption    'Amnewid y cynnwys go iawn',
		        selectPromptMsg    'Dewiswch dempled i\'w agor yn y golygydd',
		        emptyListMsg    '(Dim templedi wedi\'u diffinio)'
		    },
	    showBlocks 'Dangos Blociau',
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Arddulliau',
		        panelTitle    'Formatting Styles'// MISSING
		        panelTitle1    'Arddulliau Bloc',
		        panelTitle2    'Arddulliau Mewnol',
		        panelTitle3    'Arddulliau Gwrthrych'
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Fformat',
		        panelTitle    'Fformat Paragraff',
		        tag_p        'Normal',
		        tag_pre        'Wedi\'i Fformatio',
		        tag_address    'Cyfeiriad',
		        tag_h1        'Pennawd 1',
		        tag_h2        'Pennawd 2',
		        tag_h3        'Pennawd 3',
		        tag_h4        'Pennawd 4',
		        tag_h5        'Pennawd 5',
		        tag_h6        'Pennawd 6',
		        tag_div        'Normal (DIV)'
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Create Div Container'// MISSING
		        toolbar                'Create Div Container'// MISSING
		        cssClassInputLabel    'Stylesheet Classes'// MISSING
		        styleSelectLabel    'Style'// MISSING
		        IdInputLabel        'Id'// MISSING
		        languageCodeInputLabel    ' Language Code'// MISSING
		        inlineStyleInputLabel    'Inline Style'// MISSING
		        advisoryTitleInputLabel    'Advisory Title'// MISSING
		        langDirLabel        'Language Direction'// MISSING
		        langDirLTRLabel        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTLLabel        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        edit                'Edit Div'// MISSING
		        remove                'Remove Div' // MISSING
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Ffont',
		        voiceLabel    'Ffont',
		        panelTitle    'Enw\'r Ffont'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Maint',
		        voiceLabel    'Maint y Ffont',
		        panelTitle    'Maint y Ffont'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Lliw Testun',
		        bgColorTitle    'Lliw Cefndir',
		        panelTitle        'Colors'// MISSING
		        auto            'Awtomatig',
		        more            'Mwy o Liwiau...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Du',
		        '800000' 'Marwn',
		        '8B4513' 'Brown Cyfrwy',
		        '2F4F4F' 'Llechen Tywyll',
		        '008080' 'Corhwyad',
		        '000080' 'Nefi',
		        '4B0082' 'Indigo',
		        '696969' 'Llwyd Pwl',
		        'B22222' 'Bric Tân',
		        'A52A2A' 'Brown',
		        'DAA520' 'Rhoden Aur',
		        '006400' 'Gwyrdd Tywyll',
		        '40E0D0' 'Gwyrddlas',
		        '0000CD' 'Glas Canolig',
		        '800080' 'Porffor',
		        '808080' 'Llwyd',
		        'F00' 'Coch',
		        'FF8C00' 'Oren Tywyll',
		        'FFD700' 'Aur',
		        '008000' 'Gwyrdd',
		        '0FF' 'Cyan',
		        '00F' 'Glas',
		        'EE82EE' 'Fioled',
		        'A9A9A9' 'Llwyd Tywyll',
		        'FFA07A' 'Samwn Golau',
		        'FFA500' 'Oren',
		        'FFFF00' 'Melyn',
		        '00FF00' 'Leim',
		        'AFEEEE' 'Gwyrddlas Golau',
		        'ADD8E6' 'Glas Golau',
		        'DDA0DD' 'Eirinen',
		        'D3D3D3' 'Llwyd Golau',
		        'FFF0F5' 'Gwrid Lafant',
		        'FAEBD7' 'Gwyn Hynafol',
		        'FFFFE0' 'Melyn Golau',
		        'F0FFF0' 'Melwn Gwyrdd Golau',
		        'F0FFFF' 'Aswr',
		        'F0F8FF' 'Glas Alys',
		        'E6E6FA' 'Lafant',
		        'FFF' 'Gwyn'
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Gwirio\'r Sillafu Wrth Deipio',
		        opera_title        'Not supported by Opera'// MISSING
		        enable            'Galluogi SCAYT',
		        disable            'Analluogi SCAYT',
		        about            'Ynghylch SCAYT',
		        toggle            'Togl SCAYT',
		        options            'Opsiynau',
		        langs            'Ieithoedd',
		        moreSuggestions    'Awgrymiadau pellach',
		        ignore            'Anwybyddu',
		        ignoreAll        'Anwybyddu pob',
		        addWord            'Ychwanegu Gair',
		        emptyDic        'Ni ddylai enw\'r geiriadur fod yn wag.',
		        optionsTab        'Opsiynau',
		        allCaps            'Ignore All-Caps Words'// MISSING
		        ignoreDomainNames 'Ignore Domain Names'// MISSING
		        mixedCase        'Ignore Words with Mixed Case'// MISSING
		        mixedWithDigits    'Ignore Words with Numbers'// MISSING
		        languagesTab    'Ieithoedd',
		        dictionariesTab    'Geiriaduron',
		        dic_field_name    'Dictionary name'// MISSING
		        dic_create        'Create'// MISSING
		        dic_restore        'Restore'// MISSING
		        dic_delete        'Delete'// MISSING
		        dic_rename        'Rename'// MISSING
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.'// MISSING
		        aboutTab        'Ynghylch'
		    },
	    about :
	    {
		        title        'Ynghylch CKEditor',
		        dlgTitle    'Ynghylch CKEditor',
		        moreInfo    'Am wybodaeth ynghylch trwyddedau, ewch i\'n gwefan:',
		        copy        'Hawlfraint &copy;
		 $1. Cedwir pob hawl.'
		    },
	    maximize 'Mwyhau',
	    minimize 'Lleihau',
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Angor',
		        flash    'Animeiddiant Flash',
		        div        'Toriad Tudalen',
		        unknown    'Gwrthrych Anhysbys'
		    },
	    resize 'Llusgo i ailfeintio',
	    colordialog :
	    {
		        title        'Dewis lliw',
		        options    :    'Color Options'// MISSING
		        highlight    'Uwcholeuo',
		        selected    'Dewiswyd',
		        clear        'Clirio'
		    },
	    toolbarCollapse    'Cyfangu\'r Bar Offer',
	    toolbarExpand    'Ehangu\'r Bar Offer',
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index