CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/cs.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Czech language.
 */
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['cs'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.'// MISSING
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Toolbar'// MISSING
	    editor    'Rich Text Editor'// MISSING
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'Zdroj',
	    newPage            'Nová stránka',
	    save            'Uložit',
	    preview            'Náhled',
	    cut                'Vyjmout',
	    copy            'Kopírovat',
	    paste            'Vložit',
	    print            : 'Tisk',
	    underline        'Podtržené',
	    bold            'Tučné',
	    italic            'Kurzíva',
	    selectAll        'Vybrat vše',
	    removeFormat    'Odstranit formátování',
	    strike            'Přeškrtnuté',
	    subscript        'Dolní index',
	    superscript        'Horní index',
	    horizontalrule    'Vložit vodorovnou linku',
	    pagebreak        'Vložit konec stránky',
	    unlink            'Odstranit odkaz',
	    undo            'Zpět',
	    redo            'Znovu',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Vybrat na serveru',
		        url                'URL',
		        protocol        'Protokol',
		        upload            'Odeslat',
		        uploadSubmit    'Odeslat na server',
		        image            'Obrázek',
		        flash            'Flash',
		        form            'Formulář',
		        checkbox        'Zaškrtávací políčko',
		        radio            'Přepínač',
		        textField        'Textové pole',
		        textarea        'Textová oblast',
		        hiddenField        'Skryté pole',
		        button            'Tlačítko',
		        select            'Seznam',
		        imageButton        'Obrázkové tlačítko',
		        notSet            '<nenastaveno>',
		        id                'Id',
		        name            'Jméno',
		        langDir            'Orientace jazyka',
		        langDirLtr        'Zleva do prava (LTR)',
		        langDirRtl        'Zprava do leva (RTL)',
		        langCode        'Kód jazyka',
		        longDescr        'Dlouhý popis URL',
		        cssClass        'Třída stylu',
		        advisoryTitle    'Pomocný titulek',
		        cssStyle        'Styl',
		        ok                'OK',
		        cancel            'Storno',
		        close            'Close'// MISSING
		        preview            'Preview'// MISSING
		        generalTab        'Obecné',
		        advancedTab        'Rozšířené',
		        validateNumberFailed 'Zadaná hodnota není číselná.',
		        confirmNewPage    'Jakékoliv neuložené změny obsahu budou ztraceny. Skutečně chete otevrít novou stránku?',
		        confirmCancel    'Některá z nastavení byla změněna. Skutečně chete zavřít dialogové okno?',
		        options            'Options'// MISSING
		        target            'Target'// MISSING
		        targetNew        'New Window (_blank)'// MISSING
		        targetTop        'Topmost Window (_top)'// MISSING
		        targetSelf        'Same Window (_self)'// MISSING
		        targetParent    'Parent Window (_parent)'// MISSING
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, nedostupné</span>'
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'Context Menu Options' // MISSING
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Vložit speciální znaky',
		        title        'Výběr speciálního znaku',
		        options 'Special Character Options' // MISSING
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Vložit/změnit odkaz',
		        other         '<jiný>',
		        menu        'Změnit odkaz',
		        title        'Odkaz',
		        info        'Informace o odkazu',
		        target        'Cíl',
		        upload        'Odeslat',
		        advanced    'Rozšířené',
		        type        'Typ odkazu',
		        toUrl        'URL'// MISSING
		        toAnchor    'Kotva v této stránce',
		        toEmail        'E-Mail',
		        targetFrame        '<rámec>',
		        targetPopup        '<vyskakovací okno>',
		        targetFrameName    'Název cílového rámu',
		        targetPopupName    'Název vyskakovacího okna',
		        popupFeatures    'Vlastnosti vyskakovacího okna',
		        popupResizable    'Umožňující měnit velikost',
		        popupStatusBar    'Stavový řádek',
		        popupLocationBar'Panel umístění',
		        popupToolbar    'Panel nástrojů',
		        popupMenuBar    'Panel nabídky',
		        popupFullScreen    'Celá obrazovka (IE)',
		        popupScrollBars    'Posuvníky',
		        popupDependent    'Závislost (Netscape)',
		        popupWidth        'Šířka',
		        popupLeft        'Levý okraj',
		        popupHeight        'Výška',
		        popupTop        'Horní okraj',
		        id                'Id',
		        langDir            'Orientace jazyka',
		        langDirLTR        'Zleva do prava (LTR)',
		        langDirRTL        'Zprava do leva (RTL)',
		        acccessKey        'Přístupový klíč',
		        name            'Jméno',
		        langCode        'Orientace jazyka',
		        tabIndex        'Pořadí prvku',
		        advisoryTitle    'Pomocný titulek',
		        advisoryContentType    'Pomocný typ obsahu',
		        cssClasses        'Třída stylu',
		        charset            'Přiřazená znaková sada',
		        styles            'Styl',
		        selectAnchor    'Vybrat kotvu',
		        anchorName        'Podle jména kotvy',
		        anchorId        'Podle Id objektu',
		        emailAddress    'E-Mailová adresa',
		        emailSubject    'Předmět zprávy',
		        emailBody        'Tělo zprávy',
		        noAnchors        '(Ve stránce není definována žádná kotva!)',
		        noUrl            'Zadejte prosím URL odkazu',
		        noEmail            'Zadejte prosím e-mailovou adresu'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Vložít/změnit záložku',
		        menu        'Vlastnosti záložky',
		        title        'Vlastnosti záložky',
		        name        'Název záložky',
		        errorName    'Zadejte prosím název záložky'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Numbered List Properties'// MISSING
		        bulletedTitle        'Bulleted List Properties'// MISSING
		        type                'Type'// MISSING
		        start                'Start'// MISSING
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Circle'// MISSING
		        disc                'Disc'// MISSING
		        square                'Square'// MISSING
		        none                'None'// MISSING
		        notset                '<not set>'// MISSING
		        armenian            'Armenian numbering'// MISSING
		        georgian            'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)'// MISSING
		        lowerRoman            'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)'// MISSING
		        upperRoman            'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)'// MISSING
		        lowerAlpha            'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)'// MISSING
		        upperAlpha            'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)'// MISSING
		        lowerGreek            'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)'// MISSING
		        decimal                'Decimal (1, 2, 3, etc.)'// MISSING
		        decimalLeadingZero    'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Najít a nahradit',
		        find                'Hledat',
		        replace                'Nahradit',
		        findWhat            'Co hledat:',
		        replaceWith            'Čím nahradit:',
		        notFoundMsg            'Hledaný text nebyl nalezen.',
		        matchCase            'Rozlišovat velikost písma',
		        matchWord            'Pouze celá slova',
		        matchCyclic            'Procházet opakovaně',
		        replaceAll            'Nahradit vše',
		        replaceSuccessMsg    '%1 nahrazení.'
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Tabulka',
		        title        'Vlastnosti tabulky',
		        menu        'Vlastnosti tabulky',
		        deleteTable    'Smazat tabulku',
		        rows        'Řádky',
		        columns        'Sloupce',
		        border        'Ohraničení',
		        align        'Zarovnání',
		        alignLeft    'Vlevo',
		        alignCenter    'Na střed',
		        alignRight    'Vpravo',
		        width        'Šířka',
		        widthPx        'bodů',
		        widthPc        'procent',
		        widthUnit    'width unit'// MISSING
		        height        'Výška',
		        cellSpace    'Vzdálenost buněk',
		        cellPad        'Odsazení obsahu v buňce',
		        caption        'Popis',
		        summary        'Souhrn',
		        headers        'Záhlaví',
		        headersNone        'Žádné',
		        headersColumn    'První sloupec',
		        headersRow        'První řádek',
		        headersBoth        'Obojí',
		        invalidRows        'Počet řádků musí být číslo větší než 0.',
		        invalidCols        'Počet sloupců musí být číslo větší než 0.',
		        invalidBorder    'Zdaná velikost okraje musí být číselná.',
		        invalidWidth    'Zadaná šířka tabulky musí být číselná.',
		        invalidHeight    'zadaná výška tabulky musí být číselná.',
		        invalidCellSpacing    'Zadaná vzdálenost buněk musí být číselná.',
		        invalidCellPadding    'Zadané odsazení obsahu v buňce musí být číselné.',
		        cell :
		        {
			            menu            'Buňka',
			            insertBefore    'Vložit buňku před',
			            insertAfter        'Vložit buňku za',
			            deleteCell        'Smazat buňky',
			            merge            'Sloučit buňky',
			            mergeRight        'Sloučit doprava',
			            mergeDown        'Sloučit dolů',
			            splitHorizontal    'Rozdělit buňky vodorovně',
			            splitVertical    'Rozdělit buňky svisle',
			            title            'Vlastnosti buňky',
			            cellType        'Typ buňky',
			            rowSpan            'Spojit řádky',
			            colSpan            'Spojit sloupce',
			            wordWrap        'Zalamování',
			            hAlign            'Vodorovné zarovnání',
			            vAlign            'Svislé zarovnání',
			            alignTop        'Nahoru',
			            alignMiddle        'Doprostřed',
			            alignBottom        'Dolů',
			            alignBaseline    'Na účaří',
			            bgColor            'Barva pozadí',
			            borderColor        'Barva okraje',
			            data            'Data',
			            header            'Hlavička',
			            yes                'Ano',
			            no                'Ne',
			            invalidWidth    'Zadaná šířka buňky musí být číslená.',
			            invalidHeight    'Zadaná výška buňky musí být číslená.',
			            invalidRowSpan    'Zadaný počet sloučených řádků musí být celé číslo.',
			            invalidColSpan    'Zadaný počet sloučených sloupců musí být celé číslo.',
			            chooseColor        'Výběr'
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Řádek',
			            insertBefore    'Vložit řádek před',
			            insertAfter        'Vložit řádek za',
			            deleteRow        'Smazat řádky'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Sloupec',
			            insertBefore    'Vložit sloupec před',
			            insertAfter        'Vložit sloupec za',
			            deleteColumn    'Smazat sloupec'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Vlastnosti tlačítka',
		        text        'Popisek',
		        type        'Typ',
		        typeBtn        'Tlačítko',
		        typeSbm        'Odeslat',
		        typeRst        'Obnovit'
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Vlastnosti zaškrtávacího políčka',
		        radioTitle    'Vlastnosti přepínače',
		        value        'Hodnota',
		        selected    'Zaškrtnuto'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Vlastnosti formuláře',
		        menu        'Vlastnosti formuláře',
		        action        'Akce',
		        method        'Metoda',
		        encoding    'Kódování'
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Vlastnosti seznamu',
		        selectInfo    'Info',
		        opAvail        'Dostupná nastavení',
		        value        'Hodnota',
		        size        'Velikost',
		        lines        'Řádků',
		        chkMulti    'Povolit mnohonásobné výběry',
		        opText        'Text',
		        opValue        'Hodnota',
		        btnAdd        'Přidat',
		        btnModify    'Změnit',
		        btnUp        'Nahoru',
		        btnDown        'Dolů',
		        btnSetValue 'Nastavit jako vybranou hodnotu',
		        btnDelete    'Smazat'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Vlastnosti textové oblasti',
		        cols        'Sloupců',
		        rows        'Řádků'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Vlastnosti textového pole',
		        name        'Název',
		        value        'Hodnota',
		        charWidth    'Šířka ve znacích',
		        maxChars    'Maximální počet znaků',
		        type        'Typ',
		        typeText    'Text',
		        typePass    'Heslo'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Vlastnosti skrytého pole',
		        name    'Název',
		        value    'Hodnota'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Vlastnosti obrázku',
		        titleButton    'Vlastností obrázkového tlačítka',
		        menu        'Vlastnosti obrázku',
		        infoTab        'Informace o obrázku',
		        btnUpload    'Odeslat na server',
		        upload        'Odeslat',
		        alt            'Alternativní text',
		        width        'Šířka',
		        height        'Výška',
		        lockRatio    'Zámek',
		        unlockRatio    'Unlock Ratio'// MISSING
		        resetSize    'Původní velikost',
		        border        'Okraje',
		        hSpace        'H-mezera',
		        vSpace        'V-mezera',
		        align        'Zarovnání',
		        alignLeft    'Vlevo',
		        alignRight    'Vpravo',
		        alertUrl    'Zadejte prosím URL obrázku',
		        linkTab        'Odkaz',
		        button2Img    'Skutečně chcete převést zvolené obrázkové tlačítko na obyčejný obrázek?',
		        img2Button    'Skutečně chcete převést zvolený obrázek na obrázkové tlačítko?',
		        urlMissing    'Zadané URL zdroje obrázku nebylo nalezeno.',
		        validateWidth    'Width must be a whole number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a whole number.'// MISSING
		        validateBorder    'Border must be a whole number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a whole number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a whole number.' // MISSING
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Vlastnosti Flashe',
		        propertiesTab    'Vlastnosti',
		        title            'Vlastnosti Flashe',
		        chkPlay            'Automatické spuštění',
		        chkLoop            'Opakování',
		        chkMenu            'Nabídka Flash',
		        chkFull            'Povolit celoobrazovkový režim',
		         scale            'Zobrazit',
		        scaleAll        'Zobrazit vše',
		        scaleNoBorder    'Bez okraje',
		        scaleFit        'Přizpůsobit',
		        access            'Přístup ke skriptu',
		        accessAlways    'Vždy',
		        accessSameDomain'Ve stejné doméně',
		        accessNever        'Nikdy',
		        align            'Zarovnání',
		        alignLeft        'Vlevo',
		        alignAbsBottom    'Zcela dolů',
		        alignAbsMiddle    'Doprostřed',
		        alignBaseline    'Na účaří',
		        alignBottom        'Dolů',
		        alignMiddle        'Na střed',
		        alignRight        'Vpravo',
		        alignTextTop    'Na horní okraj textu',
		        alignTop        'Nahoru',
		        quality            'Kvalita',
		        qualityBest        'Nejlepší',
		        qualityHigh        'Vysoká',
		        qualityAutoHigh    'Vysoká - auto',
		        qualityMedium    'Střední',
		        qualityAutoLow    'Nízká - auto',
		        qualityLow        'Nejnižší',
		        windowModeWindow'Okno',
		        windowModeOpaque'Neprůhledné',
		        windowModeTransparent 'Průhledné',
		        windowMode        'Režim okna',
		        flashvars        'Proměnné pro Flash',
		        bgcolor            'Barva pozadí',
		        width            'Šířka',
		        height            'Výška',
		        hSpace            'H-mezera',
		        vSpace            'V-mezera',
		        validateSrc        'Zadejte prosím URL odkazu',
		        validateWidth    'Zadaná šířka musí být číslo.',
		        validateHeight    'Zadaná výška musí být číslo.',
		        validateHSpace    'Zadaná H-mezera musí být číslo.',
		        validateVSpace    'Zadaná V-mezera musí být číslo.'
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Zkontrolovat pravopis',
		        title            'Kontrola pravopisu',
		        notAvailable    'Omlouváme se, ale služba nyní není dostupná.',
		        errorLoading    'Chyba nahrávání služby aplikace z: %s.',
		        notInDic        'Není ve slovníku',
		        changeTo        'Změnit na',
		        btnIgnore        'Přeskočit',
		        btnIgnoreAll    'Přeskakovat vše',
		        btnReplace        'Zaměnit',
		        btnReplaceAll    'Zaměňovat vše',
		        btnUndo            'Zpět',
		        noSuggestions    '- žádné návrhy -',
		        progress        'Probíhá kontrola pravopisu...',
		        noMispell        'Kontrola pravopisu dokončena: Žádné pravopisné chyby nenalezeny',
		        noChanges        'Kontrola pravopisu dokončena: Beze změn',
		        oneChange        'Kontrola pravopisu dokončena: Jedno slovo změněno',
		        manyChanges        'Kontrola pravopisu dokončena: %1 slov změněno',
		        ieSpellDownload    'Kontrola pravopisu není nainstalována. Chcete ji nyní stáhnout?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'Smajlíky',
		        title    'Vkládání smajlíků',
		        options 'Smiley Options' // MISSING
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Elements path'// MISSING
		        eleTitle '%1 objekt'
		    },
	    numberedlist    'Číslování',
	    bulletedlist    'Odrážky',
	    indent            'Zvětšit odsazení',
	    outdent            'Zmenšit odsazení',
	    justify :
	    {
		        left    'Zarovnat vlevo',
		        center    'Zarovnat na střed',
		        right    'Zarovnat vpravo',
		        block    'Zarovnat do bloku'
		    },
	    blockquote 'Citace',
	    clipboard :
	    {
		        title        'Vložit',
		        cutError    'Bezpečnostní nastavení Vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro vyjmutí zvoleného textu do schránky. Prosím vyjměte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+X).',
		        copyError    'Bezpečnostní nastavení Vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro kopírování zvoleného textu do schránky. Prosím zkopírujte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+C).',
		        pasteMsg    'Do následujícího pole vložte požadovaný obsah pomocí klávesnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) a stiskněte <STRONG>OK</STRONG>.',
		        securityMsg    'Z důvodů nastavení bezpečnosti Vašeho prohlížeče nemůže editor přistupovat přímo do schránky. Obsah schránky prosím vložte znovu do tohoto okna.',
		        pasteArea    'Paste Area' // MISSING
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'Jak je vidět, vkládaný text je kopírován z Wordu. Chcete jej před vložením vyčistit?',
		        toolbar            'Vložit z Wordu',
		        title            'Vložit z Wordu',
		        error            'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Vložit jako čistý text',
		        title    'Vložit jako čistý text'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Šablony',
		        title            'Šablony obsahu',
		        options 'Template Options'// MISSING
		        insertOption    'Nahradit aktuální obsah',
		        selectPromptMsg    'Prosím zvolte šablonu pro otevření v editoru<br>(aktuální obsah editoru bude ztracen):',
		        emptyListMsg    '(Není definována žádná šablona)'
		    },
	    showBlocks 'Ukázat bloky',
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Styl',
		        panelTitle    'Formatting Styles'// MISSING
		        panelTitle1    'Blokové styly',
		        panelTitle2    'Řádkové styly',
		        panelTitle3    'Objektové styly'
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Formát',
		        panelTitle    'Formát',
		        tag_p        'Normální',
		        tag_pre        'Naformátováno',
		        tag_address    'Adresa',
		        tag_h1        'Nadpis 1',
		        tag_h2        'Nadpis 2',
		        tag_h3        'Nadpis 3',
		        tag_h4        'Nadpis 4',
		        tag_h5        'Nadpis 5',
		        tag_h6        'Nadpis 6',
		        tag_div        'Normální (DIV)'
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Create Div Container'// MISSING
		        toolbar                'Create Div Container'// MISSING
		        cssClassInputLabel    'Stylesheet Classes'// MISSING
		        styleSelectLabel    'Style'// MISSING
		        IdInputLabel        'Id'// MISSING
		        languageCodeInputLabel    ' Language Code'// MISSING
		        inlineStyleInputLabel    'Inline Style'// MISSING
		        advisoryTitleInputLabel    'Advisory Title'// MISSING
		        langDirLabel        'Language Direction'// MISSING
		        langDirLTRLabel        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTLLabel        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        edit                'Edit Div'// MISSING
		        remove                'Remove Div' // MISSING
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Písmo',
		        voiceLabel    'Písmo',
		        panelTitle    'Písmo'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Velikost',
		        voiceLabel    'Velikost písma',
		        panelTitle    'Velikost'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Barva textu',
		        bgColorTitle    'Barva pozadí',
		        panelTitle        'Colors'// MISSING
		        auto            'Automaticky',
		        more            'Více barev...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Black'// MISSING
		        '800000' 'Maroon'// MISSING
		        '8B4513' 'Saddle Brown'// MISSING
		        '2F4F4F' 'Dark Slate Gray'// MISSING
		        '008080' 'Teal'// MISSING
		        '000080' 'Navy'// MISSING
		        '4B0082' 'Indigo'// MISSING
		        '696969' 'Dark Gray'// MISSING
		        'B22222' 'Fire Brick'// MISSING
		        'A52A2A' 'Brown'// MISSING
		        'DAA520' 'Golden Rod'// MISSING
		        '006400' 'Dark Green'// MISSING
		        '40E0D0' 'Turquoise'// MISSING
		        '0000CD' 'Medium Blue'// MISSING
		        '800080' 'Purple'// MISSING
		        '808080' 'Gray'// MISSING
		        'F00' 'Red'// MISSING
		        'FF8C00' 'Dark Orange'// MISSING
		        'FFD700' 'Gold'// MISSING
		        '008000' 'Green'// MISSING
		        '0FF' 'Cyan'// MISSING
		        '00F' 'Blue'// MISSING
		        'EE82EE' 'Violet'// MISSING
		        'A9A9A9' 'Dim Gray'// MISSING
		        'FFA07A' 'Light Salmon'// MISSING
		        'FFA500' 'Orange'// MISSING
		        'FFFF00' 'Yellow'// MISSING
		        '00FF00' 'Lime'// MISSING
		        'AFEEEE' 'Pale Turquoise'// MISSING
		        'ADD8E6' 'Light Blue'// MISSING
		        'DDA0DD' 'Plum'// MISSING
		        'D3D3D3' 'Light Grey'// MISSING
		        'FFF0F5' 'Lavender Blush'// MISSING
		        'FAEBD7' 'Antique White'// MISSING
		        'FFFFE0' 'Light Yellow'// MISSING
		        'F0FFF0' 'Honeydew'// MISSING
		        'F0FFFF' 'Azure'// MISSING
		        'F0F8FF' 'Alice Blue'// MISSING
		        'E6E6FA' 'Lavender'// MISSING
		        'FFF' 'White' // MISSING
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Kontrola pravopisu během psaní (SCAYT)',
		        opera_title        'Not supported by Opera'// MISSING
		        enable            'Zapnout SCAYT',
		        disable            'Vypnout SCAYT',
		        about            'O aplikaci SCAYT',
		        toggle            'Vypínač SCAYT',
		        options            'Nastavení',
		        langs            'Jazyky',
		        moreSuggestions    'Více návrhů',
		        ignore            'Přeskočit',
		        ignoreAll        'Přeskočit vše',
		        addWord            'Přidat slovo',
		        emptyDic        'Název slovníku nesmí být prázdný.',
		        optionsTab        'Nastavení',
		        allCaps            'Ignore All-Caps Words'// MISSING
		        ignoreDomainNames 'Ignore Domain Names'// MISSING
		        mixedCase        'Ignore Words with Mixed Case'// MISSING
		        mixedWithDigits    'Ignore Words with Numbers'// MISSING
		        languagesTab    'Jazyky',
		        dictionariesTab    'Slovníky',
		        dic_field_name    'Dictionary name'// MISSING
		        dic_create        'Create'// MISSING
		        dic_restore        'Restore'// MISSING
		        dic_delete        'Delete'// MISSING
		        dic_rename        'Rename'// MISSING
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.'// MISSING
		        aboutTab        'O aplikaci'
		    },
	    about :
	    {
		        title        'O aplikaci CKEditor',
		        dlgTitle    'O aplikaci CKEditor',
		        moreInfo    'Pro informace o lincenci navštivte naši webovou stránku:',
		        copy        'Copyright &copy;
		 $1. All rights reserved.'
		    },
	    maximize 'Maximalizovat',
	    minimize 'Minimalizovat',
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Záložka',
		        flash    'Flash animace',
		        div        'Zalomení stránky',
		        unknown    'Neznámý objekt'
		    },
	    resize 'Uchopit pro změnu velikosti',
	    colordialog :
	    {
		        title        'Výběr barvy',
		        options    :    'Color Options'// MISSING
		        highlight    'Zvýraznit',
		        selected    'Vybráno',
		        clear        'Vyčistit'
		    },
	    toolbarCollapse    'Collapse Toolbar'// MISSING
	    toolbarExpand    'Expand Toolbar'// MISSING
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index